Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 2015-2016 Vize Sınavı

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Televizyonun toplum hayatına girişinin radyonun hemen ardından olamamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması
B
Teknolojik yetersizlikler
C
Alana yapılan yatırımların durması
D
Maddi imkânsızlıklar
E
Radyonun daha çok sevilmesi
Soru 2

Televizyonu bilgisayar teknolojisi ile birleştirerek internet ortamına da taşımayı amaçlayan, 1996 yılında Philips ve Microsoft şirketleri işbirliğiyle üretilen televizyona ne ad verilmiştir?

A
WIP TV
B
INTER TV
C
BROADBAND TV
D
ITV
E
WEB TV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyonun karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A
Dışlamama
B
Yenilikçi olması
C
Kısa raf ömrü
D
Tarafsızlık
E
Sıfıra yakın ek maliyet
Soru 4

Radyo yayın teknolojisinin yaygınlaşmasıyla muhalif yayın yapmak üzere korsan yayına başlayan radyolara yasallaştıkları dönemden itibaren ne ad verilmiştir?

A
Kır radyoları
B
Seçenek radyolar
C
Liberal radyolar
D
Elit radyolar
E
Özgür radyolar
Soru 5

“Bir yenilik ancak üretime yönelik bir yatırım için seçildiği ve bilinçli olarak belli bir toplumsal kullanım yolunda geliştirildiği yani teknik bir yenilik olmaktan çıkıp elverişli bir teknoloji haline gelmeye başladığı zaman, genel önem kazanır.”
Yukarıdaki cümleyi iletişim biçimlerinin gelişimini açıklamak için kullanan bilim insanı kimdir?

A
George Gerbner
B
Raşit Kaya
C
Ünsal Oskay
D
Everette E. Dennis
E
Raymond WiNiams
Soru 6

4756 sayılı radyo televizyon yasası ile yapılan en dikkat çeken değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üst kurul üyelerinin görev sürelerinin değiştirilmesi
B
Radyo televizyon kuruluşları için sahiplik ile ilgili sınırların, sektörde bulunan yatırımcıların isteği doğrultusunda değiştirilmesi
C
Mevcut radyo televizyon kanallarına frekans tahsisi yapılması
D
Televizyonda yayınlanacak filmlere ön denetim sistemi getirilmesi
E
Üst kurul üyelerinin sayısının değiştirilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi radyodan yapılan söz yayınları kapsamında değildir?

A
Haberler ve siyasal nitelikli yayınlar
B
Kültür ve sanat yayınları
C
Klasik Türk Musikisi yayınları
D
Dinleyici mektupları
E
Eğlence ve spor programları
Soru 8

Günümüzde de yayınları sürmekte olan polis radyosu yayınlarına hangi tarihte başlamıştır?

A
1952
B
1960
C
1975
D
1982
E
1995
Soru 9

Bireysel girişim olduğundan vatandaşlarca alınması önlenemeyen çanak antenler ve belediyelerin yeniden iletim sayılabilecek faaliyetleri haricinde Türkiye’de devlet yayıncılığı tekelini gerçek anlamda sonlandıran girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Show televizyonunun yayına geçmesi
B
TRT Kanallarının yayına geçmesi
C
Özel televizyon kanallarının kapanması
D
Magic Box Starl televizyonunun yayına geçmesi
E
TGRT televizyonunun yayına geçmesi
Soru 10

15 Mart 1993 tarihinde Türkiye’de yayın yapan özel radyoların yayınının durdurulması üzerine düzenlenen protesto kampanyasında sembol olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A
Siyah kurdele
B
Barış sembolü
C
Renkli afiş
D
Beyaz kuş
E
Beyaz bileklik
Soru 11

İktisatçı Friedman’ın “Şirketlerin kâr etmekten başka sosyal sorumlulukları yoktur.” sözü ticari yayıncılıkla ilgili olarak nasıl bir açmaza işaret etmektedir?

A
Yayın denetim kurumlarının gereksizliği
B
Özel yayın kuruluşlarının keyfi davranışlarının toplum üzerinde yarattığı etkiler
C
Ticari etkinlik için açılan bir alana kamusal sorumluluk yüklemenin yarattığı çelişki
D
Kamusal yayın kuruluşlarının reklam almasının yanlışlığı
E
Ülkelerin yayıncılık anlayışı farklarını ihmal eden bir yaklaşım olması
Soru 12

Ülkeler ve onların kamu yayıncılığı kanalları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
Türkiye - BBC
B
İngiltere - RAI
C
Almanya - ARD
D
Avustralya - PBS
E
İtalya - ABC
Soru 13

Avrupa ülkelerinde siyasal otoritelerden bağımsız ancak ticari yayıncılıktan da uzak duran bir yayıncılık yaklaşımını benimseyip uygulayan yayın kuruluşlarına ne ad verilir?

A
Bağımsız yayıncılar
B
Üçüncü sektör
C
Halkın gözleri
D
Bağlantısızlar
E
Gerçek yolcuları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu yayıncılığının karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A
Toplumdaki farklı zevk ve ilgilere seslenme
B
Eğitime öncelik verme
C
Herşeyden önce rating'e önem verme
D
Herhangi bir çıkar grubuna yakın olmama
E
Siyasal iktidara yakın olmama
Soru 15

Radyo ve televizyonun yoğun biçimde yerine getirdiği ve üzerinde en çok tartışılan işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür aktarımı
B
Toplumsallaştırma
C
Çevre gözetimi
D
Eğlendirme
E
Haber sunumu
Soru 16

Uydu yayıncılığının gelişmesinden sonra özellikle Amerikan televizyon içeriklerinin istilasına uğrama korkusu yaşayan Avrupa Birliği aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A
Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi'ni uygulamaya koymuştur.
B
MacBride Raporunu yayınlamıştır.
C
Sky Channel adında yeni bir kanal açmıştır.
D
Asya Pasifik Yayın Birliği ile anlaşma imzalamıştır.
E
Kuzey Amerika Yayıncılar Birliği ile anlaşma imzalamıştır.
Soru 17

Ticari yayıncılık anlayışı aşağıdaki ülkelerin hangisi öncülüğünde gelişip genişlemiştir?

A
Çin
B
ABD
C
İtalya
D
Fransa
E
Türkiye
Soru 18

Fikir ve sanat ürünü niteliklerine sahip ürünlerin, yasal düzenlemeler çerçevesinde dağıtım ve tüketimi konularında, eser sahiplerinin haklarını izleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)
B
Avrupa Yayın Birliği (EBU)
C
Eurovision Tertip Komitesi (EUSC)
D
Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO)
E
Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU)
Soru 19

Yayın kalitesinin artması yanında yayın hizmetinin sunulduğu kanal türlerinin hızla çoğalmasına yol açan, böylece çok farklı taleplerin karşılanmasına olanak sağlayan teknolojik dönüşüm aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Sermayenin artan teknoloji yatırımı
B
Yayın donanımının giderek ucuzlaması
C
Küreselleşmenin artması
D
Teknik eleman eğitiminin yaygınlaşması
E
Dijital teknolojinin kullanılmaya başlanması
Soru 20

Uydu yayınlarının yer istasyonları bağlantısı olmadan çanak anten sahibi olan herkes tarafından izlenebilmesine olanak sağlayan sisteme ne ad verilir?

A
Ödemeli yayın (PPV)
B
Şifreli yayın (PVS)
C
İsteğe bağlı yayın (VOD)
D
Doğrudan uydu yayıncılığı (DBS)
E
Dijital yayın (DVS)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x