Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi karar vericinin amacına yönelik en yüksek (ya da düşük) sonucu veren alternatifi ifade eder?

A
Optimal karar
B
Belirsizlik
C
Çözüm
D
Karar verici
E
Doğa durum
Soru 2

Yt= 11-0,15t regresyon denkleminde t = 5 için Yt değeri kaçtır?

A
10,25
B
12,50
C
14,75
D
15,25
E
16,50
Soru 3

Eğer karar verici problemde risk alabiliyorsa ve çok kazanmaya karşılık kaybetmeyi göze alabiliyorsa bu karar vericiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kötümser bir karar vericidir.
B
Etkisiz bir karar vericidir.
C
Baskın bir karar vericidir.
D
iyimser bir karar vericidir.
E
Kararsız bir karar vericidir.
Soru 4

Bir karar problemine ilişkin karar alternatifleri, doğa durumları ve elde edilecek kazançlar (1000 TL olarak) aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Destek Var / Destek Yok
Bilecik : 350 / 550
Eskişehir : 380 / 450
Kütahya : 225 / 375
Eşit olasılık kriterine göre, karar verici için en iyi karar alternatifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eskişehir veya Kütahya
B
Eskişehir
C
Kütahya
D
Eskişehir ve Kütahya
E
Bilecik
Soru 5

Karar verme aşamasında karar verici elde edebileceği kazançlara ilişkin ödemeler matrisini aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi oluşturmuştur.
1. doğa durumu / 2. doğa durumu / 3. doğa durumu / 4. doğa durumu
Olasılıklar : 0,30 / 0,40 / 0,20 / 0,10
Alternatif 1 : 125 / 180 / 210 / 180
Alternatif 2 : 145 / 165 / 220 / 210
Alternatif 3 : 160 / 170 / 190 / 240
Karar verici, her doğa durumunun ortaya çıkma olasılıklarını da belirleyerek tabloya eklemiştir.
Buna göre, beklenen değer kriterini kullanan karar verici için en iyi karar alternatifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alternatif 1
B
Alternatif 2
C
Alternatif 3
D
Alternatif 1 ve alternatif 2
E
Alternatif 2 ve alternatif 3
Soru 6

Zaman serisi incelenirken verinin öncelikle gözden geçirilmesi gereken özellikleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hareketli ortalama ve holt metodu
B
Doğrusal regresyon modeli verisi
C
Minimum veri ve durağan olmayan veri
D
Maksimum veri ve mevsimsel veri
E
Durağan veri, durağan olmayan veri ve mevsimsel veri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin her alanında geleceğe yönelik öngörüler yapılırken kullanılan sayısal öngörü metotlarından biri değildir?

A
Doğrusal regresyon modeli
B
Pazar payı öngörüleri
C
Ağırlıklı hareketli ortalama
D
Holt metodu
E
Kuadrik regresyon modeli
Soru 8

Farklı amaç için çalışan ve kendi kazançlarını mümkün olduğunca yüksek tutmak için karar verme durumunda olunan problemlerde aşağıdaki tekniklerden hangisi çözüm amaçlı kullanılır?

A
Gant kuramı
B
Risk kuramı
C
Oyun kuramı
D
Beklenen değer kriteri
E
Pişmanlık kriteri
Soru 9

Doğrusal trend izleyen zaman serilerinde kullanılan ve çift ÜD tekniği olarak da adlandırılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrusal Regresyon Modeli
B
Üstel Düzleme Metodu
C
Kuadratik Regresyon Modeli
D
Holt-Winter Metodu
E
Holt Metodu
Soru 10

Üstel düzeltme tekniğinde a'nın üst ve alt sınır değerleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
0,5 ile 1
B
0 ile 1
C
0 ile 0,25
D
-1 ile 0
E
-1 ile 1
Soru 11

Karar değişkenlerinin aldığı değerlerin tüm kısıtları eş zamanlı olarak sağladığı bölgeye ne ad verilir?

A
Amaç fonksiyonu
B
Bağlayıcı kısıt
C
Uygun çözüm
D
Uygun bölge
E
Eş kazanç doğrusu
Soru 12

Duyarlılık analizinde çözümde yer almayan bir değişkenin, çözümde pozitif bir değer alması için amaç fonksiyonu katsayısında yapılması gereken geriletmeye ne ad verilir?

A
Düşük maliyet
B
Bağlayıcı maliyet
C
Karar değişkeni
D
indirgenmiş maliyet
E
Son değer
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi projelerin temel olarak başarısızlığa uğrama nedenlerinden biridir?

A
Yetersiz planlama
B
Zaman kaybı
C
Uygulamadaki başarısızlıklar
D
Kapsam değişikliği
E
Yanlış metodoloji
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi proje seçiminin aşamalarından biri değildir?

A
Proje ekibinin seçilmesi
B
Uzun vadeli hedefler
C
Problem/fırsat/tehdit analizi
D
Vizyon ve misyon
E
Mali yıl amaçları
Soru 15

Doğrusal programlama modelinin üç temel bileşeni aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Teknoloji katsayıları, doğrusal fonksiyon ve önlemler
B
Kapasiteler, kısıtlar ve teknoloji katsayıları
C
Karar değişkenleri, amaç fonksiyonu ve kısıtlar
D
Koruyucu değişkenler, amaç fonksiyonu ve teknoloji katsayıları
E
Kısıtlar, koruyucu değişkenler ve amaç fonksiyonu
Soru 16

Projeyi tamamlamak için gereken tüm işlerin tanımlandığı ve gösterildiği, bir örgüt şemasına benzer şekilde projenin bileşimini oluşturan faaliyetlerin ayrımını sunan yapıya ne ad verilir?

A
Kapsam beyanı
B
iş döküm yapısı
C
Faaliyet planı
D
Görev tanımı
E
Kapsam planı
Soru 17

Doğrusal programlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hedef kitleyi kapsayacak hastane yer seçiminde doğrusal programlama kullanılabilir.
B
Sağlık sektörü planlama problemlerinin büyük bir kısmı elde veri olduğu takdirde doğrusal programlama formunda modellenebilir.
C
Güçlü bir planlama aracıdır.
D
Kıt kaynakların ilgilenilen amacı optimize edecek şekilde dağıtılmasıdır.
E
Az sayıda uygulama alanı vardır.
Soru 18

İlgili tarafların gereksinim veya beklentilerini karşılamak ya da onları aşmak üzere bilgi, beceri, araç ve teknikleri uygulama bilimi ve sanatına ne ad verilir?

A
Planlama
B
Başarı
C
Proje maliyeti
D
Proje yönetimi
E
Kriz yönetimi
Soru 19

Doğrusal programlamada optimal çözümde yer almayan karar değişkenlerine ne ad verilir?

A
Temel olmayan değişkenler
B
Optimal değişkenler
C
Temel değişkenler
D
Optimal olmayan değişkenler
E
Çözücü değişkenler
Soru 20

Özgün ürün veya hizmet yaratmak üzere ortaya konan geçici çabalara ne ad verilir?

A
Alt süreç
B
Proje
C
Planlama
D
Süreç
E
işlem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x