Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir hastane işletmesinde Temmuz ayında; Ameliyat başına Birim Maliyet = 500 TL Toplam Sabit Gider (TF) = 150.000 TL Faaliyet Hacmi (H) = Ameliyat sayısı Hastanede Temmuz ayında 1.500 adet ameliyat yapıldığına göre her bir ameliyatın birim değişken gideri kaç TL’dir?

A
100
B
300
C
400
D
550.000
E
750.000
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin borçlandığı tutarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır?

A
Genel yönetim giderleri hesabı
B
Hizmet üretim maliyetleri hesabı
C
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı
D
Genel üretim giderleri hesabı
E
Finansman giderleri hesabı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde direkt personel gideridir?

A
Şoför
B
Güvenlik Personeli
C
Hekim
D
Temizlik Personeli
E
Hastabakıcı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kapsamına göre maliyet hesaplama yöntemlerinden biridir?

A
Safha Maliyet Yöntemi
B
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
C
Fiili Maliyet Yöntemi
D
Normal Maliyet Yöntemi
E
Standart Maliyet Yöntemi
Soru 5

Yurt içinden satın alınan ilk madde ve malzemenin maliyetini oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Gümrük vergileri
B
Sigorta giderleri
C
Alış bedeli
D
Nakliye gideri
E
Finansman giderleri
Soru 6

Bir diş hekimi diş protezi yapmak üzere diş hastanesiyle saat ücreti olarak 20 TL’ye anlaşmıştır. Ayrıca diş hekimi verimli çalışması durumunda hastane de tasarruf ettiği süre için 1/4 oranında prim alması konusunda anlaşmıştır. Diş hekimi içinde bulunulan ayda 200 saat çalışarak 75 adet diş protezi yapmıştır. Standart olarak toplamda bir diş protezi 3 saatte yapılabilmektedir.
Bu bilgilere göre diş hekiminin aylık primli ücreti ne kadardır?

A
3.500
B
4.000
C
4.125
D
4.375
E
4.620
Soru 7

Sağlık işletmelerinde endirekt gider niteliğinde olan işçilik giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisinin borcuna yazılır?

A
Hizmet Üretim Maliyeti
B
Personele Borçlar
C
Direkt işçilik Giderleri
D
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
E
Genel Üretim Giderleri
Soru 8

Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinin hangisinde, çıkışlar, çıkış tarihinden sonra işletmeye girecek ilk partinin birim maliyeti üzerinden değerlendirilmektedir?

A
Son giren ilk çıkar yöntemi
B
ilk gelecek olan ilk çıkar yöntemi
C
En yüksek fiyatlı ilk çıkar yöntemi
D
Tartılı ortalama yöntemi
E
Yenileme maliyeti yöntemi
Soru 9

Sağlık kurumlarında ilk madde ve malzeme satın alınması sürecinde ilk düzenlenecek belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahsil Fişi
B
Ambar Giriş Fişi
C
Sipariş Formu
D
Stok Kartı
E
Satın Alma istek Fişi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde ilk madde ve malzeme sınıflandırması içerisinde yer almaz?

A
Tablet
B
Kapsül
C
Merhem
D
Solüsyon
E
Gazlı Bez
Soru 11

Bir ameliyatın bitirilmesi için yapılan fazla çalışma ödemesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Çalışmayan kısım gider ve zararlarında
B
Direkt işçilik giderinde
C
Genel yönetim giderinde
D
Genel hizmet giderinde
E
Endirekt işçilik giderinde
Soru 12

Aşağıdaki maliyet unsurlarından hangisi hasta birim maliyeti başına sabit kalır?

A
Hastanenin kira bedeli
B
Röntgen cihazı amortismanı
C
Başhemşireye ödenen maaş
D
Kan testi tüpü
E
Hastane müdürüne ödenen maaş
Soru 13

Bir hastane işletmesinin göz polikliniğinde hizmet verilen hasta sayısı 20 kişiden 21 kişiye çıktığında toplam maliyet 200 TL artmaktadır. Toplam maliyette ortaya çıkan 200 TL’lik artış aşağıdaki maliyet kavramlarından hangisi olarak adlandırılır?

A
Geçerli Maliyet
B
Marjinal Maliyet
C
Batık Maliyet
D
Fırsat Maliyeti
E
Ek Maliyet
Soru 14

Hastane işletmesinde oluşan maliyetlerin bütün maliyet yerlerine dağıtım işlemi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A
Gelirlerin maliyet yerlerine dağıtılması
B
ikinci maliyet dağıtımı
C
Giderlerin maliyet yerlerine dağıtılması
D
Üçüncü maliyet dağıtımı
E
Birinci maliyet dağıtımı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi geliri olmayan bölümlere örnek olarak verilebilir?

A
Biyokimya
B
Patoloji
C
Diyet
D
Başhekimlik
E
Kan merkezi fiyat
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi düşük stratejileri arasında yer alır?

A
Pazara Nüfuz Etme
B
Koruyucu Fiyatlandırma
C
imaj Yaratan Fiyatlandırma
D
Pazarın Kaymağını Alma
E
Ödüllü Fiyatlandırma
Soru 17

Alternatif seçeneklerin her birinin beklenen kâr tutarlarından fırsat maliyetlerinin düşülmesi sonucunda bulunan değer, ________ olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ekonomik kâr
B
marjinal maliyet
C
fırsat maliyeti
D
batık maliyet
E
geçerli maliyet
Soru 18

Hastane yönetiminin, eski bir makinenin yenilenmesi kararını verirken, maliyet muhasebesinden elde edilen verilerden yararlanması aşağıdaki özel kararlardan hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
En uygun hizmet karmasının belirlenmesi kararı
B
Yatırım kararı
C
Dış kaynak kullanım kararı
D
Özel bir satış fiyatının kabul edilmesi kararı
E
Yeni bir hizmetin piyasaya sunum kararı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde esas üretim maliyet yerlerinden biri değildir?

A
Halk Sağlığı
B
Ortopedi
C
Enfeksiyon hastalıkları
D
Radyoloji
E
Onkoloji
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin yemekhane hizmet yeri için dağıtım anahtarı olarak kullanılması uygun değildir?

A
Çıkartılan yemek sayısı
B
Yatan hasta gün sayısı
C
Bölümlerden gelen istek sayısı
D
Personel sayısı
E
Yatan hasta sayısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x