Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık 2017-2018 Vize Sınavı

Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Reklam mesajını belirleyen faktörlerin incelenmesinden sonra söylenecek sözlerin seçimi ve reklamın görüntüsünü kapsayan, en genel anlamda iletişim eylemi için bir planı, ürün ya da marka için genel bir düşüncenin ifadesini içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marka imajı
B
Yaratıcılık
C
Yaratıcı strateji
D
Konumlandırma
E
Temel satış vaadi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilik özelliklerinden biri değildir?

A
Meraklı olma eğilimi
B
Keşfetmeyi sevme
C
Yeni deneyimlere açıklık
D
Dayanıklı ve ısrarcı olma
E
Önyargılarına sıkı sıkıya bağlılık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın önündeki engellerden biri değildir?

A
Açıkça görünen şeyleri sorgulayabilme
B
Yanlış yapma ve eleştirilme korkusu
C
Mükemmellik arzusu
D
Tutucu olma
E
Hızlı değerlendirme ve karar verme güçlüğü
Soru 4

Rekabet üstünlüğü stratejisi kapsamında işletmelerin izlediği strateji türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Temel satış vaadi / Marka imajı / Erken davranma
B
Farklılaştırma / Odaklanma / Marka imajı
C
Odaklanma / Marka imajı / Temel satış vaadi
D
Toplam maliyet / Farklılaştırma / Jenerik
E
Toplam maliyet / Farklılaştırma / Odaklanma
Soru 5

Ürün veya marka imajı gibi kavramlar üzerinde durmayıp hedef kitlenin veya üyelerinin gerçek ya da düşledikleri yaşamdaki koşul ve durumları sunmaya çalışan yaratıcı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yankılama stratejisi
B
Marka imajı stratejisi
C
Konumlandırma stratejisi
D
Duygusal strateji
E
Temel satış vaadi stratejisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi marka
konumlandırma stratejilerinden biri değildir?

A
Pazar liderine göre konumlandırma
B
Adlandırma
C
Pazarda ikinci olma
D
Rakibi yeniden tanımlama
E
Karşı yer
Soru 7

Yaratıcılık yeni ilişkiler, bakış açıları ve betimleme yolları sezmeyi içerir.
Yukarıdaki ifade yaratıcılığın hangi bileşenini tanımlamaktadır?

A
Fayda
B
Özgünlük
C
Karmaşıklık
D
işe yararlık
E
Ürün ortaya koyma
Soru 8

“Yaratıcılık sadece sanatta ortaya çıkar” düşüncesi yaratıcılıkla ilgili hangi genel yanılgıya örnek olarak gösterilir?

A
Doğuştan gelen bir yetenek olması
B
Yaratıcılığın ortaya çıkması için bireyin özgür bırakılması gerekliliği
C
Özel etkinliklere özgü olması
D
Öğretilemez olması
E
Sadece özel insanların sahip olduğu bir yetenek olması
Soru 9

Yaratıcılığın tanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alışılmamış ilişkileri algılayabilmektir.
B
Eskiyi yok sayarak sadece yeniyle ilgilenmektir.
C
Var olan bir şeyi geliştirme gücüdür.
D
Sınırları olan bir eylemdir.
E
Sadece bazı insanların sahip olduğu bir özelliktir.
Soru 10

Bir markayı farklı kılan önemli bir özellik bulunup ona uygun, fakat rakiplerin yapmak istememiş oldukları veya yapamayacakları bir reklam iddiası geliştirilmenin önemli olduğu stratejiye ne ad verilir?

A
Marka imajı
B
Konumlandırma
C
Erken davranma stratejisi
D
Temel satış vaadi
E
Rekabet üstünlüğü stratejisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınasını doğru yönlendirmede uygulanan kurallardan biri değildir?

A
Eğlenceli bir ortam oluşumuna izin verilmesi
B
Serbest üretimin teşvik edilmesi
C
Elde edilecek çıktılar bağlamında miktarın fazla tutulması
D
Ortaya çıkan fikirlerin duvar panosuna asılması
E
Yöneticinin düşünce yapısına bağlı kalınması
Soru 12

Reklamcının niyetini de göz önünde bulundurursak bir ayakkabı reklamında ayakkabıyı kelebek gibi göstermekle kelebeğin hangi özelliği ayakkabı markasına aktarılmak istenmiştir?

A
Renkli olması
B
Canlı olması
C
Kısa ömürlü olması
D
Hafif olması
E
Kanatlarının olması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yaratı fikrin doğuşunu içeren basamaklardan biri değildir?

A
Üretim aşaması
B
Kuluçka evresi
C
Çözüm aşaması
D
Analiz aşaması
E
Aydınlanma / fikrin bulunma evresi
Soru 14

Nitelik sıralama tekniğinde, büyüme ve verimliliğin rengi olarak nitelenen düşünme şapkası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sarı düşünme şapkası
B
Yeşil düşünme şapkası
C
Kırmızı düşünme şapkası
D
Beyaz düşünme şapkası
E
Mavi düşünme şapkası
Soru 15

Altı şapkalı düşünme tekniğinin amaçları takım çalışmalarında üretim ve üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, takım uyumu, iletişimin geliştirilmesi, yaratıcı fikir üretimi ve__________ olarak beş ana bileşen olarak sıralanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tüketim
B
uygulama
C
değerlendirme
D
yenilik yaratma
E
koordine ve kontrol etme
Soru 16

“İnsan bir kurttur” ifadesinde ikincil özne olan kurdun özelliklerinden hangisi birincil özne olan insana aktarılamavacak olan özelliklerden biridir?

A
Canlı olmak
B
Saldırganlık
C
Vahşilik
D
Kana susamışlık
E
Dört ayaklı olmak
Soru 17

Metaforun Türk Dil Kurumu’ndaki anlam karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecaz
B
Kinaye
C
ironi
D
Söylev
E
Tasvir
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi reklamda yaratıcı süreç modelinde yer alan unsurlardan biri değildir?

A
Kavramların oluşturulması
B
Rollerin açıklanması
C
Problemle yüzleşilmesi
D
Problemin tanımlanması
E
Problemin algılanması
Soru 19

Soyut bir kavramın kendisiyle biraz benzerlik taşıyan somut bir görsel imge aracılığı ile tanımlanmasına ne ad verilir?

A
Retorik figür
B
Güçlü çıkarım
C
Sözel-resimsel metafor
D
Görsel metafor
E
Görsel stil
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi reklamda retorik araçların kullanımını zorunlu hale getirmiştir?

A
Reklamın daha anlaşılır olmasının sağlanması
B
Tüketicinin reklama karşı ilgisini kaybetmesi
C
Ürünün özelliklerini anlatma gereği
D
Tüketiciyi kandırma ihtiyacı
E
Reklamı eğlenceli hale getirme ihtiyacı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x