Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki maliyet çeşitlerinden hangisi için alan bir dağıtım anahtarı değildir?

A
Temizlik maliyetleri
B
Güvenlik
C
Isınma maliyetleri
D
Elektrik maliyetleri
E
Hastane binası amortismanı (ya da kirası)
Soru 2

I. Su maliyeti- Musluk sayısı
II. Isınma maliyeti- Alan
III. Elektrik maliyeti- Ampul sayısı
IV. Radyoloji- Bölümlerden gelen istek sayısı
Yukarıda verilen maliyet yeri dağıtım anahtarı eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
Hepsi
Soru 3

Sağlık Hastanesi’nde 2018 yılında 74.820 hasta yatış günü tespit edilmiştir. 2018 yılında yatan hasta maliyeti toplam 33.669.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu bilgilere göre, hasta başına günlük maliyet tutarı ne kadardır?

A
350
B
400 TL
C
450 TL
D
500 TL
E
550 TL
Soru 4

Aşağıda verilen geliri olan ve geliri olmayan bölümlere ait eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Başmüdürlük- Geliri Olmayan Bölüm
B
Güvenlik- Geliri Olmayan Bölüm
C
Fizik Tedavi- Geliri Olan Bölüm
D
Acil Servis- Geliri Olan Bölüm
E
Radyoloji- Geliri Olmayan Bölüm
Soru 5

Esas maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin hastalara dağıtılması maliyet dağıtımında hangi aşamayı oluşturmaktadır?

A
I. Dağıtım
B
II.Dağıtım
C
III. Dağıtım
D
IV. Dağıtım
E
V. Dağıtım
Soru 6

Hastanelerde maliyet yerlerinin gruplandırmasında ameliyathaneler hangi grupta yer alır?

A
Yardımcı Üretim Maliyet Yerleri
B
Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yerleri
C
Esas Üretim Maliyet Yerleri
D
Yardımcı Hizmet Maliyet Yerleri
E
Genel Yönetim Gider Yerleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yemekhane maliyet çeşidinin dağıtım anahtarı sayılamaz?

A
Yatan hasta sayısı
B
Personel sayısı
C
Alan (metrekare)
D
Yatan hasta gün sayısı
E
Çıkarılan yemek sayısı
Soru 8

Güvenç Hastanesinde 2018 yılı için tüm hastanede temizlik hizmetleri için 900.000 ₺ bütçe ayrılmıştır. 2018 yılında hastanede temizlik hizmetlerinin 5000 saat olacağı öngörülmüştür. Çocuk bölümü temizlik hizmetlerini 2000 saat kullanmıştır.
Buna göre temizlik hizmetlerinin çocuk bölümüne düşen payı kaç ₺'dir?

A
300.000
B
330.000
C
360.000
D
400.000
E
450.000
Soru 9

X Hastanesinin KBB polikliniğinin birinci dağıtımda aldığı pay 540.000 ₺, ikinci dağıtım sonunda diğer maliyet yerlerinden aldığı pay 270.000 ₺ ve ilgili dönemde verilen poliklinik hizmeti sayısı 4.500 ise, KBB polikliniğinde bir muayenenin birim maliyeti kaç ₺'dir?

A
85
B
105
C
125
D
165
E
180
Soru 10

Genel plan ve programların uygulanmasıyla ilgili yani faaliyetlerin sürdürülmesi ile ilgili kararlara ne denir?

A
Programlanmamış (Rutin Olmayan) Kararlar
B
Stratejik Kararlar
C
Yönetim Kararları
D
Operasyonel Kararlar
E
Programlanmış (Rutin) Kararlar
Soru 11

Ortamların ve seçeneklerin nasıl bir sonuç vereceğinin, karar verecek kişi tarafından bilinmemesi durumlarında verilen kararlara ne denir?

A
Belirsizlik Ortamında Verilen Kararlar
B
Risk Ortamında Verilen Kararlar
C
Belirlilik Ortamında Verilen Kararlar
D
Operasyonel Kararlar
E
Yönetim Kararları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yönetsel karar türlerinden biridir?

A
Stratejik kararlar
B
Programlanmış (Rutin) Kararlar
C
Yönetim kararları
D
Operasyonel kararlar
E
Belirlilik Ortamında Verilen Kararlar
Soru 13

Bir amacın veya çok sayıda amaçların elde edilebilmesi için, mevcut çok sayıda alternatif arasında şuurlu olarak yapılan seçim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar
B
Karar verme
C
İyi karar
D
Programlanmış karar
E
Stratejik Karar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kârın oluşumunda esas olarak rol oynayan etmenlerden biri değildir?

A
Hizmetin toplam sabit maliyeti
B
Hizmetin birim değişken maliyeti
C
Hizmetin birim alış fiyatı
D
Hizmetin satış miktarı
E
Hizmetin birim satış fiyatı
Soru 15

Başabaş noktası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Ölü nokta olarak da adlandırılır.
B
İşletme kârının sıfır olduğu noktadır.
C
Bu noktanın üzerinde satış yapılması durumunda kâr elde edilmeye başlanır.
D
Başabaş noktasının altında satış yapılması durumunda zarar ortaya çıkar.
E
Birim Satış Fiyatı x Hizmet Miktarı ile hesaplanır.
Soru 16

Fiyatlar belirlenirken müşteri ihtiyaçlarının ve duyarlılıklarının fiyata yansıtıldığının müşteriye hissettirilmesi fiyatlandırma kararlarında aşağıdakilerden hangisinin dikkate alındığını göstermektedir?

A
Müşteri odaklı olmak
B
Sosyal sorumluluk temelli fiyatlar belirlemek
C
Satış gelirlerinin maksimizasyonu
D
Kârları maksimize etmek
E
Pazar payını korumak veya artırmak
Soru 17

Bir hastane işletmesi yanık ünitesi bölümü için tahmin edilen satış ve hizmet miktarı 2.000 adet ve bu miktar hizmetin toplam maliyeti 800.000 TL olarak hesaplamıştır. Hastane işletmesinin hedeflenen kârlılık oranı % 10 ise birim satış fiyatı kaç olmalıdır?

A
540
B
500
C
600
D
640
E
440
Soru 18

Hastanede kulak burun boğaz polikliniğinde bakılan hasta sayısı 10 adetten 11 adete >çıktığında toplam maliyet 2.000 TL’den 2.150 TL’ye çıkıyorsa hastalara verilen hizmetteki bir birimlik değişmenin toplam maliyette meydana getirdiği 150 TL’lik değişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjinal maliyet
B
Ek maliyet
C
Fırsat maliyeti
D
Batık maliyet
E
Geçerli maliyet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi düşük fiyat stratejilerinden biridir?

A
Pazara nüfuz etme
B
Pazarın kaymağını alma
C
Ödüllü fiyatlandırma
D
İmaj yaratan fiyatlandırma
E
Koruyucu fiyatlandırma
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x