Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Modelleme, analiz ve kontrol süreçlerini içeren bilimsel yaklaşımların bütününe ne ad verilir?

A
Hipotez testi
B
Hurvvicz tekniği
C
Karar verici seçimi
D
Doğa durum seçimi
E
Sayısal karar verme yöntemleri
Soru 2


Karar verme aşamasında karar verici elde edebileceği kazançlara ilişkin ödemeler matrisini yukarıdaki tabloda yer aldığı gibi oluşturmuştur. Karar verici her bir doğa durumunun ortaya çıkma olasılıklarını da belirleyerek tabloya eklemiştir.
Tabloda yer alan bilgilere göre, beklenen değer kriterini kullanan karar verici için en iyi karar alternatifi aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A
Adana Fabrikası
B
Hem Adıyaman hem de Kayseri fabrikası
C
Kayseri fabrikası
D
Adıyaman fabrikası
E
Hem Adana hem de Kayseri fabrikası
Soru 3

Optimal karar nedir?

A
Doğa durum içinde en küçük değerli olan
B
Belirsizlik altında en iyi doğa durum
C
Risk altında en iyi doğa durum
D
Proje’nin son değeri
E
Karar vericinin amacına yönelik en faydalı çözümü veren karar
Soru 4

Bir diyetisyen hastalarına önermekte olduğu bir diyet programına ilişkin aylık talep miktarını bilmemektedir. Bu tür durumlarda diyetisyen karar vermek durumunda ise, diyetisyenin karar verme ortamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Belirlilik ortamı
B
Doğa durum ortamı
C
Belirsizlik ortamı
D
Karar alternatifi ortamı
E
Risk ortamı
Soru 5

Bir karar vericinin hem iyimserlik hem de kötümserlik düzeylerini bir arada kullanan karar verme kriterine ne ad verilir?

A
Beklenen değer
B
Plunger
C
Pişmanlık
D
Oyun
E
Hurvvicz
Soru 6

Yt = 20 + 5t - 3t2 kuadratik regresyon modelinde t = 4 için Y4 değeri kaçtır?

A
4
B
8
C
16
D
40
E
76
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi üzerinde uygulanan farklı teknikleri karşılaştırmak için geliştirilen performans ölçülerinden biri değildir?

A
Ortalama hata karesi kökü
B
Ortalama mutlak sapma
C
Ortalama hata karesi yüzdesi
D
Ortalama mutlak yüzde hata
E
Ortalama hata karesi
Soru 8

Yt = 47 + 0,25t regresyon denkleminde t = 3 için Y3 değeri kaçtır ?

A
47,75
B
47,50
C
47,25
D
46,75
E
46,25
Soru 9


Yukarıdaki veri için 2 dönemlik hareketli ortalama kullanılarak ortalama hata karesi (OHK) değeri kaçtır?

A
50,25
B
50,00
C
33,33
D
25,25
E
25,00
Soru 10

Çarpımsal mevsimlik yapıda durağan modeldeki a ve (3 sabitleri hangi değerler arasında yer alır?

A
0 ile 2
B
0 ile 1
C
-0,5 ile 1
D
-1 ile 1
E
-1 ile 0
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde doğrusal programlama modelinin temel bileşenlerinden olan kısıtların alabileceği işaretler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
= < ≥
B
≥ ≠ ≤
C
= > ≤
D
≥ ≤ =
E
= > <
Soru 12

Optimal çözümde yer alan karar değişkenlerine ne ad verilir?

A
Uygun değişkenler
B
Kısıt değişkenleri
C
Optimal değişkenler
D
Temel olmayan değişkenler
E
Temel değişkenler
Soru 13

Bir doğrusal programlama modelinin kaç ayrı tip parametresinin duyarlılık analizi yapılabilir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 14

Duyarlılık analizinde bir kısıtın diğer bütün parametreleri sabit kalmak şartıyla, o kısıtın sağ taraf değeri değiştikçe amaç fonksiyonunda meydana gelen değişime ne ad verilir?

A
Gölge fiyat
B
Amaç fonksiyonu katsayısı
C
Teknoloji katsayısı
D
indirgenmiş maliyet
E
Temel olmayan değişim
Soru 15

Doğrusal programlama modellerinin grafik çözümünde uygun bölgenin sınırları üstündeki köşe noktalarına ne ad verilir?

A
Optimal noktalar
B
Çözüm noktaları
C
Uç noktalar
D
Uygun noktalar
E
Bağlayıcı noktalar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir proje yöneticisinin projeyi başarılı bir şekilde yönetebilmesindeki zorlu konulardan biri değildir?

A
iletişim kanallarının açık tutulması ve görevlilerin gereksinim duydukları bilgiye rahatlıkla ulaşması
B
Farklı fonksiyonel alanlardan gelen proje çalışanlarının proje amaçları doğrultusunda motI ve edilmesi
C
Proje yöneticisinin ve projede görev alan kişilerin tümünün uzmanlık alanı bilgisine sahip olmaması
D
Sürekli değişen ve belirsizliklerle dolu bir çevrede görev yapmaları
E
Belli bütçe ve zaman kısıtlılıklarıyla mücadele edilmesinin gerekli olması
Soru 17

İşlerin tamamlanma sürelerinin olasılıksal doğasını göz önünde bulunduran proje yönetim tekniğine ne ad verilir?

A
CPM
B
PERT
C
Şebeke diyagramı
D
GREAT modeli
E
Gannt Şeması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi projenin yaşam döngüsünün temel aşamalarından biri değildir?

A
Planlama
B
Projenin doğuşu
C
Kapanış
D
Uygulama
E
Raporlama
Soru 19

Proje için yapılan çalışmanın “geçici” olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Projeye olan ihtiyacın ortadan kalkması
B
Projenin kısa süreli olması
C
Projenin alışılagelmiş bir etkinlik olması
D
Projenin belli bir başlangıcı ve bitişi olması
E
Projenin hedefine ulaşmasının mümkün olmaması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla projenin bütünü olup, ilgili projelerin birlikte, tek tek yönetiminden daha çok yarar sağlamak üzere koordineli yönetimini kapsar?

A
Program
B
Bütçe
C
Politika
D
Plan
E
Kontrol
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x