Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 2018-2019 Vize Sınavı

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi radyo yayıncılığının ilk yıllarında Amerikan Haber Ajansı Associated Press (AP) haber ajansının servis ettiği haberlerle ilgili radyolara uyguladığı kısıtlamalardan biridir?

A
Servis edilen haberde hiçbir değişiklik yapılamaz.
B
Radyolar sundukları haberin bedelini aynı gün öderler.
C
Aynı haber günde beş defadan fazla yayınlanamaz.
D
Yayınlanan hiçbir haber otuz kelimeden fazla olamaz.
E
Haberin sonraki günlerde tekrarı ek ödeme gerektirir.
Soru 2

Radyo yayıncılığının özel ve kamusal alanda serbest olarak başlatıldığı, ancak sonradan kamusal tekele dönüştürüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Almanya
C
ABD
D
ispanya
E
Rusya
Soru 3

Televizyonun toplum hayatına girişinin radyonun hemen ardından olamamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikinci Dünya Savaşı’nın başlaması
B
Teknolojik yetersizlikler
C
Alana yapılan yatırımların durması
D
Bireylerin tercihlerinin radyo lehine olması
E
Radyonun daha çok sevilmesi
Soru 4

Radyo ve televizyon yayıncılığının karakteristik özelliklerinden biri olan “sanallık” ile kast edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir kez üretilmiş programın yeniden üretilmesine gerek yoktur.
B
Marka işaretleri yoksa bir programı kimin ürettiği neredeyse anlaşılmaz.
C
Tüketim sonunda dinleyici/izleyicinin elinde hiçbir şey kalmaz.
D
Radyo veya televizyonda sunulan bir programın tüketim olanakları programı izleyen kişilerin sayısından etkilenmez.
E
Programların değeri içerdikleri bilgi, eğlence vb. niteliklerinden kaynaklanır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi radyonun günümüzde de cazip bir araç olarak varlığını sürdürebilmesinin sebeplerinden biridir?

A
Çok fazla sayıda radyonun yayın yapıyor oluşu
B
Dinleyicinin başka şeylerle de ilgilenmesine imkan vermesi
C
Radyoya diğer kitle iletişim araçlarından daha çok güvenilmesi
D
Riskli, çatışmalı konulardan uzak durması
E
Denetimin azlığı nedeniyle çok daha özgür yayın yapabilmesi
Soru 6

Anadolu ajansından alman haberlerin aktarıldığı bültenler, gazete özetleri, günün meseleleri, dış politika olayları, iç politika olayları gibi programlar radyo yayıncılığının ilk dönemlerinde yapılan aşağıdaki hangi program türleri kapsamında yer alır?

A
Sağlık, kadın, çocuk programları
B
Dinleyici mektupları
C
Eğitici yayınlar
D
Haberler ve siyasal nitelikli yayınlar
E
Kültür ve sanat yayınları
Soru 7

Radyo televizyon kuruluşlarının izledikleri yayın stratejilerinin ve buna bağlı olarak gözlenen yayın içeriklerinin oluşumunda rol oynayan ve yasal yapının oluşumunu da belirleyen unsurlar kaç ana başlık altında incelenebilir?

A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 8

Bireysel girişim olduğundan vatandaşlarca alınması önlenemeyen çanak antenler ve belediyelerin yeniden iletim sayılabilecek faaliyetleri haricinde Türkiye’de devlet yayıncılığı tekelini gerçek anlamda sonlandıran girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel televizyon kanallarının kapanması
B
TRT Kanallarının yayına geçmesi
C
Magic Box Starl televizyonunun yayına geçmesi
D
Show televizyonunun yayına geçmesi
E
Kanal D televizyonunun yayına geçmesi
Soru 9

15 Mart 1993 tarihinde Türkiye’de yayın yapan özel radyoların yayınının durdurulması üzerine düzenlenen protesto kampanyasında sembol olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A
Gümüş yıldız
B
Siyah kurdele
C
Beyaz bileklik
D
Meşale
E
Barış sembolü
Soru 10

1961 anayasasına dayanılarak çıkarılan 359 sayılı kanunla kurulan TRT kurumuna özerklik sağlanmıştır.
Özerkliğin gerekliliğine ilişkin gerekçede hangi ülkenin karar ve uygulamalarından esinlenmiştir?

A
İtalya
B
Fransa
C
Almanya
D
ispanya
E
ABD
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi radyo televizyon yayınlarının takip nedenlerinden biri değildir?

A
Statü edinme
B
Hayranlık duygularının tatmini
C
Grup aidiyetini destekleme
D
Kişisel duyguların tatmini
E
Arkadaşlık etme
Soru 12

Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde, ucuz yatırımlarla gerçekleştirilebilmesi, ileri teknoloji ve fazla sayıda eleman gerektirmemeleri gibi avantajları yüzünden, alternatif yayıncılık yapan radyo istasyonları ortaya çıkmıştır, ilk yıllarında “korsan radyolar” olarak da anılan bu radyolar zamanla yasallaşmışlardır.
“Korsan radyolar” olarak anılan radyolar daha sonraları hangi isimle anılır olmuşlardır?

A
Halk radyoları
B
Tematik radyolar
C
Serbest radyolar
D
Özgür radyolar
E
Radikal radyolar
Soru 13

Televizyonda sunulan gerçekliğin aslını temsil etmediğini ileri süren bir yazar bu durumu “Körfez savaşında neler olup bittiğini Saddam ve Bush dahi CNN’den izlediler, izlenen yalnızca CNN televizyonunun sunduğu gerçeklikti.” diyerek sanal gerçekliğin varlık ve etkilerine işaret etmektedir.
Yukarıda sözü edilen sanal gerçekliğe verilen bir başka isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçeküstücülük
B
Sürrealist gerçeklik
C
Üst gerçeklik
D
izlenimcilik
E
Dışavurumculuk
Soru 14

Ticari yayıncılığın egemen olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’lı yıllarda kurulan, kültür programcılığı, kamu yararına eğitici ve benzer ticari nitelikli olmayan programların yayınlandığı yayın ağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Columbia Broadcasting System (CBS)
B
National Broadcasting Company (NBC)
C
Consumer News and Business Channel (CNBC)
D
Public Broadcasting Service (PBS)
E
Mutual Broadcasting System (MBS)
Soru 15

Amerika önderliğinde Irak’ta girişilen işgal harekatına, savaş muhabirleri ve kameraları istediği birliklerin yanında haber ve görüntü toplamaya göndermesine ________ muhabirlik denilen bir meslek teriminin doğmasına yol açmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
gözlemci
B
görevlendirilmiş
C
iliştirilmiş
D
yardımcı
E
atanmış
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iki kutuplu bir dünya tasavvurunun sembolik anlamda yıkılışı ve soğuk savaşın sona erişini temsil eden bir olay olarak tarihe geçmiştir?

A
Avrupa Birliğinin Kuruluşu
B
Berlin Duvarı'nın yıkılışı
C
G. Bush - M. Gorbaçov buluşması
D
Hong Kong’un Çin’e iadesi
E
Diktatör Franco’nun ölümü
Soru 17

I. Kullanıcılara serbest seçim ve makul ücret garantisi nasıl verilecek?
II. Kültürel ve ekonomik gelişmenin ikisi birden nasıl desteklenecek?
III. Kullanıcıların hem teknolojiden yararlanmaları hem içeriğe ulaşmaları nasıl uyumlaştırılacak?
IV. Kullanıcı hem yurttaş hem tüketici olarak nasıl bir arada bulunacak?
Yukarıdaki sorunlardan hangileri yayıncılıkta yakın geleceğe ilişkin çözüm bekleyen başlıca sorunlar arasında yer alır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iletişim akışında ekonomik ve kültürel olarak Amerikan hegemonyasını etkisiz kılmak için yapılan girişimlerden biridir?

A
Avrupa milletlerarası Ticari Hakemlik Sözleşmesinin kabulü
B
Ottawa Kültür Bakanları Toplantısı
C
GATT uluslararası anlaşmasının kabulü
D
Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Kuruluşu
E
Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’nin kabulü
Soru 19

Uydu yayınlarının yer istasyonları bağlantısı olmadan çanak anten sahibi olan herkes tarafından izlenebilmesine olanak sağlayan sisteme ne ad verilir?

A
Dijital yayın (DVS)
B
Doğrudan uydu yayıncılığı (DBS)
C
Ödemeli yayın (PPV)
D
Şifreli yayın (PVS)
E
Kamusal yayıncılık hizmeti (PBS)
Soru 20

Çokça dile getirilen “kültürel emperyalizm” ifadesi ile açıklanmaya çalışılan anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumların kendi kültürlerini reddetmeleri
B
Zayıf kültürlerin tarihe karışması
C
Kültürel içeriklerin çoklu dağıtımı
D
Kültürün yalnızca bir ticari meta olarak tanımlanması
E
Bir kültürün diğerini yedeğine alması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x