Reklam Kampanya Analizi 2018-2019 Final Sınavı

Reklam Kampanya Analizi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Reklamverenin istediği reklam stratejisi geliştirme, yaratıcı uygulamalar gerçekleştirme, reklam filmi için oyuncular ayarlama gibi özel isteklerini yerine getirmeye çalışan ve hizmetlerini ayrı ayrı sunan reklam ajansına ne ad verilir?

A
Uzman Ajans
B
A La Carte Ajans
C
Butik Ajans
D
Tam Hizmet Ajans
E
Kurum içi Ajans
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin satın alma sürecinde etkilendiği sosyal ve çevresel faktörler içerisinde yer alır?

A
Tüketicinin yaşam tarzı
B
Tüketicinin mesleği
C
Tüketicinin ürüne ya da hizmete yönelik uzun vadeli bakış açısı
D
Tüketicinin sosyal statüsü
E
Tüketicinin kişiliği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi reklam stratejisi belirlenirken yapılan çalışmalardan biri değildir?

A
Swot analizi
B
Rakip analizi
C
Marka isminin belirlenmesi
D
Pazar analizi
E
Durum analizi
Soru 4

Reklamda yaratıcı stratejide kullanılan taktiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tanıklıkta, sıradan insanların ürün hakkındaki olumlu düşünce ve deneyimlerine yer verilir.
B
Uzman desteğinde bir uzman tarafından ürünün yararları ve üstünlükleri ifade edilir.
C
Kişilik sembolünde reklamda oluşturulan karakterler sadece masal kahramanlarıdır.
D
Karşılaştırma yapmada, ürünün rakip ürünlerinden farkı ve üstünlükleri vurgulanır.
E
Yaşam kesitinde ürünün gerçek yaşamda kullanılması sonucu elde edilen yararlar ifade edilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın amaçlarından biri değildir?

A
Güçlü bir marka imajı yaratmak
B
Yeni tüketicileri markayı denemeye teşvik etmek
C
Markanın toplam satışlarını artırmak
D
Dağıtım noktasında satış gücünün elini güçlendirmek
E
Satışları sürdürmek için perakendecileri desteklemek
Soru 6

Bir ürün ya da fikrin, markanın bir temsilcisi tarafından potansiyel bir müşteriye yüz yüze sunulmasına ne ad verilir?

A
Amaca yönelik pazarlama
B
Kişisel satış
C
Halkla ilişkiler
D
Satış tutundurma
E
Reklam
Soru 7

Mevcut ya da potansiyel müşterilere ilişkin gerekli bilgilerin elde edilerek, bilgisayar ortamında saklanması ve bu bilgileri kullanarak müşterilerle iletişim kurulması biçiminde uygulanan pazarlama iletişimi aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Viral pazarlama
B
Telefonla pazarlama
C
Amaca yönelik pazarlama
D
Veri tabanlı pazarlama
E
Gerilla pazarlama
Soru 8

I. Doğrudan posta
II. Telefonla pazarlama
III. Avantajlı paketler
IV. Örnek ürün dağıtımı
Yukarıdakilerden hangileri doğrudan pazarlama araçlarındandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 9

Reklam kampanyası için medya planlaması yapılırken aşağıdakilerden hangisi sorulmaz?

A
Reklam bütçesi hangi mecralara ne şekilde bölüştürülecek?
B
Hedef kitlenin ne kadarına ulaşmak gerekiyor?
C
Reklam kampanyası ne kadar süre yayında kalacak?
D
Hangi reklam ortam ve araçları kullanılmalı?
E
SWOT analizi yapıldı mı?
Soru 10

Televizyon reklamlarının radyo ve gazete reklamlarına göre daha avantajlı olmasını sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ucuz olması
B
Görsel-işitsel olması
C
Viral etkisinin olması
D
Baskı kalitesinin yüksek olması
E
Uzun dönemli olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel mecralar arasında yer almaz?

A
Dergi
B
Televizyon
C
Gazete
D
Açıkhava reklamcılığı
E
Gerilla reklamcılık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi medya planı stratejilerinden biri değildir?

A
Suskunluk sarmalı
B
Dalgalanma
C
Gir-çık
D
Havai fişek
E
Saman alevi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında tanımlanan iletişim etkilerinden biri değildir?

A
Markaya yönelik tutum
B
Kategori gereksinimi
C
Marka farkındalığı
D
Satış tutundurma
E
Marka satın alma niyeti
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi reklamın etkililiğinin ölçümlenmesinde karşılaşılan güçlüklerden biri değildir?

A
Doğrusal olmayan etkiler
B
Zaman içinde yayılma etkileri
C
Kültür etkileri
D
Tesirsiz etkiler
E
Çürüme etkileri
Soru 15

Reklam kampanyasının geliştirilmesi sırasında, reklam henüz yayma çıkmadan ve hatta uygulamaya geçilmeden önce yapılan testlere ne ad verilir?

A
Posttest
B
Pretest
C
Anket
D
Odak grup
E
Nörolojik test
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Reklam işe yarıyor mu? ya da Reklam ne işe yarıyor? sorularına cevap bulmayı hedefler?

A
Reklam çekiciliği
B
Reklamın mesajı
C
Reklamın tonu
D
Reklamın etkililiği
E
Reklam çerçevesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi internet ağlarının temel kurallarından; ağların dışsallığı kuralını tanımlar?

A
internet ağlarının büyüdükçe çok daha büyük olma eğiliminde olmaları
B
internet ağlarında bir birimden herhangi diğer bir birime ulaşmanın birkaç adımda mümkün olması
C
Ağda bulunan herkesin ağda bulunan bir diğer kişiye bağlanma imkânına sahip olması
D
Ağ toplumundaki ilişkilerin, bağlantılı oldukları birimler veya ağlardan daha önemli olması
E
internet ağlarının ağ dışındaki şeyler/insanlar üzerinde de etkileri olması
Soru 18

Dijital bir fotoğrafın uygun algoritmalar kullanılarak netleştirilebilmesi, kontrastının ya da şekil ve konumlarının değiştirilebilmesi yeni medyanın aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Sayısal temsil
B
Kod çevrimi
C
Ağ tabanlı
D
Etkileşimlilik
E
Modülerlik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin ürettiği reklam çeşitleri arasında yer almaz?

A
Yıkıcı
B
Muhalif
C
Amatör
D
Uyumlu
E
Uyumsuz
Soru 20

Kullanıcının ürettiği içeriğin temel ayırt edici özelliklerinden; yayınlanma şartı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
içeriğin tek bir kullanıcı tarafından üretilmesidir.
B
içerik üreticisi kaynağın kimliğinin gizli kalmasıdır.
C
Üretilen içeriğin yayınlandığı ortamın küresel erişime sahip olmasını ifade eder.
D
içeriğin profesyonel rutinler dışında üretilmesidir.
E
Üretilen içeriğin çevrim içi ortamda yayınlanmasıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (11 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,18. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x