Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sisteminde ekonomik bilgi akışı aşamalarından olan veri toplanmasına örnek olarak verilebilir ?

A
Günlük İşlemler
B
Analiz
C
Ölçme
D
İşletme İçi Bilgi Kullanıcıları
E
Ekonomik Kararlar
Soru 2

Sağlık kurumunun kendi faaliyet konusunu oluşturan sağlık hizmetini üretebilmesi için tükettiği üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değeridir
Yukarıda bahsedilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık Hizmetlerinin Kaynağı
B
Sağlık Hizmetlerinin Gideri
C
Sağlık Hizmetlerinin Maliyeti
D
Sağlık Hizmetlerinin Harcaması
E
Sağlık Hizmetlerinin Varlığı
Soru 3

Fiilî maliyet uygulayan işletmelerde maliyet dönemi sonunda gider hesaplarında toplanan maliyet ve giderlerin ilgili bilanço ve gelir tablosu hesaplarına aktarılması amacıyla kullanılan hesaplardır.
Yukarıda bahsedilen hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak Hesapları
B
Fark Hesapları
C
Gider Hesapları
D
Varlık Hesapları
E
Yansıtma Hesapları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde Yardımcı Hizmet Gider Yeri kapsamında değerlendirilir?

A
Hasta Kabul
B
Ameliyathane
C
Doğumhane
D
Hastane Yöneticiliği
E
Yoğun Bakım
Soru 5

İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa veya uzun vadeli borçlanmaların faiz, komisyon ve kur farklarını kapsar.
Yukarıda bahsedilen gider türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B
İşçilik Giderleri
C
Finansman Giderleri
D
Memur Ücret ve Giderleri
E
Vergi, Resim ve Harçlar
Soru 6

İşletmede genel muhasebe sistemi ile maliyet muhasebesi sisteminin birbirlerinden ayrı olarak tutulduğu durumda, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlarlar.
Yukarıda belirtilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlantı Hesapları
B
Fark Hesapları
C
Yansıtma Hesapları
D
Maliyet Hesapları
E
Gider Hesapları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde maliyetlerin kontrol altına alınamamasının sebeblerinden biridir?

A
Sağlık hizmetlerinin örgütlenme biçimi ve kontrolündeki güçlükler
B
Hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerinin kullanımı konusundaki engin bilgileri
C
Ödeme sisteminin yeterliliği
D
Fayda - maliyet bilincinin yeterliliği
E
Hekimlerin yönetsel bilgi ve becerilerinin yeterliliği
Soru 8

7/B seçeneği kayıt sürecinin işleyişinde dönem sonunda “799 Üretim Maliyet Hesabı” hizmet işletmelerinde aşağıdaki hesaplardan hangisine devredilerek kapatılır?

A
151 Yarı Mamuller Üretim Hesabına
B
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabına
C
622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına
D
152 Mamuller Hesabına
E
632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gider yerleri hesaplarından biridir?

A
İşçi Ücret ve Giderleri
B
Yardımcı Üretim Gider Yerleri
C
Finansman Giderleri
D
Vergi Resim ve Harçlar
E
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Yerleri
Soru 10

Duran varlık sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk giderleri, dava icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat giderleri aşağıdaki gider çeşidi hesaplarından hangisinde izlenir?

A
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B
Amortisman ve Tükenme Payları
C
Çeşitli Giderler
D
Vergi Resim ve Harçlar
E
Finansman Giderleri
Soru 11

Sağlık kurumunun kendi faaliyet konusunu oluşturan sağlık hizmetini üretebilmesi için tükettiği üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değeridir
Yukarıda bahsedilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık Hizmetlerinin Kaynağı
B
Sağlık Hizmetlerinin Gideri
C
Sağlık Hizmetlerinin Maliyeti
D
Sağlık Hizmetlerinin Harcaması
E
Sağlık Hizmetlerinin Varlığı
Soru 12

Tekdüzen Hesap Planında maliyet hesapları hangi aralıkta verilmektedir?

A
500-599
B
600-699
C
200-299
D
700-799
E
100-199
Soru 13

Fiilî maliyet uygulayan işletmelerde maliyet dönemi sonunda gider hesaplarında toplanan maliyet ve giderlerin ilgili bilanço ve gelir tablosu hesaplarına aktarılması amacıyla kullanılan hesaplardır.
Yukarıda bahsedilen hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak Hesapları
B
Fark Hesapları
C
Gider Hesapları
D
Varlık Hesapları
E
Yansıtma Hesapları
Soru 14

7/B Seçeneğinde maliyet akışının aşamaları (kayıt süreci) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Giderler tahakkuk ettikçe, dönem içinde çeşit esasına göre 790-797 kodlu ilgili maliyet hesaplarının borcuna kaydedilirler.
B
790-797 no.lu maliyet hesaplarında toplanan giderler dönem sonunda 798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabının alacağı karşılığında Faaliyet Giderleri Hesabına aktarılırlar.
C
Dönem sonlarında “799. Üretim Maliyet Hesabı”, üretim işletmelerinde 151. Yarı Mamuller Üretim” ve “152. Mamuller” hesaplarına, hizmet işletmelerinde ise “622. Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı”na devredilerek kapatılır.
D
798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı ile giderlerin toplandığı maliyet hesapları (790-797) karşılaştırılarak kapatılır
E
Dönem gideri hesapları, 690. Dönem Kârı veya Zararı hesabına aktarılarak kapatılır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde Yardımcı Hizmet Gider Yeri kapsamında değerlendirilir?

A
Hasta Kabul
B
Ameliyathane
C
Doğumhane
D
Hastane Yöneticiliği
E
Yoğun Bakım
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı muhasebe bilgi kullanıcılarından biri değildir?

A
Devlet
B
Bankalar
C
Rakip işletmeler
D
Ortaklar
E
Sendikalar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hastane hizmetleri maliyetlerinin artış sebeblerinden biridir?

A
Basamaklar arası hasta sevk işleminin gerçekleştirilmesi
B
Hastane hizmetlerinin etkin kullanılması
C
Gelişmiş imkanların, araç ve makinelerin etkin kullanılması
D
Evde bakım sisteminin geliştirilmesi
E
Gereksiz yere yapılan cerrahi müdahaleler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde maliyetlerin kontrol altına alınamamasının sebeblerinden biridir?

A
Sağlık hizmetlerinin örgütlenme biçimi ve kontrolündeki güçlükler
B
Hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerinin kullanımı konusundaki engin bilgileri
C
Ödeme sisteminin yeterliliği
D
Fayda - maliyet bilincinin yeterliliği
E
Hekimlerin yönetsel bilgi ve becerilerinin yeterliliği
Soru 19

7/B seçeneği kayıt sürecinin işleyişinde dönem sonunda “799 Üretim Maliyet Hesabı” hizmet işletmelerinde aşağıdaki hesaplardan hangisine devredilerek kapatılır?

A
151 Yarı Mamuller Üretim Hesabına
B
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabına
C
622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına
D
152 Mamuller Hesabına
E
632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına
Soru 20

Duran varlık sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk giderleri, dava icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat giderleri aşağıdaki gider çeşidi hesaplarından hangisinde izlenir?

A
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B
Amortisman ve Tükenme Payları
C
Çeşitli Giderler
D
Vergi Resim ve Harçlar
E
Finansman Giderleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x