Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplam maliyetin hesaplanmasında normal maliyet yöntemini tam maliyet yönteminden ayıran maliyet unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişken Genel Üretim Giderleri
B
Sabit Genel Üretim Giderleri
C
Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri
D
Kapasite Kullanım Oranı
E
Direkt işçilik Giderleri
Soru 2

Hastane işletmelerinde, 7/A seçeneğine göre hizmet üretim maliyetlerin muhasebeleştirilmesi sürecinde işletme tarafından satın alınan veya tahakkuk eden hizmet üretimi ile ilgili giderlerin tamamı öncelikle aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?

A
Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı
B
Hizmet Üretim Maliyet Hesabı
C
Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
D
Dönem Kârı veya Zararı Hesabı
E
Genel Üretim Giderleri Hesabı
Soru 3

“Belli bir faaliyet hacminde ve belli bir faaliyet döneminde toplam olarak aynı kalan, fakat birim başına değişken nitelikte olan giderler, ________ olarak tanımlanır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
değişken gider
B
standart gider
C
tahmini gider
D
kontrol edilebilen gider
E
sabit gider
Soru 4

Bir poliklinikte direkt ilk madde ve malzeme giderleri 60.000 TL, direkt işçilik giderleri 40.000 TL, sabit genel üretim giderleri 20.000 TL ve değişken genel üretim giderleri 10.000 TL’dir.
Poliklinik hizmet sayısı 10.000 olduğuna göre tam maliyet yöntemine göre birim maliyet kaç TL/Poliklinik hizmetidir?

A
13
B
12
C
10
D
3
E
2
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin borçlandığı tutarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır?

A
Genel üretim giderleri hesabı
B
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı
C
Finansman giderleri hesabı
D
Genel yönetim giderleri hesabı
E
Hizmet üretim maliyetleri hesabı
Soru 6

“Dava, İcra ve Noter Giderleri” aşağıdaki gider türlerinden hangisinin içerisinde yer alır?

A
Finansman Giderleri
B
Çeşitli Giderler
C
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
D
İlk Madde ve Malzeme Gideri
E
Vergi, Resim ve Harçlar
Soru 7

Sağlık kurumlarında faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla ortaya çıkan temizlik, su, doğalgaz, elektrik ve bakım onarım harcamaları aşağıdaki gider türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Vergi, resim ve harçlar
B
İlk madde ve malzeme giderleri
C
Finansman giderleri
D
Çeşitli giderler
E
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Soru 8

Değişken üretim giderleri ve kullanılan kapasite oranındaki sabit giderler dikkate alınarak hesaplanan mamul maliyetine ne ad verilir?

A
Normal Maliyet
B
Değişken Maliyet
C
Tam Maliyet
D
Batık Maliyet
E
Direkt Maliyet
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden biridir?

A
Malzemelere ilişkin satıcılara olan borcun ödenmesi
B
Sunulan sağlık hizmeti bedelinin tahsil edilmesi
C
İşletme çalışanlarının ücretlerinin ödenmesi
D
Tedavi amacıyla kullanılan malzemenin stok kaydının yapılması
E
Hastanın kabulü ve muayenesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hastane işletmelerindeki maliyetleri etkileyen unsurlardan biri değildir?

A
Hasta sevk zincirinde yer alan basamak
B
Kapasite ve kapasite kullanımı
C
Tedarikçilerin kullandığı üretim teknolojisi
D
Hizmet sunulan nüfusun yoğunluğu
E
Sağlık hizmetinin kalitesi
Soru 11

Yurt içinden satın alınan ilk madde ve malzemenin maliyetini oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Gümrük vergileri
B
Sigorta giderleri
C
Nakliye gideri
D
Alış bedeli
E
Finansman giderleri
Soru 12

I. Zaman temeline dayalı ücret yöntemi
II. Parça başına ücret yöntemi
III. Primli ücret yöntemi
Hastane işletmelerinde işçilik ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan yukarıdajki yöntemlerden hangilerinde işçinin işletmede geçirdiği süre esas alınır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13

Hizmet işletmelerinde boşa geçen işçiliğin nedeni enerji kesintisinden kaynaklanıyorsa ödenen ücret ilgili yevmiye kaydında hangi hesapta gösterilir?

A
Maliyet ve gider karşılıkları hesabı
B
Genel üretim giderleri hesabı
C
Çalışılmayan kısım gider ve zararları hesabı
D
Direkt işçilik giderleri hesabı
E
Endirekt işçilik giderleri hesabı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi primli ücret yönteminin avantajlarından biri değildir?

A
Çalışanların başarıları oranında ödüllendirilmesiyle iş motivasyonunu artırması
B
Yetenekli ve çalışkan personelin işletmeden ayrılmasını engellemesi
C
Doktorların hastalara daha az zaman ayırarak daha fazla hastaya bakması
D
Yapılan hizmetin kalitesinin artmasını sağlaması
E
Verimliliğin artmasına ve daha çok hizmet sunulmasına neden olması
Soru 15

Enflasyon dönemlerinde, paranın satın alma gücündeki düşüş nedeniyle, işletmenin gerçekte elde ettiğinden daha yüksek görünen kârına ne denir?

A
Mali kâr
B
Genel kâr
C
Net kâr
D
Fiktifkâr
E
Ortak kâr
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi düşük fiyat stratejileri arasında yer alır?

A
Ödüllü Fiyatlandırma
B
Pazarın Kaymağını Alma
C
Koruyucu Fiyatlandırma
D
Pazara Nüfuz Etme
E
İmaj Yaratan Fiyatlandırma
Soru 17

Radyoloji hizmet birimi aşağıdaki maliyet merkezlerinden hangisinde yer alır?

A
Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yerleri
B
Yardımcı Üretim Maliyet Yerleri
C
Esas Üretim Maliyet Yerleri
D
Genel Yönetim Maliyet Yerleri
E
Yardımcı Hizmet Maliyet Yerleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırmanın amaçlarından biri değildir?

A
Kârları maksimize etmek
B
Müşteri odaklı olmak
C
Dış kaynak ahırımda kullanmak
D
Satış gelirlerinin maksimizasyonu
E
Pazar payını korumak veya artırmak
Soru 19

Hastanenin dâhiliye polikliniğinin birinci dağıtımdan aldığı pay 265.000 TL, ikinci dağıtım sonunda diğer maliyet yerlerinden aldığı pay 135.000 TL ve ilgili dönemde verilen poliklinik hizmeti sayısı 4.000 adet olduğuna göre, dahiliye polikliniğinde bir muayenenin birim maliyeti kaç TL’dir?

A
70
B
100
C
120
D
150
E
200
Soru 20

Bir seçeneğin seçilmesi nedeniyle, vazgeçilen diğer seçeneklerin kullanılmamasından dolayı kaybedilen gelirlere ne ad verilir?

A
Marjinal Maliyet
B
Zarar
C
Batık Maliyet
D
Ek Maliyet
E
Fırsat Maliyeti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x