Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Direkt ilk madde ve malzemenin taşıması gereken kaç temel nitelik söz konusudur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 2

Satın alınan ilk madde ve malzemenin işletmeye getirilmesine kadar yapılan taşıma faaliyetleri için ödenen giderlere ne denir?

A
Alışla İlgili Yapılan Komisyon Ödemeleri
B
Depolama Giderleri
C
Alış Bedeli
D
Taşıma (Nakliye) Giderleri
E
Alışa Özel Finansman Giderleri
Soru 3

Eflasyon dönemlerinde, paranın satın alma gücündeki düşüş nedeniyle, işletmenin
gerçekte elde ettiğinden daha yüksek görünen kârına ne denir?

A
Genel Kâr
B
Fiktif Kâr
C
Ortak Kâr
D
Bütçe
E
Verimlilik
Soru 4

Kullanılan hammadde ve malzeme ürün yapısı içine girip mamulün/hizmetin temel öğesini oluşturmalıdır. Üretimde ne kadar hammaddenin kullanıldığı teknik açıdan saptanabilmelidir. Üretiminde ne kadar hammadde harcanacağının belirlenmesi ekonomik bakımdan anlamlı sayılmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri direkt ilk madde ve malzemenin taşıması gereken temel niteliklerden biridir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Alış bedeli Taşıma giderleri Depolama giderleri
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yurt içinden satın alınan ilk madde ve malzemenin maliyet değerini oluşturan unsurlardan biridir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Mamulün/hizmetin üretilmesi sırasında kullanılan ancak mamulün bünyesine girmeyen malzemeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşletme malzemesi
B
Endirekt ilk madde ve malzeme
C
Yardımcı Malzeme
D
Direkt ilk madde ve malzeme
E
İlk madde ve malzeme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerden kullanılan yardımcı malzemelerden biridir?

A
Merhem
B
Enjektör
C
İlaç
D
Gıda malzemeleri
E
Solüsyon
Soru 8

Stok belirli bir düzeye indiğinde, toplam stok maliyetini minimum yapacak şekilde önceden saptanmış miktarın sipariş edildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maksimum-Minimum Yöntemi
B
Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi
C
Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
D
Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi
E
Basit Ortalamalar Yöntemi
Soru 9

Çıkışlar, çıkış tarihinden sonra işletmeye girecek ilk partinin birim maliyeti üzerinden değerlendirilmektedir.
Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
En Yüksek Fiyatlı İlk Çıkar Yöntemi
B
Yenileme Maliyeti (Cari Piyasa Fiyatı) Yöntemi
C
İlk Gelecek Olan İlk Çıkar Yöntemi
D
Standart Maliyet Yöntemi
E
Son Giren İlk Çıkar Yöntemi
Soru 10

İlk madde ve malzeme stoklarının düzenli aralıklarla yeterli deneyimi bulunan bir ambar memuru veya memurlarınca gözden geçilerek belirli bir düzeyin altına düşen stokların saptanması ve sipariş verilmesi esasına dayanır.
Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
VED Yöntemi
B
Hareketli Ortalamalar Yöntemi
C
Gözle Kontrol Yöntemi
D
ABC Yöntemi
E
Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
Soru 11

Hastane işletmelerinde diğer maliyet unsurları ile karşılaştırıldığında en yüksek olanı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
İşçilik maliyetleri
B
İlaç maliyetleri
C
Vergiler
D
Taşıma maliyetleri
E
Yenileme maliyetleri
Soru 12

Eğer bir işçiliğin olmaması durumunda istenilen hizmet sunulamıyorsa o işçilik hangi işçilik maliyeti kapsamında sınıflandırılmaktadır?

A
Direkt İşçilik Maliyeti
B
Endirekt İşçilik Maliyeti
C
Yardımcı İşçilik Maliyeti
D
Yönetici İşçilik Maliyeti
E
Memur Ücret ve Giderleri
Soru 13

Aşağıda verilen işçilik ücretlerinden hangisi direkt işçilik giderlerine ait bir örnektir?

A
Fazla Mesai
B
Prim
C
Yıllık izin ücretleri
D
Hastane müdürü maaşı
E
Doktor maaşı
Soru 14

İşçinin işletmede geçirdiği süre esas alınarak ücret hesaplanan hastanelerde kullanılan işçilik maliyeti hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parça Başına Ücret Yöntemi
B
Primli Ücret Yöntemi
C
Zaman Temeline Dayalı Ücret Yöntemi
D
Hizmet Başına Ücret Yöntemi
E
Ürün Başına Hizmet Yöntemi
Soru 15

I. Birim hizmet maliyeti ve işçi ücretlerinin hesaplanması ve izlenmesi daha kolaydır.
II. Daha çok çalışıp daha çok hizmet sunmayı motive eder ve verimliliği arttırır.
III. Sunulan hizmet ile ödenen ücret arasında doğrudan ilişki vardır.
Yukarıda avantajları sıralanan işçilik maliyeti hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Direkt İşçilik Ücret Farkları
B
Zaman Temeline Dayalı Ücret Yöntemi
C
Parça Başına Ücret Yöntemi
D
Primli Ücret Yöntemi
E
Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hastane işletmelerinde sabit giderlere bir örnektir?

A
Kan tahlili yapılan makine maliyeti
B
Kan testi tüpü maliyeti
C
Kullanılan iğne maliyeti
D
Hasta bakıcı ücreti
E
Ameliyat eldiveni
Soru 17

Genel hizmet maliyetlerinin özelliklerinden olmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
• Sunulan hizmetle direkt ilişki vardır.
B
• Bu giderlerden bazıları sabit bazıları ise üretim hacmine bağlı olarak değişken yapıdadırlar.
C
• Yıl içinde düzensiz biçimde gerçekleşebilirler.
D
• Bu maliyetlerin bir kısmının kesin tutarları ancak yıl sonunda net olarak ortaya çıkar.
E
• Genel hizmet maliyetleri birbirine benzemeyen farklı nitelikteki birçok giderin birleşmesi ile oluşur.
Soru 18

Hastane işletmelerinde hizmet üretim hacmindeki değişmelere göre maliyet davranışları kaç başlık altında toplanabilir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Sağlık hizmetlerinde Genel hizmet maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Sunulan hizmetle direkt ilişki yoktur.
B
Yıl içinde düzensiz biçimde gerçekleşebilirler.
C
Bu giderlerin hepsi sabit yapıdadırlar.
D
Bu maliyetlerin bir kısmının kesin tutarları ancak yıl sonunda net olarak ortaya çıkar.
E
Genel hizmet maliyetleri birbirine benzemeyen farklı nitelikteki birçok giderin birleşmesi ile oluşur.
Soru 20

Sağlık hizmetlerinde aşağıdakilerden hangisi, yarı sabit maliyetlerin özelliklerinden biridir?

A
Sunulan sağlık hizmeti arttığında toplamda artan, sunulan sağlık hizmeti azaldığında toplamda azalan maliyetlere denir.
B
Belirli bir hizmet miktarı aralığı içinde sabit kalan fakat bu aralığın üstüne çıkıldığında sıçrayarak artış gösteren ve ardından yine belirli bir aralıkta sabit olan maliyet türüdür.
C
Üretim arttıkça artan fakat hiç hizmet sunulmasa bile belli düzeyde bir sabit giderin söz konusu olduğu maliyet türüdür.
D
Hastane işletmelerinde üretilen hizmet sayısı artsa da azalsa da değişmeyen maliyetlerdir.
E
Bu maliyetler, hastane işletmelerinin hizmet üretme hacmine bağlı olarak toplam maliyetlerini artırır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x