Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 2017-2018 Vize Sınavı

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1948 yılında yapılan bir icat ile radyo alıcı cihazlarının boyutları küçülerek taşınabilir hale gelmiştir.
Yukarıdaki bu icat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Transistor
B
Radyo lambası
C
Teyp bandı
D
Alternatör
E
Mors alfebesi
Soru 2

Amerika Birleşik Devletlerinde VVestinghouse şirketinde çalışan, evinin garajından kurduğu radyo vericisiyle çevreye yayın yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Raymond Williams
B
Frank Konrad
C
Reginald Fessenden
D
Guglielmo Marconi
E
Lee De Frost
Soru 3

Radyo dalgaları tarihte ilk kez kim tarafından bulunmuştur?

A
Thomas Edison
B
Werner von Siemens
C
Guglielmo Marconi
D
NikolaTesla
E
Heinrich Hertz
Soru 4

Radyo ve televizyon programlarının değeri, onların içerdiği bilgi ya da eğlence içeriğinden gelmektedir.
Yukarıdaki bu durum radyo ve televizyonun, diğer kitle iletişim araçlarından aşağıdaki hangi özelliği bakımından farklıdır?

A
Sanallık
B
Dışlamama
C
Kısa raf ömrü
D
Anında yeniden üretim
E
Yenilik
Soru 5

İtalya’da özel bir şirketin devletten aldığı imtiyazla başlayan radyo yayıncılığı hangi iktidar döneminde devlet yayıncılığına dönüştürülmüştür?

A
Ferrucio Parri döneminde
B
Aldo Moro döneminde
C
Giovanni Leone döneminde
D
Benito Mussolini döneminde
E
Guilio Andreotti döneminde
Soru 6

1980’lerin ikinci yarısından itibaren korsan yayınlar yapılmaya başlanmıştır.
Yukarıdaki bu durumun kitle iletişim araçlarının demokratikleşmesi açısından sonucu aşağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?

A
Farklı kanalların yayın hayatına dâhil olması
B
Radyo ve televizyon üzerindeki devletin tekelinin ortadan kalkması
C
Teknolojinin hızlı gelişimi sonucunda ortaya yasal boşlukların çıkması
D
ilk özel televizyon stüdyosunun kurulması
E
Korsan yayınların TRT’den farklı içerikleri seyirci ile buluşturmaları
Soru 7

Türkiye’de radyo yayıncılığını başlatan özel kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
MTA
B
TUSİAD
C
DMMA
D
TÜBİTAK
E
TTTAŞ
Soru 8

Radyo Televizyon Üst Kurulunun denetimi yetkisi 2008 yılında yapılan 5785 sayalı yasa ile aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

A
Ulaştırma Bakanlığı
B
Anayasa Mahkemesi
C
Devlet Denetleme Kurulu
D
Sayıştay
E
Yargıtay
Soru 9

Star 1 televizyonu aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerinden Türkiye’ye yönelik yayına başlamıştır?

A
Almanya
B
Romanya
C
Fransa
D
Belçika
E
İngiltere
Soru 10

1989 yılında yapılan denetime ilişkin raporlarda TRT kurumunun tarafsızlık ilkesine uymadığı, partizanlık yapıldığı, keyfi personel alımı yapıldığı gibi tespitleri yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Sayıştay
C
Yargıtay
D
Danıştay
E
Devlet Denetleme Kurulu
Soru 11

Finansmanı çeşitli sivil toplum kuruluşları, sponsorluk desteği veren kurumlar ve bağışlar gibi gelirlerden oluşan fonlar aracılığıyla sağlanan Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu yayınlarının yapıldığı televizyon kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
PBS
B
CBS
C
ABC
D
CNN
E
FOX
Soru 12

Kitle iletişim araçlarına yönelik yapılan çoğu araştırma, bu araçların alımlayıcılar üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalışır.
Buna göre, izleyicinin kitle iletişim araçları karşısında pasif bir role sahip olmadığını öne süren yaklaşım hangi seçenekte yer almaktadır?

A
Sihirli mermi
B
Bilişsel uyumsuzluk kuramı
C
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı
D
ABX modeli
E
iki aşamalı akış modeli
Soru 13

Medyanın sıra dışı olanları açıklayarak sosyal kuralları desteklemesini ve toplumsal birlikteliği sağlayıp sürdürmeyi kolaylaştırıcı rol oynamasını anlatan işlevine ne ad verilir?

A
Çevre gözetimi
B
Mal ve hizmet tanıtımı
C
Eğlendirme
D
Kültür aktarımı
E
ilişkilendirme
Soru 14

Kamu yayıncılığının dünya çapında örnek alınan modelini oluşturan ________ kanalı, izleyicilerden alınan yıllık ruhsat ücretleriyle finanse edilmektedir.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
RAİ
B
ARD
C
BBC
D
ABC
E
TRT
Soru 15

Medyanın dördüncü güç olarak konumlandırılması 17 Yüzyılın ilk yarısında aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?

A
Almanya
B
İngiltere
C
ispanya
D
İtalya
E
Fransa
Soru 16

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi haber ve bilginin serbest dolaşımı adına her türlü müdahaleyi bir kısıtlama girişimi olarak yorumlar?

A
Sosyal demokrat düşünce
B
Sosyalist düşünce
C
Faşist düşünce
D
Liberal düşünce
E
Komünist düşünce
Soru 17

İlk küresel haber kanalını kuran ve canlı savaş yayınını Irak’tan gerçekleştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Axel Springer
B
Thomas Middelhoff
C
Rupert Murdoch
D
TedTurner
E
Gerald Lewin
Soru 18

Mac Bride Raporu aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından kabul edilmiştir?

A
Birleşmiş Milletler
B
FAO
C
UNESGO
D
WTO
E
NATO
Soru 19

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında televizyon yayıncılığı alanında işbirliği ve dayanışma ortamı geliştirerek, üye ülkelerin ekonomik ilişkiler ve kültürel konularda sömürülmesini önlemeyi amaçlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya Fikri Haklar Örgütü
B
Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi
C
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
D
Dünya Yayıncılar Birliği
E
Avrupa Yayın Birliği
Soru 20

Küresel spektrumun ülkeler arasında bölüşümünü ve kullanımını düzenlemek aşağıdaki kurumlardan hangisinin görev alanına girer?

A
Dünya Yayıncılar Birliği (WBO)
B
Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO)
C
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)
D
Avrupa Yayın Birliği (EBU)
E
Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x