Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Etik ikilem günlük hayatımızda da çok sık karşılaşabildiğimiz bir durum olarak; birisi korunduğunda diğeri korunamayan iki veya birini (ya da bir kaçını) korumak için diğerlerini _____ zorunluluğunun bulunduğu ikiden fazla değerin _____ hâlini anlatmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
korumak - bir araya gelmesi
B
göz ardı etmek - çatışma
C
göz önüne almak - çelişki
D
bir araya getirmek - çatışma
E
göz ardı etmek - uyuşma
1 numaralı soru için açıklama 
Etik ikilem günlük hayatımızda da çok sık karşılaşabildiğimiz bir durum olarak; birisi korunduğunda diğeri korunamayan iki veya birini (ya da bir kaçını) korumak için diğerlerini göz ardı etmek zorunluluğunun bulunduğu ikiden fazla değerin çatışma hâlini anlatmaktadır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Bentley College İş Etiği Merkezinin Geliştirdiği Testin sorularından biri değildir?

A
Olay nasıl seziliyor?
B
Bu karar doğru mu?
C
Bu karar adil mi?
D
Eğer birisi zarar görecekse bu kim?
E
Bu karar zamansız mı?
2 numaralı soru için açıklama 
Boston’da Bentley College İş Etiği Merkezinde, davranışların etik ilkelere uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla bir test geliştirilmiş ve bir kişinin, bir konuda karar vermeden önce şu altı soruya cevap vermesi gerekliliği üzerinde durulmuştur: Bu karar doğru mu? Bu karar adil mi? Eğer birisi zarar görecekse bu kim? Vereceğim karar, gazetelerin birinci sayfasında yer alsaydı, kendimi rahat hisseder miydim? Aileme, çocuğuma veya akrabalarıma kararımı söyleyebilir miyim? Olay nasıl seziliyor?
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi seçeneklerin birçoğunun veya hepsinin iyi olduğu ve birisi seçildiğinde diğerlerinden vazgeçilmesinin gerektiği durumlarda yaşanan ikilemlere örnektir?

A
Bir kamu görevine atamada, aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan, yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birisinin tercih edilmesi.
B
Borcu ödemek için hırsızlık yapmayı düşünmeme.
C
Doğal güzelliği ve tarihî niteliği olan bir yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir kararın verilmesi durumunda, bazı vatandaşların karardan memnun olması, bazılarının ise çevreyi olumsuz etkileyeceğini düşünerek karara karşı çıkması.
D
Bir kamu görevlisi, amcasının arsasının da bulunduğu bir yerin kamulaştırılmasına karar verecek bir kurulun içinde yer almasına rağmen toplantıya katılmaması.
E
Bir kurumda performansa dayalı sistemin başlatılması karşısında çok çalışan insanların itiraz etmemesi diğer insanların bu sistemin başlatılmasının haksızlık olduğunu düşünmesi.
3 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerin birçoğunun veya hepsinin iyi olduğu ve birisi seçildiğinde diğerlerinden vazgeçilmesinin gerektiği durumlarda yaşanan ikilemlerdir. Bu durumda tarafsız yaklaşım ve kriterlerle iyilerin arasından en iyiyi belirlemek gerekmektedir. Örnek: Bir kamu görevine atamada, aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan, yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birisinin tercih edilmesi...
Soru 4

Bürokratik etiği bir dereceye kadar yumuşatan etik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasal etik
B
Kanun etiği
C
Genelge etiği
D
Kaide etiği
E
Demokratik etik
4 numaralı soru için açıklama 
Teoloji ve instrumentalizm süreçlerini kullanarak devamlılık ve tutarlılığını sağlayan bürokratik etiği bir dereceye kadar yumuşatan demokratik etik çok net sınırlara sahip değildir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerden biri değildir?

A
Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler.
B
Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler.
C
Değerlerin çatıştığı durumlarda karar yetkisi olmayan çalışana bile yol gösterirler.
D
Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler.
E
İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler.
5 numaralı soru için açıklama 
Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler şu şekilde tanımlanmaktadır (Şen, 2012):- “İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler,- Devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyetini geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar,- Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler,- Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler,- Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler.- Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler”.
Soru 6

I. Bu karar adil mi?
II. Bu karar gerekli mi?
III. Bu karar karlı mı?
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Bentley College İş Etiği Merkezinin Geliştirdiği Testte sorulan sorulardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
6 numaralı soru için açıklama 
1. Bu karar doğru mu? 2. Bu karar adil mi? 3. Eğer birisi zarar görecekse bu kim? 4. Vereceğim karar, gazetelerin birinci sayfasında yer alsaydı, kendimi rahat hisseder miydim?” 5. Aileme, çocuğuma veya akrabalarıma kararımı söyleyebilir miyim? 6. Olay nasıl seziliyor?
Soru 7

“Ne yapmalıyım?” sorusuna cevap arayan etik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kural etiği
B
Kanun etiği
C
Erdem etiği
D
Negatif etik
E
Nötr etik
7 numaralı soru için açıklama 
İki çeşit etik yaklaşımı vardır; kural etiği/negatif etik; “ne yapmamalıyım?” sorusuna odaklıdır. Erdem etiği/pozitif etik: “ne yapmalıyım?” sorusuna cevap arar.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi teorik değerleri önemseyenler özelliklerindendir?

A
Bilgi ve gerçeğe ulaşmak için bilgiyi sistematik bir şekilde düzenleyerek biriktirme eğilimindedirler.
B
Kaynakların akılcı kullanımı ile başarıya hemen ulaştırmayan bilginin gereksizliği inancı hakimdir.
C
İlgi alanlarını güzellik, simetri, uyum, şekil ve ahenk oluşturur.
D
Bu kişiler yararlılığı kazanç ve zenginlikle ölçmektedirler.
E
Siyasi yönleri ağır basar, yönetici olabilmek için kulüplere, partilere katılarak gelişme ve ilerleme fırsatlarını kaçırmazlar.
8 numaralı soru için açıklama 
Teorik değerleri önemseyenler, düşünmek, öğrenmek, analiz etmek, sonuç çıkarmak, açıklamak, kanıtlamak, bilgi ve gerçeğe ulaşmak için bilgiyi sistematik bir şekilde düzenleyerek biriktirme eğilimindedirler.
Soru 9

Dünya Sağlık Örgütünün Tıbbi İlaç Promosyonu Etik Kriterlerini kaç yılında kabul etmiştir?

A
1986
B
1988
C
1990
D
1992
E
1993
9 numaralı soru için açıklama 
İlaç sektörüne ilişkin olarak Dünya Sağlık Örgütünün 1988’de kabul ettiği ‘Tıbbi İlaç Promosyonu Etik Kriterleri’ bu konudaki temel ilkeleri çizmektedir.
Soru 10

Türkiye’de “çıkar çatışması” ile ilgili özel bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte, bu kavrama doğrudan ve dolaylı atıflar bulunmaktadır. “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını Sadakatle uygulamak zorundadırlar.”
Yukarıda bahsi geçen atıf 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hangi maddesine aittir?

A
6
B
7
C
8
D
10
E
29
10 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de “çıkar çatışması” ile ilgili özel bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte, bu kavrama doğrudan ve dolaylı atıflar bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6. Maddesine göre memurlar: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını Sadakatle uygulamak zorundadırlar.”
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta etik tartışmalarının merkezinde yer alan durumlardan birisi değildir?

A
Tedavi amaçlı klonlama
B
GDO uygulamaları
C
İnsan kopyalanması
D
Doğaya yönelik kopyalama uygulamaları
E
Sağlık amaçlı estetik uygulamaları
11 numaralı soru için açıklama 
Tedavi amaçlı klonlamada, oluşturulan embriyolardan elde edilen kök hücreler yardımı ile yeni organ ve doku üretimi sağlanmaktadır. Üretilen doku ve organlar, hastalıklı organ ve dokuların tamiri veya değiştirilmesinde kullanılmaktadır. Etik tartışmaların merkezinde, hastalık sonucu kaybedilmiş doku ve organların yerine klonlama ile yenilerinin üretilmesi amacı ile yapılan tedavi amaçlı klonlama bulunmaktadır. Diğer yandan klonlama çalışmaları sonucunda meydana gelebilecek insan kopyaları endişe yaratmıştır. Bu durum gerçekleştiği takdirde var olan “genetik çeşitliliğin” yok olacağı ve böylelikle “doğal dengenin bozulacağı” konusundaki endişeler giderilene kadar etik kuralların konulması, hukuksal düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz olmuştur.
Soru 12

Tüp bebek uygulamalarında karşılaşılan etik sorunları araştıran birisi, hangi davranışı etik sorunlar bağlamında değerlendirmemelidir?

A
Mecburi koşullarda kullanılması
B
Keyfi uygulamaların artması
C
özellikle ikiz çocuk sahibi olunmak istenmesi
D
Emriyo ve fetüste genetik manipülasyonların yapılması
E
Belli bir cinsiyetin istenmesi
12 numaralı soru için açıklama 
Mecburiyetten ziyade keyfi olarak uygulamaların artması, ikiz çocuk sahibi olmak için tüp bebek yöntemini seçen çiftlerde üremeye olan müdahale, yine eşlerin ve çiftlerin erkek çocuk sahibi olmak için tüp bebek yöntemini kullanarak üremenin doğasına müdahil olması, patolojik durumların haricinde, son zamanlarda cinsiyet kromozomlarının haricinde genetik manipülasyonlarda embriyo ve fetüste yapılması etik bir ihlal olarak konuşulabilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı bir alanda, etik tartışmalarına yol açan bir sorundur?

A
Yüz nakli
B
Makine bedenler
C
Biyolojik savaş
D
Hafıza çalışmaları
E
Hipnoz
13 numaralı soru için açıklama 
SAĞLIK BİLİMLERİ, KLİNİK VE HALK SAĞLIĞI ALANIDASORUNLAR- Yüz Nakli, Organ klonlama,- Biyonik Organlar, Makine Bedenler, Uzuvlar, 3-Boyutlu Yazıcılar, gibi alt başlıklar daha çok gelecekte etik bağlamda ve toplumsal boyutta maddi -manevi anlamda büyük sorunlar oluşturacağı öngörülmektedir.- Sağlık Bilişimi, Sağlık Yönetim Bilişimi, Tele-Tıp, Tele Sağlık,- Kronik Hastalıklar, Tıbbi-Toplumsal Tutum ve Damgalama,- Yaşlılık Algısı, Nörodejeneratif Hastalıklar, Yaşlı Bakım Evleri,- Hafıza Çalışmaları, Hipnoz, Alternatif Tedavi Söylemi,- Psikiyatrik Hastalıklar, Psikotrop İlaçlar ve Bağımlılık, gibi başlıkların bir kısmı aşağıda detaylı olarak günümüzde başlayan problemler olarak sıralanabilir
Soru 14

Etik bir sorun olan ve özellikle de az gelişmiş ülkelerde, genelde sağlık profesyonellerin tıbbi veya cerrahi mühaleden önce aldıkları hastadan imzalı onamların asıl amacı nedir?

A
Olası bir durumda organ bağışını hızlandırmak
B
Malpraktis durumlarında cezadan muaf olmak
C
Tıbbi müdahaleyi hızlandırmak
D
Kan nakil prosedürlerini hızlandırmak
E
Hasta yakınları ile senet imzalamış olmak
14 numaralı soru için açıklama 
Etik bir sorun olarak da özellikle de az gelişmiş ülkelerde, genelde sağlık profesyonelleri tıbbi veya cerrahi mühaleden önce aldıkları hastadan imzalı onamlarla malpraktis durumlarında bile dava sonucu cezadan muaf olurlar.
Soru 15

Sağlık çalışanları ve hastaların hastalara ait tıbbi bilgileri elektronik ortamda doğru ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlayan standartlar ve referans teknolojiler sisteminin adı nedir?

A
Dijital Hastane
B
Sağlık Bilgisi Paylaşımı
C
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
D
Mobil Tıp
E
E-Sağlık
15 numaralı soru için açıklama 
Sağlık Bilgisi Paylaşımı (HIE- Health Information Exchange): Sağlık çalışanları ve hastaların hastalara ait tıbbi bilgileri elektronik ortamda doğru ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlayan standartlar ve referans teknolojiler sistemidir.
Soru 16

Dehumanization kavramı ile anlatılmak istenen nedir?

A
İnsan klonlama
B
İnsansı özellikler oluşturma
C
İnsanlıktan uzaklaştırma
D
İnsanı yalnızlaştırma
E
İnsanı güçlendirme
16 numaralı soru için açıklama 
İnsan gibi görmeme, insansızlaştırma, insanlıktan uzaklaştırma, canavarlaştırma insandışılaştırma gibi terimlerle tanımlanmaya çalışılan “dehumanization” terimi bazı bilimsel yayınlarda kullanılmıştır.
Soru 17

Medikalizasyon ne demektir?

A
Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması
B
Sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması
C
GDO'lu ürünlerin üretilmesi
D
Canlıların klonlanma çalışmaları
E
Her şeyin materyalist bakış açısı ile açıklanması
17 numaralı soru için açıklama 
Modernizmin ve bilim devrimlerinin bir ürünü olan medikalizasyon, modern insanın her şeyi materyalist bir yaklaşımla tıbbi ve bilimsel olarak açıklama gereksinimi şeklinde özetlenebilir.
Soru 18

Çiftlerin cinsiyet seçip çocuk sahibi olmak amacıyla kullandıkları hangi yöntemin sonucunda etik bir sorun oluşmaktadır?

A
Sezeryan doğum
B
Tüp bebek
C
Normatif estetik algısı
D
Medikalizasyon
E
Düşük
18 numaralı soru için açıklama 
Çiftlerin belli bir cinsiyette çocuk sahibi olmak için tüp bebek yöntemini kullanarak üremenin doğasına müdahil olması toplumsal cinsiyete dair büyük bir etik sorun olarak düşünülebilir. Erkek çocuk seçmek, erkek istemek gibi normatif sosyal kodlarla düşünen insanların geleceğin demografisini belirleme, erkekliği yüceltme ve kadınların yaşadığı sıkıntı ve sorunları ikinci kez görmezden gelerek ayrımcılığı körükleme gibi bir tehlikeye düştüklerinden söz edilebilir. Aynı şekilde kız çocuk saplantısı da oluşabilir.
Soru 19

Ali Bey, özel bir hastanede PACS hizmetleri kapsamında çalışmaktadır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi Ali beyin doğrudan kullandığı araçlardan biridir?

A
Mamografi cihazı
B
Neşter
C
Narkoz
D
Barkod
E
Hasta-hekim sözleşmesi
19 numaralı soru için açıklama 
PACS resim arşivleme ve iletişim sistemi olup, bu yapılarda mamografi, DI, MR, tomografi gibi cihazlardan görüntü alınır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tele-tıpın dezavantajlarından biri değildir?

A
Hasta-hekim arasındaki samimiyeti azaltır.
B
Ciddi sağlık sorunlarını yeterince aktaramamaya neden olabilir.
C
Hastaya ve hekime vakit kazandırır.
D
Hasta kendisini hizmetten uzak ve güvensiz hissedebilir.
E
Hasta psikoloji açıdan memnun olmayabilir.
20 numaralı soru için açıklama 
Tele-tıp uygulamaları hasta-hekim ya da denek-bilim insanı arasında yüz yüze iletişim ve bu durumun getirdiği samimiyete dayalı işlevselliği olumsuz etkiler. Tele-tıp yakınlığın teknolojik eksende uzaklığa evrilmesini ve tıbbi verinin de insani alandan uzaklaşabilmesi ihtimalini düşündürmektedir. Sağlığın iletişimsel bir hal aldığı bu teknolojik çağ içerisinde ‘tele’ ile başlayan tanımlamalara dair belirli bir kısıtlama ya da en azından düzenleme getirilmesi ‘tele’ olanın sadece danışma ya da iletişimsel alanda kullanılması gerektiği sonucunu doğurur. Ne var ki, telefon aracılığı ile girişilen ciddi sağlık hizmetleri, ya da özel hastane uygulamaları hasta hakkı açısından ve hastanın psikolojik tatminini de ihlal eden bir hal alabilir. Kendisini telefon ve internet aracılığı ile güvenli bir elde hisseden hastaların sağlıkları ile ilgili endişelerinde de bu mercilerin uzaktan hizmetleri etik bir sorun oluşturma potansiyeli yüksektir. Zaman kazancı ise bir avantajdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x