Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri hesaplarından biridir?

A
Araştırma geliştirme giderleri hesabı
B
Hizmet üretim maliyetleri hesabı
C
Genel üretim giderleri hesabı
D
Direkt işçilik giderleri hesabı
E
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı
Soru 2

Sabit ve değişken tüm üretim giderlerinin üretim maliyetine dâhil edilerek hesaplandığı mamul maliyetine ne ad verilir?

A
Direkt Maliyet
B
Tam Maliyet
C
Değişken Maliyet
D
Normal Maliyet
E
Batık Maliyet
Soru 3

Maliyet hesapları içinde yer alan 7/B seçeneğinde aşağıdaki hesaplardan hangisi yer alır?

A
Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri
B
Genel Üretim Gideri
C
Hizmet Üretim Maliyeti
D
Genel Yönetim Giderleri
E
Üretim Maliyeti
Soru 4

Üretilen ürünlerle doğrudan bağlantısı kurulabilen, yani hangi ürün için ne kadar tüketilebildiği doğrudan izlenilebilen hammadde ve malzeme maliyetine ne ad verilir?

A
Genel Üretim
B
Direkt ilk Madde ve Malzeme
C
Direkt işçilik
D
Sabit Genel Üretim
E
Direkt Genel Üretim
Soru 5

Bir ameliyatın bitirilmesi için yapılan fazla çalışma ödemesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Genel yönetim giderinde
B
Genel hizmet giderinde
C
Endirekt işçilik giderinde
D
Direkt işçilik giderinde
E
Çalışmayan kısım gider ve zararlarında
Soru 6

Boşa geçen işçiliğin nedeni enerji kesintisinden kaynaklanıyorsa ödenen ücret ilgili yevmiye kaydında hangi hesapta gösterilir?

A
Hizmet üretim maliyet hesabı
B
Genel üretim giderleri hesabı
C
Çalışılmayan kısım gider ve zararları hesabı
D
Endirekt işçilik giderleri hesabı
E
Direkt işçilik giderleri hesabı
Soru 7

Aşağıdaki maliyet unsurlarından hangisi hasta birim maliyeti başına sabit kalır?

A
Hastanenin kira bedeli
B
Röntgen cihazı amortismanı
C
Kan testi tüpü
D
Başhemşireye ödenen maaş
E
Hastane müdürüne ödenen maaş
Soru 8

Özel maliyet veya has maliyet olarak da bilinen ve tüketime verilen ilk madde ya da malzemenin her parti alışının ayrı ayrı izlendiği stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlk giren ilk çıkar yöntemi
B
Yenileme maliyeti yöntemi
C
Gerçek parti maliyeti yöntemi
D
Ortalama maliyet yöntemi
E
Standart maliyet yöntemi
Soru 9

Sağlık kurumlarında üretimin bünyesinde yer almakla birlikte bir ürüne ne kadar isabet ettikleri doğrudan doğruya hesaplanamayan ve ürünün esas unsurunu oluşturmayan malzemelere ne ad verilir?

A
Hammadde
B
Yarı mamul
C
Direkt ilk madde ve malzeme
D
Yardımcı malzeme
E
İşletme malzemesi
Soru 10

Sağlık kurumlarında ilk madde ve malzeme satın alınması sürecinde ilk düzenlenecek belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahsil Fişi
B
Ambar Giriş Fişi
C
Sipariş Formu
D
Stok Kartı
E
Satın Alma istek Fişi
Soru 11

Saat ücreti 60 TL olan bir hemşirenin, normal çalışma süresi 8 saattir. Bu hemşirenin bir çalışma gününde 10 saat çalıştığı ve hastanenin fazla çalışmalarda %50 zamlı ödeme yaptığı varsayılırsa, hemşirenin toplam hak ettiği günlük ücret kaç TL’dir?

A
600
B
660
C
800
D
880
E
900
Soru 12

Yurt içinden satın alınan ilk madde ve malzemenin maliyetini oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Sigorta giderleri
B
Alış bedeli
C
Gümrük vergileri
D
Nakliye gideri
E
Finansman giderleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi düşük fiyat stratejileri arasında yer alır?

A
Pazara Nüfuz Etme
B
Koruyucu Fiyatlandırma
C
İmaj Yaratan Fiyatlandırma
D
Pazarın Kaymağını Alma
E
Ödüllü Fiyatlandırma
Soru 14

Sağlık Hastanesi’nde 2017 yılında 85.789 hasta yatış günü tespit edilmiştir. 2017 yılında yatan hasta maliyeti toplam 10.294.680 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu bilgilere göre, hasta başına günlük maliyet tutarı ne kadardır?

A
120
B
125
C
130
D
135
E
140
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi geliri olmayan bölümlere örnek olarak verilebilir?

A
Biyokimya
B
Kan merkezi
C
Başhekimlik
D
Diyet
E
Patoloji
Soru 16

Radyoloji hizmet birimi aşağıdaki maliyet merkezlerinden hangisinde yer alır?

A
Esas Üretim Maliyet Yerleri
B
Genel Yönetim Maliyet Yerleri
C
Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yerleri
D
Yardımcı Hizmet Maliyet Yerleri
E
Yardımcı Üretim Maliyet Yerleri
Soru 17

Alternatif seçeneklerin her birinin beklenen kâr tutarlarından fırsat maliyetlerinin düşülmesi sonucunda bulunan değer, ________ olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
batık maliyet
B
marjinal maliyet
C
fırsat maliyeti
D
ekonomik kâr
E
geçerli maliyet
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yeni bir hizmeti fiyatlandırma stratejilerinden biri değildir?

A
Ödüllü Fiyatlandırma
B
Değer Odaklı Fiyatlandırma
C
İmaj Yaratan Fiyatlandırma
D
Dizginleme
E
Koruyucu Fiyatlandırma
Soru 19

“Amortisman Giderleri” aşağıdaki maliyet kavramlarından hangisi olarak adlandırılabilir?

A
Batık Maliyet
B
Geçerli Maliyet
C
Fırsat Maliyeti
D
Marjinal Maliyet
E
Ek Maliyet
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin yemekhane hizmet yeri için dağıtım anahtarı olarak kullanılması uygun değildir?

A
Yatan hasta gün sayısı
B
Personel sayısı
C
Yatan hasta sayısı
D
Çıkartılan yemek sayısı
E
Bölümlerden gelen istek sayısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x