Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Yaratıcı edimler, bir probleme yaklaşımda diğerlerinden farklı, geçerli veya yararlı, niyetli, özgün veya yenilikçi nitelik taşımaktadırlar” yaklaşımında yaratıcılığın hangi bireylere özgü bir özellik olduğu kabul görür?

A
Farklı düşünen - araştıran - sorgulayan
B
Dikkat çekici olan - sorgulayan - öğrenmeye açık
C
Özgün olan - rekabetçi - araştıran
D
Farklılığa önem veren - rekabetçi öğrenmeye açık
E
Rekabetçi - farklı - araştıran
Soru 2

“Yaratıcılık; yeni ilişkiler, bakış açıları ve betimleme yolları sezmeyi içerir” tanımlaması yaratıcılığın hangi temel bileşenini açıklamaktadır?

A
işe yararlık
B
Özgünlük
C
Ürün
D
Yenilikçilik
E
Öngörü
Soru 3

Reklam mesajını belirleyen faktörlerin incelenmesinden sonra söylenecek sözlerin seçimi ve reklamın görüntüsünü kapsayan, en genel anlamda iletişim eylemi için bir planı, ürün ya da marka için genel bir düşüncenin ifadesini içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konumlandırma
B
Yaratıcılık
C
Marka imajı
D
Yaratıcı strateji
E
Temel satış vaadi
Soru 4

“Bir kişinin yaratıcı değeri olan bir şey düşünmesi ancak bunu hayata geçirmemesi, yaratıcılığın temel bileşenlerinden hangisinin eksik olduğunu gösterir?

A
Fayda
B
Esneklik
C
işe yararlık
D
Özgünlük
E
Ürün
Soru 5

Bir markayı farklı kılan önemli bir özellik bulunup ona uygun, fakat rakiplerin yapmak istememiş oldukları veya yapamayacakları bir reklam iddiası geliştirilmenin önemli olduğu stratejiye ne ad verilir?

A
Konumlandırma
B
Marka imajı
C
Rekabet üstünlüğü stratejisi
D
Temel satış vaadi
E
Erken davranma stratejisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılıkla ilgili genel yanılgılardan biri değildir?

A
Yaratıcılığın sadece sanatta ortaya çıkması
B
Yaratıcılığın öğretilemeyecek olması
C
Yaratıcıların özel insanlar olması
D
Yaratıcılığın problem çözmekle eş değer görülmesi
E
Yaratıcılığın sınırları olmayan, geliştirilebilen bir eylem olması
Soru 7

Metaforun Türk Dil Kurumu’ndaki anlam karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Söylev
B
Kinaye
C
ironi
D
Mecaz
E
Tasvir
Soru 8

Yaratıcı fikir bulma sürecinde odaklanılan konu üzerinde bir sonuca yarılamadığı halde ısrarla düşünmek beynin belirli noktalarda kilitlenmesine ve temel hedeften giderek uzaklaşılmasına neden olduğunda süreçteki hangi aşamaya geçilmesi gerekir?

A
Araştırma
B
Kuluçka
C
Uygulama
D
iletişim
E
Değerlendirme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı fikir bulma tekniklerinden biri değildir?

A
Sinektik
B
Beyin Fırtınası
C
Yalın Üretim
D
Rol Yapma
E
Özellik Listeleme
Soru 10

Doğru metafor kullanıldığında ne olur?

A
Tüketiciler reklamın yazılarında ya da grafiğinde mevcut olmayan bilgileri görebilirler.
B
Tüketiciler hemen ikna olurlar.
C
Tüketiciler reklamı yapılan ürünü hemen satın alırlar.
D
Reklam daha kısa süre akıllarında kalır.
E
Markayla ilgili olumsuz düşüncelere kapılırlar.
Soru 11

Metafor (benzetme) ve analojiler (eşleştirme) ile çalışılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rol Yapma
B
Morfolojik Sentez
C
Özellik Listeleme
D
Beyin Fırtınası
E
Sinektik
Soru 12

Reklamcının niyetini de göz önünde bulundurursak bir ayakkabı reklamında ayakkabıyı kelebek gibi göstermekle kelebeğin hangi özelliği ayakkabı markasına aktarılmak istenmiştir?

A
Kanatlarının olması
B
Renkli olması
C
Hafif olması
D
Kısa ömürlü olması
E
Canlı olması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Online yazarlığın temel ilkelerinden biri değildir?

A
Biriciklik
B
ikna
C
Navigasyona uygunluk
D
Nesnellik
E
Görünürlük
Soru 14

Odağı yaratıcılık ve amacı yeni, çığır açan, denenmemiş etkili reklam mesajları üretmek olan reklam ajansı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dijital Ajanslar
B
Yaratıcı Butikler
C
Yapım Evi
D
Yeni Reklamcılık Evleri
E
Fikir Depoları
Soru 15

Televizyon aşağıdaki formatlardan hangisine sahiptir?

A
Sinematik
B
Ütopik
C
Distopik
D
Telekinezimatik
E
Viralmatik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi televizyon reklamı yapım formalarından biridir?

A
Cıngıl
B
Viral
C
Bant
D
Sinopsis
E
Müzikal
Soru 17

Matbaanın ortaya çıkışını takip eden yıllar, aşağıdaki hangi ikilinin ilişkisinin kanıtı niteliğindedir?

A
Gazete - Pazarlama iletişimi
B
Reklam - Medeniyet
C
Gazete - Medeniyet
D
Pazarlama - Halkla ilişkiler
E
Gazete - Reklam
Soru 18

“Konkur sunumunda sunucunun anlattıklarını uç noktalara çekerek, konuyu sektörün ya da toplumun hassas olduğu durumla bağdaştırarak, huzursuzluk yaratmak üzerine kurulu” fikri öldürme stratejisine ne ad verilir?

A
Şeytanın Avukatı
B
Korku Tüccarlığı
C
Kötü Polis
D
Günah Keçisi
E
Ayak Bağı
Soru 19

Bir otomobil markasının basın reklamında kullandığı “alçaktan uçmak istiyorsanız kapısını açın” başlığı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Buyurgan davet başlığı
B
Karşılaştırmalı davet başlığı
C
Analojik davet başlığı
D
Vaat - Yarar davet başlığı
E
Viral davet başlığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi makale yazmaya başlamadan önce hedef ve konuya odaklı yazma ile ilgili sorular arasında yer almaz?

A
Doğrudan konuya odaklı olan ekstra noktalar hangileridir?
B
Makalenin amacı nedir?
C
Okuyucuya ne sunabilirim?
D
Konu birçok makalede anlatılabilir mi?
E
Okuyucu sayfaya girdiğinde ne görmeyi bekler?
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x