Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 2016-2017 Vize Sınavı

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ABD liderliğinde Irak’ta yürütülen 1. Körfez Savaşını naklen yayınlarla dünyaya aktaran Peter Arnett aşağıdaki hangi televizyon kanalının muhabiri olarak görev yapmaktaydı?

A
CNN
B
ZDF
C
RAİ
D
BBC
E
TF1
Soru 2

İkinci Dünya Savaşı sırasında radyoyu etkili bir propaganda aracı olarak kullanan siyasi kimdir?

A
Fransız General H. Philippe Petain
B
Japon Amiral Isoroku Yamomoto
C
Hitler’in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels
D
İtalyan Diktatör Benito Mussolini
E
ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt
Soru 3

Radyo televizyon yayıncılığında bir programın yeniden yayınlanmasını cazip kılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketilememe
B
Kısa raf ömrü
C
Anında yeniden üretim
D
Dışlamama
E
Sıfıra yakın ek maliyet
Soru 4

Radyonun mucidi sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Guglielmo Marconi
B
Benito Mussolini
C
Heinrich Hertz
D
John Cravvford
E
Rudolf Hess
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi radyo yayıncılığının İngiltere’de kamusal yayıncılık şeklinde örgütlenmesinin gerekliliği için öne sürülen nedenlerden biridir?

A
Ticari yayıncıların yasalara uyumunu denetlemek için gerekli altyapı bulunmuyordu.
B
Ticari tekelleşme riski kamusal bütünlük açısından tehdit haline gelebilirdi.
C
Reklam gelirleriyle besleneceğinden ticari yayıncılık kentlerde yoğunlaşacak, kırsal alanlar radyo yayınlarından mahrum kalacaklardı.
D
Haksız rekabet oluşumunu tümüyle engellemek mümkün olamayacaktı.
E
Ticari yayıncılar ülke çıkarlarını gereken hassasiyetle savunmakta yetersiz kalacaklardı.
Soru 6

15 Mart 1993 tarihinde Türkiye’de yayın yapan özel radyoların yayınının durdurulması üzerine düzenlenen protesto kampanyasında sembol olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A
Siyah kurdele
B
Beyaz bileklik
C
Beyaz kuş
D
Renkli afiş
E
Barış sembolü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 6112 sayılı Radyo Televizyon kanununda görülen yeniliklerden değildir?

A
izleyici temsilciliği
B
Koruyucu semboller
C
Ürün yerleştirme
D
On yıllık lisans süresi
E
Reklam kısıtlamaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi radyonun ilk dönemlerinde yapılan radyo program türlerinden biri değildir?

A
Dinleyici mektupları
B
Eğlence ve spor programları
C
Siyasal nitelikli yayınlar
D
Kültür sanat programları
E
Güncel pop müzik programları
Soru 9

Deneme yayınları olarak Ankara’da başlatılan televizyon yayınlarının başlangıç yılı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1968
B
1971
C
1974
D
1980
E
1982
Soru 10

Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyelerini seçme yetkisi hangi kuruma aittir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Türkiye Büyük Millet Meclisi
C
Sayıştay
D
Milli Güvenlik Kurulu
E
Bakanlar Kurulu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kamu yayıncılığı örneği sayılabilir?

A
24 saat kesintisiz yayın
B
Herkese açık karasal yayın
C
Sahibi belli olmayan anonim yayın
D
izleyiciden ücret istenmeyen yayın
E
Kamu kaynaklarıyla finanse edilen, ticari olmayan yayın
Soru 12

Radyo ve televizyonlarda yayınlanan hava ve yol durumuna ilişkin programlar aşağıdaki işlevlerden hangisi içinde yer alabilir?

A
ilişkilendirme
B
Kültür aktarımı
C
Toplumsal sorumluluk
D
Çevre gözetimi
E
Eğlendirme
Soru 13

Siyasal iktidar veya herhangi bir çıkar grubuna yakın olmama, ratinge değil kaliteye önem verme, erişimde serbestlik, farklı zevk ve ilgilere yer verme gibi nitelikleri ön planda tutan yayıncılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tematik yayıncılık
B
Küresel yayıncılık
C
Kamusal yayıncılık
D
Özel yayıncılık
E
Yerel yayıncılık
Soru 14

Avrupa ülkelerinde siyasal otoritelerden bağımsız ancak ticari yayıncılıktan da uzak duran bir yayıncılık yaklaşımını benimseyip uygulayan yayın kuruluşlarına ne ad verilir?

A
Bağlantısızlar
B
Üçüncü sektör
C
Gerçek yolcuları
D
Bağımsız yayıncılar
E
Halkın gözleri
Soru 15

İngiliz hükümetinin radyo televizyon yayıncılığına yaklaşımını yansıtan ve düzenli olarak yayınlanan rapor hangi adla yayınlanmaktadır?

A
Broadcast Journal
B
Ofcom Digest
C
Broadcast Bulletin
D
White Paper
E
Green Paper
Soru 16

News Corparation/Ahmet Ertegün ortaklığıyla satırı alınan ihlas Holding’e ait TGRT televizyonu adı değiştirilerek Türkiye’de yayın yapmaya başlamıştır.
Yukarıdaki bu uluslararası ortaklı kanal aşağıdakilerden hangisidir?

A
CNBCE TV
B
CNN Türk
C
Bloomberg TV
D
Fox TV
E
Planet TV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası yayın kuruluşlarının ulusal pazarlara girerken yerli ortak edinmekten umdukları yararlar arasında sayılamaz?

A
Grubun yayınlarına ilişkin fikri hakları yerli ortaklar yardımı ile daha etkin korumak
B
Yabancı yayıncı olduğunun anlaşılmasını güçleştirmek
C
Girilen ülkenin ticari ve kültürel karakteristik yapılarına hızlı uyum sağlamak
D
Ulusal pazarlarda yabancı yayıncılar için konulan kısıtları geçersiz kılmak
E
Ulusal yayıncılar için sağlanan ayrıcalıklardan yararlanmak
Soru 18

Uluslararası haber ve bilgi akışının dengesiz ve az gelişmiş ülkeler aleyhine işlediği düşüncesinin kabulü ile UNESCO bünyesinde yapılan çalışmaları protesto ederek bu kurum üyeliğinden çekilen ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fransa/ABD
B
Fransa / Almanya
C
Rusya / Çin
D
ABD / İngiltere
E
Kanada / İngiltere
Soru 19

Haber ve bilginin serbest dolaşımı düşüncesinin geliştirildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsrail
B
ABD
C
İngiltere
D
İsveç
E
Güney Afrika
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarda oldukça düşük fiyatlarla satılan televizyon programlarının satın alınma nedenlerinden biridir?

A
Rating kaygısı duymayan televizyonlarca program sıkıntısı çekmemek için alınırlar.
B
Yalnızca fiyatlarının düşük oluşu alınmaları için yeter sebeptir.
C
Ratinglerin çok düşük olduğu zaman aralıklarında dolgu program olarak kullanılırlar.
D
Yayın kuruluşu yetkililerinin kişisel çıkarlarının gerekleri için alınırlar.
E
Satışı gerçekleştirilemeyen programların takas edilmesi için kullanılırlar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x