Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Vize Sınavı

Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hem etik hem de yasal bir eyleme örnektir?

A
Hastanın randevu saatinden sonra muayene edilmesi
B
Randevu saatini kaçıran hastanın araya alınması
C
Hastanın sıra almadan muayene edilmesi
D
Randevu alan hastanın muayene edilmemesi
E
Hastanın telefonla randevu alarak zamanında muayene olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “hastalara bağırmak kötüdür” yargısının dayandırıldığı etik kuramdır?

A
Deontolojik kuram
B
Erdem etiği
C
Teleolojik kuram
D
Görecelik
E
Doğalcılık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yalan söylemeyi kendi başına ne doğru ne de yanlış kabul eden etik kuramdır?

A
Erdem etiği
B
Teleolojik kuram
C
Deontolojik kuramlar
D
Görecelik
E
Doğalcılık
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi genelde insanların bir ahlaki eylemin haklı veya haksız olduğuna nasıl karar verdiklerine örnektir?

A
Eylemin bir grup tarafından alınması
B
Eylemin toplumsal bir ihtiyacı karşılaması
C
Eylemin dini otoriteler tarafından onaylanması
D
Eylemin kişinin bir ihtiyacını karşılaması
E
Eylemin yerel otoriteler tarafından onaylanması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi norm bildirmek ya da kural koymak yerine, sadece insan eylemlerini gözlemleyerek eylemlerin sonuçlarını ortaya koyan etik türüdür?

A
Meta etik
B
Mesleki etik
C
Uygulamalı etik
D
Normatif etik
E
Betimleyici etik
Soru 6

I. Yazılı dilekçe
II. Elektronik posta
III. Tutanağa geçirilen sözlü başvuru
IV. Telefon ile sözlü başvuru
V. Cep telefonu mesajı
Yukarıdakilerden hangileri etik kurula başvurma yollarındandır?

A
Yalnız 1
B
IV ve V
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 7

I. Hukuka (mevzuata) uygun davranmak
II. Etik kodlara uygun davranmak
III. Kişisel inisiyatif kullanmak
IV. Kamu yararını düşünmek
Bir kamu görevlisi işini yaparken yukarıdaki ilkelerden hangilerini dikkate almalıdır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “Kamu görevlileri tüm eylem ve işlemlerinde; siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda
bulunamaz” olarak tanımlanan kamu
görevlileri etik davranış ilkesidir?

A
Saygınlık ve güven
B
Dürüstlük ve tarafsızlık
C
Halka hizmet bilinci
D
Çıkar çatışmasından kaçınma
E
Amaç ve misyona bağlılık
Soru 9

“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hangi yıl yayımlanmıştır?

A
2005
B
2006
C
2007
D
2008
E
2009
Soru 10

Bir trafik kazasında yaralanan birine yardım etmeyen bir kişinin ahlaki açıdan durumunu aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A
Vicdani
B
Kasıt
C
Kusur
D
Yükümlülük
E
ihmal
Soru 11

__________ bir kuruma yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş ve o işletmeyi benzerlerinden ayıran görev ve ortak değerlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Vizyon
B
Kurumsal felsefe
C
Amaçlar
D
Misyon
E
Etik ilkeler
Soru 12

“Zarar vermeme ilkesi” ile “yarar sağlama iIkesi”ni birlikte ele almak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hastaya en küçük bir zarar gelmesi söz konusuysa yararlı olacağı düşünülen eylemlerden vazgeçilir.
B
Hastaya yararı olan bir unsurun zararı olması düşünülmez.
C
Hastaya sağlanmaya çalışılan yarar, her zaman seçilen yöntemin içerdiği risklere değmek zorundadır.
D
Hastaya sağlanan yarar ile hastanın uğrayacağı zarar eşit olduğu noktada durulmalıdır.
E
Hastaya yararlı olma söz konusuysa zararlar göz ardı edilebilir.
Soru 13

Kurumlar ve/veya örgütler gelecekte olmak istedikleri yeri ve durumu aşağıdakilerin hangisiyle resmeder?

A
Kurumsal felsefe
B
Kurumsal etik
C
Kurumsal misyon
D
Kurumsal amaçlar
E
Kurumsal vizyon
Soru 14

Etik karar verme modelinde etik problemin tanımlanmasından sonra aşağıdaki aşamalardan hangisi gelmektedir?

A
ikilemin doğasının belirlenmesi
B
Etik probleme dahil olanların işten çıkartılması
C
Sorumluluk sahibine verilecek cezanın belirlenmesi
D
Etik kodların uygulanması
E
Sorun büyük çaplı değilse göz ardı edilmesi
Soru 15

Karar alma esnasında tüm seçeneklerin tam anlamıyla tatmin edici olmadığı, alternatifler içinden en az kötü ya da diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumu aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

A
Etik ikileme
B
Kurum felsefesine
C
Etik ihlale
D
Vizyona
E
Etik koda
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin aynı anda birden fazla kurumun üst yönetiminde yer almasıyla ortaya çıkabilecek etik dışı bir davranıştır?

A
Hediye alma ve maddi menfaat sağlama
B
Etik kodlar ve çıkar çatışmaları
C
Kurumlar arası çıkar çatışması
D
Yöneticilerin etik yükümlülükleri
E
Maddi kazanç sağlama
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın kurumdaki halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan bir uygulama hakkında kamuoyuna açıklama yapmasıdır?

A
Görev bilinci
B
Açıklık politikası
C
Bilgi uçurma
D
Sorumlu vatandaşlık
E
Kötü niyet
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranışların bireysel nedenlerinden biridir?

A
Etik ikilemler
B
Esneklik
C
Yasalar
D
Gelenekler
E
Eğitim
Soru 19

I. Roma hukukuna dayanan bir kavramdır.
II. Hakkaniyete ve yasalara en süt düzeyde sadakat vardır.
III. Görevi yerine getirilirken yasalara uygun davranılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yöneticilerin etik yükümlülükleri
B
Güvene dayanan görev
C
Hediye alma ve menfaat sağlama
D
Çıkar çalışması
E
Etik kodlar
Soru 20

Bir sağlık kurumunun toplumla olan ilişkisini sürdürmede aşağıdakilerden hangisi daha önemlidir?

A
Sosyal sorumluluk projeleri
B
Tıbbi teknolojinin güncellenmesi
C
Hasta bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi
D
Olumlu algı ve bunun sürdürülmesi
E
Mesleki gelişime önem verilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x