Rusya Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Rusya Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Slavların devlet kurma ve savaşmayı öğrendikleri Türk topluluğu birçok tarihçiye göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avarlar
B
Gazneliler
C
Kırgızlar
D
Türgişler
E
Uygurlar
Soru 2

Çar unvanını resmen kullanmaya başlayan Rus hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Vasiliy
B
I. Petro
C
II. Katerina
D
IV. ivan
E
Alexandr Yaroslaviç
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Altın Orda’da posta teşkilatının belli başlı memurlarından biri değildir?

A
Tuktaul
B
Yasaul
C
Yamçı
D
Yurtçu
E
Yol raçu
Soru 4

Rusya’da XIX. yüzyılın başlarında burjuva kanunlarına dayalı bir devlet için mücadele eden genç subaylar grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mujikler
B
Kerenski Teşkilatı
C
Dekabristler
D
Dvoryanistler
E
Narodnikler
Soru 5

Abdürreşid İbrahim’in yazdığı ve “ilk Türk siyaset belgesi” olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeşil Ordu’nun Tavzihi
B
Hakikatlerin Esrarı
C
Siyasi Öğütler
D
Halkçılık Bildirisi
E
Çoban Yıldızı
Soru 6

Rusya tarihinin fikir ve politik hayatına büyük etki yapan Panslavizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
II. Aleksandr zamanında Rus fikir ve politik hayatında Panslavizm etkisi son bulmuştur.
B
Slovak J. Herkel tarafından ilmi olarak ileri sürülmüştür.
C
Özellikle Türkler aleyhine atılmış politik bir görüştü.
D
ideoloji haline getirilmesinde etkili olan isimlerden biri Hamyakov’dur.
E
Danilevski’nin “Avrupa ve Rusya” adlı eserinde bir sistem haline getirildi.
Soru 7

Rusya’da 1874 yılında çıkarılan kanuna göre askerlik süresi kaç yıldı?

A
3
B
5
C
8
D
15
E
26
Soru 8

Proleter (işçi) edebiyatının öncüsü sayılan ve Bolşevik İhtilalinden sonra Sovyet Rusya’nın “resmi” yazarı adını alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boris Pasternak
B
Anna Ahmatova
C
Mihail Şolohov
D
ilya Ehrenburg
E
Maksim Gorki
Soru 9

Japon-Rus Savaşı (1904-1905) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Japonya küçümsediği Rusya’ya yenilmiştir.
B
Amerika Birleşik Devletler Başkanı Thedore Roosvelt’in arabuluculuğu ile 1905’te barış antlaşması imzalanmıştır.
C
Savaşlar karada ve denizde devam etmiştir.
D
Çin’in kuzeyindeki Mançurya’da ve Rusya’nın ülkenin en uç bölümlerinde kurduğu Vladivostok limanı çevresinde şiddetli çatışmalar olmuştur.
E
Japon Amirali Togo Baltık’tan yollanan Rus donanmasını Port Arthur’a yakın Tsuşima mevkiinde yenmiştir.
Soru 10

Rusya İmparatorluğu’nun son çarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. ivan
B
I. Petro
C
II. Nikola
D
I. Pavel
E
I. Aleksandr
Soru 11

Rusya Müslümanlarının eğitim gördüğü dini okullarda reform yapma fikrini “Islah-ı Medaris” adlı eserinde tartışan kişi kimdir?

A
Abay Kunanbayev
B
Çokan Velihanov
C
Abdürreşid İbrahim
D
Hüseyin Feyizhani
E
Ibıray Altınsarin
Soru 12

II. Duma seçimlerinde Rus hükümetlerince alman bazı tedbirler sonucunda, mebus seçilmesi engellenen Tatarların iki mühim şahsiyeti aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kayyum Nâsırî ve Ayaz ishaki
B
Musa Cârullah ve Ebunnasır Kursavî
C
Abdürreşid Mehdi(yev) ve Âlimcan Barudî
D
Ahmed Taceddin ve Abdürreşid İbrahim
E
Yusuf Akçura ve Fatih Kerimi
Soru 13

Birinci Çeçenistan Savaşı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?

A
Hassavyurt Antlaşması
B
Tordesillas Antlaşması
C
Prag Antlaşması
D
Rapallo Antlaşması
E
Marale Antlaşması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 23 Ağustos 1939’da imzalanan Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı’nda yer alan ek protokole göre; Sovyetler Birliği’nin hâkimiyet alanı içinde kabul edilen yerlerden biri değildir?

A
Estonya
B
Yunanistan
C
Finlandiya
D
Batı Ukrayna
E
Letonya
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 04 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı seçimindeki adaylardan biri değildir?

A
Genadi Zyuganov
B
Griori Yavlinski
C
Vladimir Jirinovski
D
Sergey Mironov
E
Vladimir Putin
Soru 16

Sovyetler Birliği'nde yürütülen “Glasnost ve Perestroyka” kavramları ne anlama gelmektedir?

A
Ayrımcılık ve Merkantalizm
B
Eşitlik ve Merkezileşme
C
Özerklik ve Teokrasi
D
Sıkı yönetim ve Monarşi
E
Şeffaflık ve Yeniden yapılanma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Vladimir Putin’in iki kere üst üste başkanlık yaptığı dönemin özelliklerinden biri değildir?

A
Çeçenistan sorununun zor kullanılarak da olsa çözülmesi
B
Yönetim kadrolarında eski istihbarat ve askeri uzmanlarının hâkimiyetinin azaltılması
C
Merkezileşme ve otoriterleşme eğilimlerinde artış gözlenmesi
D
Oligarklarla ve yolsuzluklarla mücadelede kısmi de olsa başarı sağlanması
E
Ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın yeniden sağlanması
Soru 18

Stalin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ülkeyi kolektifleştirdi.
B
Tarım ülkesi olan Rusya’yı dünyanın etkili bir sanayi ülkesine çevirdi.
C
1928 yılında Beş Yıllık Kalkınma Planı ilan etti.
D
30 yılı aşan hâkimiyet dönemi oldu.
E
Özel mülkiyeti ülkenin her tarafında yaygınlaştırdı.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Primakov Doktrini’nin dört önemli unsuru arasında yer almaz?

A
ABD’nin girişimlerine karşı olmak
B
Yakın çevre ülkelerine yakın ilgi
C
Ortak Avrupa Evi’ni yıkmak
D
Rusya’nın dünya ekonomisine eklemlenmesi
E
Çok kutuplu dünya düzeninin kurulması
Soru 20

Resmi olarak 21 Mart 1921 tarihinde yürürlüğe giren NEP (Yeni Ekonomik Plan) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Uygulama için 1925 yılında Japonya'dan büyük miktarda borç alınmıştır.
B
Köylülerden zorla alınan fazla tarımsal ürün alımı durdurulmuş, bunun yerine ürün üzerinden vergi alınmaya başlanmıştır.
C
Köylülerin ürünlerini belirli bir kâr oranında pazarda satmaları yasaklanmıştır.
D
2 yıllık bir kalkınma planıdır.
E
Köylülerin fazla ürünlerini pazarda satması yasaklandı.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x