Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde maliyetlerin kontrol altına alınamamasının sebeplerinden biri değildir?

A
Ödeme sisteminin yetersizliği
B
Kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerine fazla ilgi göstermeleri
C
Hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmetlerinin kullanımı konusundaki bilgisizlikleri
D
Fayda-maliyet bilincinin yetersizliği
E
Hekimlerin yönetsel bilgi ve becerilerinin az olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon hizmetleri sunan bir sağlık kurumudur?

A
Spor Tesisi
B
Özel Muayenehane
C
Hemşirelik Bakım Merkezi
D
Fitness Kulübü
E
Revir
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde endirekt üretim gideri değildir?

A
Haberleşme
B
Onarım
C
Bakım
D
Makine teçhizat amortismanı
E
Serum
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullanmaları gereken maliyet muhasebesi kayıt seçeneğini gösteren kriterlerdendir?

A
Öz kaynaklar toplamı
B
Dönen varlıklar toplamı
C
Duran varlıklar toplamı
D
Aktif toplam
E
Gelir toplamı
Soru 5

“Dava, İcra ve Noter Giderleri” aşağıdaki gider türlerinden hangisinin içerisinde yer alır?

A
Çeşitli Giderler
B
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
C
Vergi, Resim ve Harçlar
D
ilk Madde ve Malzeme Gideri
E
Finansman Giderleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı muhasebe bilgi kullanıcılarından biri değildir?

A
Ortaklar
B
Devlet
C
Bankalar
D
Rakipler
E
Sendikalar
Soru 7

Sabit ve değişken tüm üretim giderlerinin üretim maliyetine dâhil edilerek hesaplandığı mamul maliyetine ne ad verilir?

A
Direkt Maliyet
B
Normal Maliyet
C
Batık Maliyet
D
Değişken Maliyet
E
Tam Maliyet
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 7/A ve 7/B kayıt seçeneğinde kullanılan ortak hesaplardan biridir?

A
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı
B
işçi ücret ve giderleri hesabı
C
Genel üretim giderleri hesabı
D
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler hesabı
E
Finansman giderleri hesabı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hizmet üreten sağlık işletmelerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Hammadde kullanmaması
B
Üretimde yarımamul aşaması bulunmaması
C
Üretim için stok bulundurmaması
D
Üretimlerinin stoklanmaması
E
Çıktıların soyut nitelikli olması
Soru 10

İşletmenin parasal varlıkları üzerinde artışa sebebiyet veren ticari nitelikli işlemlere ne ad verilir?

A
Gelir
B
Hasılat
C
Ticaret
D
Satış
E
Kâr
Soru 11

Değişken maliyet yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sabit nitelikteki giderlerin, dönem gideri olarak kabul edilmesi
B
Üretim/hizmet ile ilgili değişken nitelikli giderlerin, ürün maliyetine dahil edilmesi
C
Birim üretim maliyetlerinin, üretim hacmindeki değişmelerden etkilenmesi
D
Birim maliyetlerin, kolaylıkla hesaplanabilmesi
E
Kâra geçiş noktasının belirlenmesinde etkili bir yöntem olması
Soru 12

Üretilen ürünlerle doğrudan bağlantısı kurulabilen, yani hangi ürün için ne kadar tüketilebildiği doğrudan izlenilebilen hammadde ve malzeme maliyetine ne ad verilir?

A
Direkt ilk Madde ve Malzeme
B
Direkt işçilik
C
Direkt Genel Üretim
D
Genel Üretim
E
Sabit Genel Üretim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir hastane işletmesinde hizmet verilen hasta sayısı yani faaliyet hacmi arttıkça her bir hizmete (hastaya) düşen payı azalmakta olan giderlere örnek olarak verilebilir?

A
Yemek Gideri
B
Direkt işçilik Gideri
C
Kira Gideri
D
Direkt ilk Madde ve Malzeme Gideri
E
Enerji Gideri
Soru 14

Bir hastane işletmesinde 100 adet ameliyat yapıldığında birim başına 100 TL olan, fakat 200 adet ameliyat yapıldığında birim başına 50 TL’ye düşen giderlere ne ad verilir?

A
Değişken Gider
B
Kontrol Edilebilen Gider
C
Yarı Değişken Gider
D
Sabit Gider
E
Karma Gider
Soru 15

Bir poliklinikte direkt ilk madde ve malzeme giderleri 50.000 TL, direkt işçilik giderleri 30.000 TL, sabit genel üretim giderleri 10.000 TL ve değişken genel üretim giderleri 10.000 TL’dir. Poliklinik hizmet sayısı 20.000 olduğuna ve direkt (asal) maliyet yöntemine göre toplam maliyet kaç TL’dir?

A
70.000
B
80.000
C
90.000
D
100.000
E
120.000
Soru 16

Bir hastane işletmesinde bir birimin yöneticisinin başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken giderler, ________ ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yapısal sabit gider
B
tahmini gider
C
standart gider
D
kontrol edilebilen gider
E
kontrol edilemeyen gider
Soru 17

Maliyet hesapları içinde yer alan 7/A seçeneğinde giderler Defteri Kebir hesaplarına kaydedilirken aşağıdakilerden hangisi temel alınır?

A
Gider yeri
B
Gider çeşidi
C
Saptanma zamanı
D
Sorumluluk merkezi
E
Fonksiyon
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşme durumuna göre maliyet hesaplama yöntemlerinden biridir?

A
Safha maliyet yöntemi
B
Değişken maliyet yöntemi
C
Karma maliyet yöntemi
D
Standart maliyet yöntemi
E
Tam maliyet yöntemi
Soru 19

“Basamaklı Gider” olarak da adlandırılabilen gider aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal Sabit Gider
B
Yarı Sabit Gider
C
Programlanmış Sabit Gider
D
Değişken Gider
E
Yarı Değişken Gider
Soru 20

Sağlık kurumlarında ortaya çıkan ve katlanılmak zorunda kalınan yolluk, sigorta, reklam, noter, personel eğitim ve lisans gibi harcamalar aşağıdaki gider türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Çeşitli giderler
B
Memur ücret ve giderleri
C
ilk madde ve malzeme giderleri
D
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
E
işçi ücret ve giderleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x