Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumdaki mesleki etik gereksinimin en temel gerekçesidir?

A
Müşteriler
B
Profesyonellik
C
Kalite
D
Uzmanlık
E
Özgünlük
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal bilgi kapsamında bir yönetici için gizli bilgi sayılmaz?

A
Pazarlama stratejileri
B
Hemşirelerin geliştirilmesi
C
Hekimlerin işe alımı
D
Sosyal sorumluluk projeleri
E
Sermaye ekipmanları
Soru 3

1900-1920 dönemi iş ahlakı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mesleklerle ilgili dersler iş ahlakıyla ilişkilendirildi.
B
iş ahlakı, daha sistematik tartışılmaya başladı.
C
iş ahlakı, çevre ve insan sağlığı kapsamında ele alındı.
D
iş ahlakı dersleri, programlarında yer almaya başladı.
E
iş ahlakı verimlilik konusuyla gündeme geldi.
Soru 4

I. Meslekte yasalara aykırı durumları bir şekilde açıklamak
II. Mesleğin ideallerinin toplum ve meslek üyeleri arasında paylaşılmasını sağlayabilmek
III. Meslekle ilgili etik davranışlara rehberlik yapabilmek
IV. Standartların altındaki davranışları disipline etmek ve kabul edilir davranış standartlarının geliştirilmesini sağlayabilmek
Yukarıdakilerden hangileri meslek etiği odlarının genel olarak yerine getirmesi beklenen fonksiyonlar arasındadır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
1,11I ve IV
D
II, III ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışma durumunu” tanımlamaktadır?

A
Onam alma
B
Özgecilik
C
Dürüstlük
D
Dayanışma
E
Sır saklama
Soru 6

Radyoterapi alacak olan bir kanser hastasında bazı yanık olasılıklarına karşı eylem planı uygulamak aşağıdaki etik ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A
Zarar vermeme
B
Mesleki mahremiyet
C
Özerkliğe saygı
D
Adil olma
E
Onam alma
Soru 7

I. Hastayı sosyal boyutta değerlendirebilme vizyonuna sahip olması
II. Hastayı ekonomik boyutta değerlendirebilme vizyonuna sahip olması
III. Hastayı felsefi boyutta değerlendirebilme vizyonuna sahip olması
IV. Hastayı biyolojik boyutta değerlendirebilme vizyonuna sahip olması
Yukarıdakilerden hangileri bir sağlık profesyonelinde bulunması gereken özelliklerdir?

A
I ve II
B
1,1I ve III
C
1,11I ve IV
D
II, III ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 8

Uluslararası hasta hakları ile ilgili ilk resmi bildirge hangi yıl yayınlanmıştır?

A
1947
B
1972
C
1981
D
1994
E
1995
Soru 9

Türkiye'de kişisel sağlık verisinin gizliliği ve güvenliğinin korunmasını amaçlayan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hangi tarihte yayınlanmıştır?

A
2013
B
2014
C
2015
D
2016
E
2018
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi TÜBİTAK Teknoloji Öngörü Projesi Sağlık ve İlaç Paneli Sonuç Raporunda yer alan tıbbi görüntüleme sistemlerinden biridir?

A
Odyometre
B
Ultrasonografi
C
Elektrokoter
D
Ventilatör
E
Simulatör
Soru 11

Türkiye’deki ilk hastalığa özgü biyobanka aşağıdaki üniversitelerden hangisinin bünyesinde kurulmuştur?

A
Hacettepe Üniversitesi
B
Anadolu Üniversitesi
C
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
D
Boğaziçi Üniversitesi
E
İstanbul Üniversitesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Klinik Bilgi Sistemleri (KBS) bileşenlerinden değildir?

A
Hastane Bilgi Sistemleri
B
Vaka Bilişimi
C
Tele-tıp
D
Laboratuvar
E
Akıllı Kart
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “bürokratik etik” kavramında öne çıkan değerlerden biri değildir?

A
Yararlılık
B
Verimlilik
C
Vizyon
D
Sadakat
E
Uzmanlık
Soru 14

I. Hastane için gerekli mal ve malzemenin alınması, depolanması ve dağıtımının sağlanması
II. Hastane binasının, eşyaların ve cihazların tıbbi gerekliliklere göre hazır tutulması, gerekli bakım-onarımlarının zamanında yapılması
III. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması
IV. idari birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve buna göre idare edilmesi
V. Kurumun periyodik çalışma düzenlerinin vaktinde ve doğru bir şekilde hazırlanarak organizasyonun aksamadan yürümesinin sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri hastanelerdeki sağlık yöneticilerinin kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için yürüttüğü faaliyetlerdendir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 15

“Bir sorunu fark etme ile başlayıp, sorunu tanımlama, soruna ilişkin bilgi toplama, ilgili bilgiyi seçme, hipotez kurma, hipotezi test etme, sonuç çıkarma, sonuçların geçerliliğine karar verme ve genelleme yapma” ile devam eden sistematik faaliyete ne ad verilir?

A
Eleştirel düşünme
B
Yönetim faaliyeti
C
Etik
D
Çıkar çatışması
E
iletişim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türk Psikologlar Derneği’nin açıkladığı etik karar verme sürecindeki aşamalardan biri değildir?

A
Olası eylem seçeneklerinin belirlenmesi
B
Tüm ilke ve kuralları değerlendirip, eylem olasılıklarından birinin seçilmesi
C
Etik sorunla ilgili gerekli cezai işlemin tamamlanması
D
Bunların her birinin kısa ve uzun vadeli yarar ve zararlarının belirlenmesi
E
Etik sorunun ve gerçekleştiği bağlamın belirlenmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “dijital hastane” bünyesinde bulunan, kısa ve uzun vadede etik sorunlara yol açabilecek bir yönetim unsurudur?

A
Bina yönetimi
B
Aydınlatma teknolojileri
C
ilaç ve malzeme takibi
D
Enerji teknolojileri
E
Barkod
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi geçmişte sorun olmayan ancak teknolojinin gelişimiyle birey ve hasta etiği konusunda sorun oluşturabilecek yapıdadır?

A
Hastane dosyaları
B
Reçeteler
C
Ağ teknolojileri
D
Hekim dosyaları
E
Etik kodlar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya üzerinden sağlık ve hasta etiğini ihlal edebilecek unsurlardandır?

A
Taziye mesajları
B
Kamu spotu
C
Eğitim materyali
D
Hasta ziyaretleri
E
Tıbbi ürün tanıtımı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gelecekte tıbbi sanal alanlar içinde etik sorunlara neden olabilir?

A
Zeka ve strateji oyunları
B
Oyunla kurulan pisişik örnekler
C
Siber suç takip birimleri
D
Yasal düzenleyiciler
E
Yasal düzenlemeler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x