Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Vize Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sağlık hizmetlerinin hizmet olmaktan kaynaklanan özellikleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Homojenlik, bütünlük, soyutluk
B
Soyutluk, heterojenlik, bütünlük
C
Soyutluk, kalite, hakkaniyet
D
Kalite, homojenlik, etkililik
E
Kalite, verimlilik, heterojenlik
Soru 2

Tıp bilgileri, hastalık özellikleri ve hasta tercihleri ile açıklanamayan tıbbi uygulama farklılıklarına ne ad verilir?

A
Açıklanması zor farklılıklar
B
Arz tarafından oluşturulan talep
C
Ahlaki tehlike
D
Mesleki özerklik
E
Heterojenlik
Soru 3

Tümevarım ya da tümdengelim şeklinde ________ sık başvurulan bir bilgi üretme yöntemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mantık yürütme
B
bilimsel yöntem
C
gelenekler
D
deneme-yanılma
E
otoriteler
Soru 4

Ad hoc araştırmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sonuca yönelik araştırmalardır.
B
Hastanelere özgü araştırmalardır.
C
Amaca özel araştırmalardır.
D
Sağlık hizmetlerine özgü araştırmalardır.
E
Sosyal amaçlı araştırmalardır.
Soru 5

Çalışanların çalışma tempolarının ölçüldüğünü bilmelerinin, ortam değişikliklerinden bağımsız olarak işte verimlilik artışına neden olmasına ne ad verilir?

A
Performans ölçümü
B
Kalite yönetimi
C
iş doyumu
D
Hawthorne etkisi
E
Kanıta dayalı yönetim
Soru 6

__________: Belirli bir sürede (genellikle 1 yıl) görülen yeni vaka sayısıdır veya yeni hastalık görülme hızıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Oran
B
Yüzde
C
Orantı
D
insidans
E
Prevalans
Soru 7

Epidemiyoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sağlıkla ilgili olayları “toplum değil “birey” bağlamında ele alır.
B
Temel stratejisi “karşılaştırma”dır.
C
Klinik epidemiyoloji, kanser epidemiyolojisi gibi çok sayıda alt disiplini gelişmiştir.
D
Yalnızca ölüm, hastalık ve sakatlıkları değil, daha iyi sağlık durumlarına nasıl ulaşılacağı konularını da araştırır.
E
Belirli bir toplumda sağlıkla ilişkili durumların ve olayların dağılımının ve nedenlerinin incelenmesi ile bu incelemelerin sonuçlarının sağlık sorunlarının kontrolü için uygulanmasını sağlayan bilim dalıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Bradford Hill tarafından tanımlanan nedensellik kriterlerinden biri değildir?

A
Doz-yanıt ilişkisi
B
Gözlemsel değerlendirme
C
Özgüllük
D
Tutarlılık
E
Zaman ilişkisi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ölüm ölçütlerinden biri değildir?

A
Doğal nüfus artış hızı
B
Neonatal ölüm hızı
C
Anne ölüm oranı
D
Fatalite hızı
E
Kaba ölüm hızı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık ölçütleri kullanılarak yapılabileceklerden biri değildir?

A
Sağlık ekonomisi açısından değerlendirmelerin yapılabilmesi
B
Toplumlar veya toplum içindeki gruplar arası karşılaştırmaların yapılabilmesi
C
Sağlık politikalarının geliştirilebilmesi veya revize edilebilmesi
D
Toplumun sağlık düzeyinin belirlenebilmesi
E
Hastalıkların tedavi edilebilmesi
Soru 11

Deneysel araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Seçim yanlılığı ve karıştırıcı değişken etkisi minimize edilir.
B
Gruplara atanacak kişiler randomizasyon yöntemi ile seçilir.
C
Araştırmaya katılanlara herhangi bir müdahalede bulunulamaz.
D
Etik sorunlar nedeniyle yapılması her zaman mümkün olmayabilir.
E
Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir.
Soru 12

İnsidans hızı aşağıdaki araştırmalardan hangisi ile elde edilir?

A
Kişisel özelliklerin incelendiği tanımlayıcı araştırmalar
B
Vaka-kontrol araştırmaları
C
Tanımlayıcı araştırmalar
D
Kohort araştırmaları
E
Ekolojik araştırmalar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi vaka takdimlerinden elde edilen bulguların dayanak sağladığı araştırma türlerinden biridir?

A
Gözlemsel araştırma
B
Toplum deneyi
C
Saha deneyi
D
Kesitsel araştırma
E
Vaka-kontrol araştırması
Soru 14

Yarı deneysel araştırmalarda araştırmacı kimlerin hangi grupta yer alacağını belirlerken randomizasyon yöntemini kullanamaz çünkü__________.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
araştırmacı randomizasyon ile sadece karşılaştırma grubuna atamaları yapar.
B
araştırmacı randomizasyon ile sadece deney grubuna atamaları yapabilir.
C
gruplara ayrılma işlemi başka kişi, örgüt veya otorite tarafından zaten yapılmıştır.
D
araştırmacı randomizasyon yapmadan gruplara atamaları yapar.
E
randomizasyon bunun için uygun yöntem değildir.
Soru 15

Ekolojik yanılgı hangi araştırmalarda meydana gelir?

A
Tanımlayıcı araştırma
B
Toplum deneyi
C
Gözlemsel araştırma
D
Ekolojik araştırma
E
Kesitsel araştırma
Soru 16

Kabul edilebilir katılım oranının en düşük olduğu anket yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendi kendine doldurma
B
Telefon ile
C
Posta yolu ile
D
Yüz-yüze görüşme ile
E
Web tabanlı/online uygulama
Soru 17

Araştırma verileri için ne tür analizler yapılacağının belirlendiği araştırma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konunun belirlenmesi
B
Uygulamaların planlaması
C
Değerlendirme
D
Uygulama
E
Ön uygulama
Soru 18

Hastanede dolu olan yatak-gün sayısı ne tür veri örneğidir?

A
Nicel-sırasız
B
Nicel-sürekli
C
Nitel-sırasız
D
Nitel-sıralı
E
Nicel-kesikli
Soru 19

“İşinizden ve yöneticilerinizden memnun musunuz?” şeklindeki bir soru, hangi soru türüne örnektir?

A
Suçlayıcı soru
B
Bileşik soru
C
Şartlandırıcı soru
D
Yönlendirici soru
E
Yargılayıcı soru
Soru 20

Kişi ya da nesnelere ilişkin ölçülebilen, gözlenerek tanımlanabilen her türlü özellik ya da duruma ne ad verilir?

A
Veri
B
Ölçüm
C
Değişken
D
Kriter
E
Ölçek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x