Sağlık Alanında İstatistik 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Alanında İstatistik 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir araştırmada bir değişkene ait en büyük değer 115 ve en küçük değer 15 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, bu değişken için değişim aralığı değeri kaçtır?

A
200
B
130
C
120
D
100
E
90
Soru 2

Aritmetik ortalaması 50 ve standart sapması 12 olan bir değişken için hesaplanacak değişkenlik katsayısı kaçtır?

A
62
B
31
C
24
D
18
E
9
Soru 3

Gözlem sayısı 500 olan bir seri için, Sturges kuralına göre oluşturulacak gruplanmış frekans serisinin sınıf sayısı kaçtır?

A
8
B
9
C
10
D
11
E
12
Soru 4

Öğrencilere ait boy uzunluğu değişkeni için hesaplanan ortalama değeri 174 ve medyan değeri 165 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, boy uzunluğu değişkeni için standart sapma 8 ise Pearson eğiklik katsayısı kaçtır?

A
1,,149
B
2,,414
C
3,,375
D
8,,120
E
9,,420
Soru 5

Büyüklük sırasına konmuş birimlerin birden fazla kullanılması durumunda ilgilenilen değişkenin aldığı değerlerin tekrarlanma sayılarını da gösterecek şekilde elde edilen seriye ne ad verilir?

A
Frekans serisi
B
Zaman serisi
C
Basit seri
D
Kontenjans tablosu
E
Ham veri
Soru 6

Bir değişkenin standart sapması 9 ise varyansı kaçtır?

A
9
B
62
C
76
D
81
E
114
Soru 7

Kontenjans tablosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tablonun içi ölçüm değerleri ile doldurulur.
B
incelenen iki değişkenden biri tablonun satırlarında, diğeri sütunlarında yer alır.
C
iki-yönlü frekans tablosu olarak da adlandırılır.
D
Tablonun gözelerinde ilgili frekanslar bulunur.
E
Kategorik değişkenler için düzenlenebilir.
Soru 8

Bir seride 12 adet gözlem birimi bulunmaktadır. Serinin tam ortasında yer alan birimlerin değerleri 8 ve 12 ise bu serinin medyanı kaçtır?

A
6
B
7
C
9
D
10
E
12
Soru 9

Grafik üzerindeki yatay ve düşey eksenlerin değişkenlerin aldığı değerleri gösterdiği, birimlerin bu iki değişken için aldıkları değerlerin ise grafik üzerinde noktalarla belirtildiği grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saçılım grafiği
B
Sütun grafiği
C
Histogram
D
Dal-yaprak grafiği
E
Çizgi grafiği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olabilir?

A
1,23
B
7/6
C
2/9
D
-1/5
E
-2
Soru 11

A ve B olayları için p(A ) = 0,25 p(B ) = 0,40 ve p(AUB ) = 0,50 olduğuna göre, P(AnB ) olasılığı kaçtır?

A
0,05
B
0,10
C
0,15
D
0,20
E
0,25
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel hipotez testi sürecinde izlenmesi gereken temel adımlardan biri değildir?

A
Red bölgesinin belirlenmesi
B
Kritik değerin bulunması
C
Hipotezlerin kurulması
D
Gerekli test istatistiğinin hesaplanması
E
Geleceğe yönelik tahminde bulunulması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir rassal değişken değildir?

A
Normal şartlar altında suyun kaynama sıcaklığı
B
Ürünün raf ömrü
C
Bir hastanın kalp atış hızı
D
Ağrı kesicinin ağrıyı kesme süresi
E
Sağlık ocağında çalışan personel sayısı
Soru 14

Normal dağılımlı bir ana kütleden seçilen 49 birimlik bir rassal örneklemin aritmetik ortalaması 55 ve standart sapması 10’dur.
Buna göre, %99 güven düzeyinde ana kütle aritmetik ortalaması hangi aralıkta değerler alır?

A
54,47-55,53
B
51,31-58,68
C
50,20-57,80
D
49,73-60,27
E
18,14-91,86
Soru 15

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde nokta tahminlemesi yapılmaktadır?

A
Cuma günü, Eskişehir ilindeki hava sıcaklığı 10°C ile 20°C arasında değişecektir.
B
Bugün hava rüzgârlı olabilir.
C
Çocukların ortalama ağırlığı 25 kg ile 28 kg arasındadır.
D
Sağlık Alanında istatistik dersindeki başarı ortalaması 65-70 aralığındadır.
E
Fabrikanın aylık ortalama ilaç üretimi 6400 kg’dır.
Soru 16

Bir gıda fabrikasında üretilen ürünler arasından seçilen 8 adet ürünün içerdiği zararlı bakteri sayıları: 10, 9, 8, 6, 5, 5, 3, 2 olarak belirlenmiştir.
Buna göre, ana kütle ortalamasının nokta tahminlerinden örneklem aritmetik ortalaması kaçtır?

A
4
B
6
C
7
D
8
E
9
Soru 17

S harfi ile gösterilen ve bir deneydeki olası tüm sonuçlarından oluşan kümeye ne ad verilir?

A
Kesişim kümesi
B
Örneklem uzayı
C
Örneklem
D
Olasılık
E
Olay kümesi
Soru 18

Bir ilaç firması, ürettiği bir ilacın hastalar üzerindeki ortalama etki süresinin 60 dakika olduğunu iddia etmektedir. Üretilen ilaçlardan rassal olarak seçilen 48 tanesinin hastalar üzerindeki ortalama etki süresi 59,5 dakika ve standart sapması 5 dakika olarak belirlenmiştir. Firmanın iddiasının doğru olup olmadığı %95 güvenle test edilecektir.
Buna göre, testte sıfır hipotezi için red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sol alt kuyrukta, %2,5’lik alan
B
Sağ alt kuyrukta, %5’lik alan
C
Her iki alt kuyrukta, %5’erlik alan
D
Sol alt kuyrukta, %2,5’lik alan
E
Her iki alt kuyrukta, %2,5’erlik alan
Soru 19

Normal dağılıma sahip bir rassal değişkenin aritmetik ortalaması 6 ve standart sapması 1’dir. Bu rassal değişkenin 5 ile 7 arasında olma olasılığı kaçtır?

A
0,9454
B
0,6826
C
0,5000
D
0,4277
E
0,3314
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x