Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Çıktıların stoklanması mümkün değildir.
II. Dönem sonuna gelindiğinde yarı mamül stokları bulunur.
III. Ham madde stoklanmasına ihtiyaç duyulmaz.
IV. Malzeme stoku bulunabilir.
V. Ham madde ve Malzeme kullanımı gerektirir.
Yukarıda sağlanan özelliklerden hangileri aşağıda verilen hizmet üretimi ve mamül üretimi yapan işletmelerle yanlış eşleştirilmiştir?

A
Hizmet İşletmesi - I
B
Üretim İşletmesi - I
C
Hizmet İşletmesi - IV
D
Üretim İşletmesi- V
E
Hizmet İşletmesi - III
Soru 2

Aşağıda verilen maliyet unsurlarından hangisi ait olduğu maliyet ile yanlış eşleştirilmiştir?

A
Temizlik, güvenlik, hasta bakıcı, tıbbi sekreterler- Endirekt İşçilik Maliyetleri
B
Sağlık personelinin maaşları- Direkt İşçilik Maliyetleri
C
Sağlık personelinin döner sermayeden aldıkları pay- Endirekt İşçilik Maliyetleri
D
Bina, makine ve teçhizatın amortismanları - Endirekt Üretim Maliyetleri
E
Düzenli bakım onarım giderleri, haberleşme giderleri- Endirekt Üretim Maliyetleri
Soru 3

90’lı yıllarda işletmeler için rekabet üstünlüğünü belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A
Hız üstünlüğü ile rekabet
B
Kalite üstünlüğü ile rekabet
C
Maliyet üstünlüğü ile rekabet
D
İnsan gücü ile rekabet
E
Pazar payı ile rekabet
Soru 4

Bir şeyin bedelini ödemek veya ödeme taahhütünde bulunmak olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödeme
B
Harcama
C
Hasılat
D
Gelir
E
Zarar
Soru 5

I. Bu noktada, herhangi bir kazanım ya da zarar yoktur.
II. Başabaş noktası analizi, bir kârlılık analizidir.
III. Hem sabit hem de değişken giderleri hesaba katarak işletmelerin alacakları stratejik kararlara yardımcı olur.
Yukarıdakilerden hangileri başa baş noktası için doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
E
I ve III
Soru 6

Üretim miktarındaki bir birimlik artışın işletmenin toplam giderlerinde sebep olduğu artışa ne ad verilir?

A
Hedef maliyet
B
Marjinal maliyet
C
Fırsat maliyeti
D
Tam maliyet
E
Değişken maliyet
Soru 7

Bir kararın işletme giderleri üzerinde yarattığı toplam etkiyi gösteren maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedef maliyet
B
Marjinal maliyet
C
Fırsat maliyeti
D
Ek maliyetler
E
Değişken maliyet
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ayakta günübirlik tedavi hizmeti veren sağlık kurumlarından birisidir?

A
Özel muayenehane
B
Fitness kulübü
C
Hemşirelik bakım merkezi
D
Terminal dönem bakım merkezi
E
Halk sağlığı laboratuvarı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 80'li yıllarda rekabet gücünü belirleyen bir unsur olarak görülmüştür?

A
Hız üstünlüğü
B
Maliyet üstünlüğü
C
Kalite üstünlüğü
D
Üretim üstünlüğü
E
Fiyat üstünlüğü
Soru 10

İşletme faaliyetlerini yürütebilmek veya gelir elde edebilmek için belli bir dönemde tüketilen varlık ve hizmetlerin parasal ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A
Maliyet
B
Harcama
C
Ödeme
D
Gider
E
Hasılat
Soru 11

Aşağıda verilen sağlık hizmeti ile hizmeti veren kurum eşleştirmelerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A
Koruyucu Sağlık Hizmeti- Aile Sağlığı Merkezi
B
Tedavi Hizmetleri- Ayaktan Cerrahi Hizmetleri
C
Rehabilitasyon Hizmetleri- Hemşirelik Bakım Merkezi
D
Tedavi Edici Sağlık Hizmeti- Halk Sağlığı Laboratuvarı
E
Koruyucu Sağlık Hizmeti- Revir
Soru 12

I. Laboratuvar ve röntgen teknikleri
II. Tetkiklerin incelenmesi ve teşhis
III. Tedavi Hizmetleri
IV. Hastaneden Çıkış
V. Hasta Kabul ve Muayene
Yukarıda hastane işletmelerinde verilen hizmet üretim sürecine ilişkin basamakların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
V- I- II – III – IV
B
V- II- III – I – IV
C
IV- I- II – III – V
D
V- III- I – II – IV
E
V- I- IV– II – III
Soru 13

Bir şeyin bedelini ödemek veya ödeme taahhütünde bulunmak olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödeme
B
Harcama
C
Hasılat
D
Gelir
E
Zarar
Soru 14

Peşin ödenmiş ve geri alınması mümkün olmayan kira giderleri, hangi maliyet türüne örnek olarak verilebilir?

A
Batık maliyet
B
Marjinal maliyet
C
Fırsat maliyeti
D
Tam maliyet
E
Değişken maliyet
Soru 15

Hasta, yaralı ve hamilelere poliklinik, servis, görüntüleme, laboratuvar, doğum, cerrahi ve diğer tedavi seçenekleri ile otelcilik hizmetleri sunan çoklu tedavi ünitelerine sahip sağlık kurumlarına ne ad verilir?

A
Evde bakım merkezi
B
Hastane
C
Halk sağlığı laboratuvarı
D
Revir
E
Toplum sağlığı merkezi
Soru 16

Revir hangi tür sağlık hizmeti kapsamına girmektedir?

A
Tedavi hizmetleri
B
Rehabilitasyon
C
Sağlığın geliştirilmesi
D
Koruyucu sağlık hizmetleri
E
Yataklı tedavi hizmeti
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerdeki maliyet unsurlarından birisi değildir?

A
Tıbbi sarf malzeme
B
Yatak hizmetleri
C
Hastaların yol ücretleri
D
Personel maaşları
E
Enerji giderleri
Soru 18

İşletmenin parasal varlıkları üzerinde artışa sebebiyet veren ticari nitelikli işlemlere ne ad verilir?

A
Harcama
B
Ödeme
C
Hasılat
D
Gelir
E
Zarar
Soru 19

Üretim miktarındaki bir birimlik artışın işletmenin toplam giderlerinde sebep olduğu artış aşağıdaki maliyet kavramlarından hangisi ile ifade edilir?

A
Marjinal maliyet
B
Fırsat maliyeti
C
Direkt maliyet
D
Ek maliyet
E
Değişken maliyet
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir?

A
Bütçeleme kontrolü, standart maliyet kontrolü ve stok kontrolü gibi tekniklerle işletmenin maliyet kontrolünü sağlamak
B
Her bir sağlık hizmetine ilişkin standartları belirleyerek maliyet planlamasını gerçekleştirmek
C
Üretilen mamullerin/hizmetlerin birim maliyetlerini saptayarak bilançoda stokların, gelir tablosunda satılan mamuller/hizmetler maliyetinin belirlenmesini sağlamak
D
Sağlık sektöründeki mevcut rakipler ile maliyet karşılaştırmaları yapabilmek
E
Maliyet yerleri ile yöneticilerin karar almalarına yardımcı olmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x