Rusya Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Rusya Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ortaçağ Rusya’sında “mülkiyet” teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Proşennik
B
Vened
C
Smerd
D
Votçina
E
Holop
Soru 2

Altın Orda döneminde tüccar ve zanaatkârlardan alman vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arus
B
ispenç
C
Tamga
D
Yave
E
Bennak
Soru 3

Rusya’da asilzade, soylu, zadegân anlamında kullanılmış kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
izogoy
B
Holop
C
Zakup
D
Proşnnik
E
Dvoryan
Soru 4

Rusya, Özü Kalesini ve Dnyester Nehri’ne kadar olan Karadeniz kıyısını 1792 yılında imzalanan hangi antlaşma ile elde etmiştir?

A
Küçük Kaynarca Antlaşması
B
Yaş Antlaşması
C
Karlofça Antlaşması
D
Hünkar iskelesi Antlaşması
E
Prut Antlaşması
Soru 5

XVI-XVII. yüzyıllarda Rusya’da boyar, zadegan, din adamı, hizmetliler ve zengin şehirliler başta olmak üzere bu zümrelerin temsilcilerinden oluşan ilk Rus parlamentosu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutsal Sinod
B
Kuzey Batı Konseyi
C
Zemskiy Sobor
D
Güçlüler Senatosu
E
Asiller Senatosu
Soru 6

Alman filozoflar Hegel ve Schelling’in fikirlerinin Rus aydınları arasında yayılması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Köleliğin büyümesine
B
Natüralizm sanat akımının Rusya'da ortaya çıkması
C
Ti İşit Antlaşması'nın imzalanmasına
D
Slavyanofil ve Zapadniki hareketinin doğmasına
E
Din ile felsefenin ayrılmasına
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Rusya’da Yelizaveta (1741-1762) devrindeki önemli gelişmelerden biridir?

A
Rusya’da gerçek manada ilk üniversitenin kurulması
B
Sedan Savaşı’nın gerçekleşmesi
C
Dükçü ¡şan Ayaklanmasının çıkması
D
Utrecht Anlaşması’nın imzalanması
E
Rusya Müslümanları Üçüncü Kongresi’nin düzenlenmesi
Soru 8

Rus Senfoni müziğinin yaratıcısı olan kompozitör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mussorgski
B
Balakirev
C
Çaykovski
D
Korsakov
E
Borodin
Soru 9

“Sosyal Demokrat Partisi”nin yayın organı olan, Plehanov ve Martov'un birlikte yayınladıkları gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
iskra
B
Novaya
C
Ohranka
D
Pravda
E
Duma
Soru 10

“Menşevik” kavramı ne anlama gelmektedir?

A
Tarafsız
B
Barış
C
Meclis
D
Hükümet
E
Azınlık
Soru 11

31 Mart 1906 tarihinde Rusya Eğitim Bakanı tarafından ilan edilen “31 Mart Kuralları”ndaki en önemli madde aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Rus olmayan milletlerin uluslararası ticarette serbest bırakılması
B
Rus olmayan milletlerin kendi eserlerini serbestçe tercüme edebilmesi
C
Rus olmayan milletlerin Rus okullarında tek tip kıyafet giymesi
D
Rus olmayan milletlerin kendi dillerini Rus harfleriyle yazması
E
Rus olmayan milletlerin serbestçe kendi gazetelerini çıkarabilmesi
Soru 12

Rusya Türkleri arasında ilk siyaset temsilcisi olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah Apanay
B
Abdürreşid İbrahim
C
Ali Merdan Topbaşı
D
Alimcan Barudi
E
Yusuf Akçura
Soru 13

I. Aşırı üretimin hedeflenmesi
II. Otrar Hadisesi
III. Nizek Tarhan isyanı
Yukarıdakilerden hangileri Sovyetler Birliğindeki çalışma kamplarında geçirilen ilk aylarda görülen ve %80'lere varan yüksek ölüm oranının başlıca nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Sovyetler Birliği tarafından Mayıs 1944’te toplu sürgüne gönderilenler içinde sayısı en fazla olan halk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermeni
B
Rum
C
Bulgar
D
Gürcü
E
Kırım Tatarları
Soru 15

Stalin tarafından “Beş Yıllık Kalkınma Plam’mn” ilan edildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1924
B
1928
C
1932
D
1936
E
1940
Soru 16

Sovyetler Birliğini tekrar canlandırmak için Glasnost (şeffaflık) ve Perestroyka (yeniden yapılandırma) prensiplerini ortaya atan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konstantin Çernenko
B
Vladimir Lenin
C
LevTrotskiy
D
Yuri Andropov
E
Mihail Gorbaçov
Soru 17

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi diyaloğun geliştirilme çabasının temel belgesi (2001) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hassavyurt Antlaşması
B
Avrupa Konvansiyonel Kuvvet Antlaşması
C
Avrasya Eylem Planı
D
Kollektif Güvenlik Antlaşması
E
Birleşik Kuvvet Antlaşması
Soru 18

Long Bow (Longbow) askeri tatbikatı (2009) nedir?

A
Rusya müdahalesi ile Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlık ilan etmesi sonrası Gürcistan’da yapılan bir NATO tatbikatıdır.
B
Sovyetler Birliği’nin dağılması ardından Karadeniz’de Milletler Cemiyeti aracılığıyla yapılan bir deniz tatbikatıdır.
C
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Avrasya'ya gücünü göstermek adına yaptığı bir tatbikattır.
D
“Putin doktrini” olarak da adlandırılan yeni dış politika yaklaşımının ilanının ardından Doğu Avrupa’da BM tarafından yapılmış bir tatbikattır.
E
Ukrayna ile Rusya arasında doğalgaz borcu yüzünden çıkan gerginlik üzerine BM tarafından Ukrayna'da yapılan tatbikattır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Primakov Doktrini’nin önemli unsurları arasında yer almaz?

A
Çok kutuplu dünya düzeninin kurulması
B
Rusya’nın dünya ekonomisine eklemlenmesi
C
ABD’nin girişimlerine karşı olmak
D
Kuzey Atlantik Paktı'nı kurmak
E
Yakın çevre ülkelerine yakın ilgi
Soru 20

4 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarına göre en fazla sandalyeye sahip parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adil Rusya Partisi
B
Birleşik Rusya Partisi
C
işçi Partisi
D
Komünist Parti
E
Liberal Demokrat Parti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x