Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık 2016-2017 Vize Sınavı

Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yaratıcılığın temel bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Dakiklik - Özgünlük - Tutarlılık
B
Fayda - Özgünlük - Ürün
C
Fayda - Dakiklik - Tutarlılık
D
Ürün - Dakiklik - Fayda
E
Öesaret - Fayda - Özgünlük
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilik özelliklerinden biri değildir?

A
Maceraperest olma
B
Dayanıklı ve ısrarcı olma
C
Meraklı olma
D
Yeni deneyimlere açık olma
E
Sıradanlığa uyum sağlama
Soru 3

Kızıl ne demektir sorusunu, bir renktir, bir hastalıktır, bir ırmak adıdır biçiminde sıralamak aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A
Ussal düşünebilme
B
Duygusal düşünebilme
C
Mantıksal düşünebilme
D
Akıcı düşünebilme
E
Rasyonel düşünebilme
Soru 4

Aşağıdakilerde hangisi yaratıcı bireylerin kesinlikle en gerekli özelliklerinden biridir?

A
Asilik
B
Maceraperestlik
C
Neşelilik
D
Çocuksuluk
E
Israrcılık
Soru 5

Yeni bilgi üretme yeteneğine ne ad verilir?

A
Anoloji
B
Konumlandırma
C
Anlam transferi
D
Yaratıcılık
E
Metafor
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi reklam çalışmalarının can damarı olarak nitelendirilmektedir?

A
Yaratıcı strateji
B
Hedef kitle
C
Araştırma
D
Medya planlama
E
Medya satın alma
Soru 7

Tüketicinin elde ettiği psikolojik doyumun, somut ürünün ötesinde ürünün kimliği olan markayla bağlantı kurulması esasına dayanan yaratıcı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel satış vaadi
B
Duygusal strateji
C
Marka imajı
D
Yankılama stratejisi
E
Konumlandırma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı sürecin aşamaları arasında yer almaz?

A
Rakipleri tanımlama
B
Sorunu tanımlama
C
Alternatif çözüm bulma
D
Veri toplama
E
Seçilen çözümü uygulama
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi reklam mesajının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Yaratıcı
B
Dikkat çekici
C
Maliyet arttırıcı
D
Akılda kalıcı
E
Özgün
Soru 10

Temel yaklaşımı tüketicinin zihninde olup bitenleri ustalıkla yönlendirmek ve varolan bağlantıları yeniden düzenlemek olan reklam yaratıcı stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konumlandırma
B
Temel satış vaadi
C
Erken davranma
D
Jenerik strateji
E
Yankılama
Soru 11

Yaratıcı süreç modellerinde aşağıdaki aşamalardan hangisi üretim aşaması kapsamında değildir?

A
Aydınlanma
B
Problemi anlama
C
işlevsel çözüm bulma
D
Kuluçka
E
Esinlenme
Soru 12

Sinektik tekniğinde kullanılan analojiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Dolaylama - Direkt - Seçmeli
B
Yakın - Uzak - Temellendirilmiş
C
Etkin - Etken - Komplike
D
Öznel - Nitel - Nicel
E
Kişisel - Dolaysız - Bastırılmış Çatışma
Soru 13

Bulunan yaratıcı fikrin doğrulanması, ayrıntılandırılması, çözüme ulaştırılması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A
Kuluçka
B
Değerlendirme
C
iletişim
D
Uygulama
E
Aydınlanma
Soru 14

Beyin fırtınası oturumlarının başarıya ulasmamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herkese zaman verilmesi
B
Serbest üretimin teşvik edilmesi
C
Yargı mekanizmasının susturulması
D
Fikir miktarının fazla olması
E
Eğlenceli bir ortam oluşmasına izin verilmesi
Soru 15

Albert Einstein’in “en mükemmel fikirlerim tıraş olduğum sırada aklıma gelirler” sözü reklamda yaratıcı fikrin doğuşu ile ilgili hangi aşamayı ifade eder?

A
Değerlendirme
B
Üretim
C
Analiz
D
Kuluçka
E
Aydınlanma
Soru 16

Bir içecek reklamında koala ayısı görüldüğünde, içeceğin ılık içilmesi, kutup ayısı görüldüğünde ise soğuk içilmesi gerektiği sonucuna varılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A
Metafor
B
Reklam kirliliği
C
Mesajın tekrarı
D
ilginlik
E
ilgililik
Soru 17

Bilinçaltı düşünceleri bilinçli farkındalığına taşıdığı düşünülen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapanış cümlesi
B
Öykü
C
Slogan
D
Metafor
E
Cıngıl
Soru 18

Her iki terimin de bir parçasının tek bir bütün oluşturacak şekilde resimsel olarak gösterildiği görsel metafor türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tek resimle oluşturulan metafor
B
Resimsel temsil
C
iki resimle oluşturulan metafor
D
Sözel - resimsel metafor
E
Benzetme
Soru 19

Tüketicilerin reklam metaforlarından çıkarımda bulunurken kullandıkları hangi bilgi, sembollerin ve klişelerin anlamlarına güvenmelerini sağlar?

A
Ürün bilgisi
B
Kültürel bilgi
C
Sembol bilgisi
D
Reklam bilgisi
E
Bağlam bilgisi
Soru 20

Reklamların daha çok dikkat çekmesi, beğenilmesi ve hatırlanmasına yardımcı olan araçlar olarak nitelendirilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzman görüşü
B
Tanıklık
C
Canlandırma
D
Önce-sonra gösterim
E
Retorik figürler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x