Satış Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Satış Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi satış yönetiminin unsurlarından biri değildir?

A
Tutundurma Planlaması
B
Satış Planlaması
C
Satış Gücünün Yönetimi
D
Müşteri ilişkileri Yönetimi
E
Satış Gücünün Organizasyonu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin paydaşlarından biri değildir?

A
işletmenin hissedarları
B
işletmenin rakipleri
C
işletmenin yöneticileri
D
işletmenin müşterileri
E
işletmenin tedarikçileri
Soru 3

Perakendecilikte mağaza tasarımı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?

A
Müşterinin ürünlere erişim şekliyle
B
Ürün bilgilerinin sunumuyla
C
Mağaza içinde müşteri trafiğinin yönetimiyle
D
Ürünlerin sergileniş şekliyle
E
Müşterinin mağazadan haberdar olmasıyla
Soru 4

Perakendeci işletmelerin satış yaptığı kitlenin büyük bölümünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A
Aracılar
B
işletmeler
C
Nihai tüketiciler
D
Devlet kurumlan
E
Toptancılar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilikte satış yönetimini etkileyen başlıca iç çevre unsurlarından biri değildir?

A
insan kaynakları
B
Ar-Ge ve teknoloji
C
Finansal kaynaklar
D
Hizmet kapasitesi
E
Ekonomik çevre
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilikte satış sürecinin aşamalarından biri değildir?

A
Satışın gerçekleştirilmesi
B
Potansiyel müşteri tespiti ve satış öncesi hazırlık
C
Müşteri ilişkilerinin başlatılması
D
Satıcı firmanın tanıtılması
E
Ürün ve hizmetlerin teslimi ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal müşterilerin karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A
Kurumsal müşteriler ile ilişkilerde özel ve uzmanlaşmış yöntem ve süreçlere ihtiyaç duyulması
B
Kurumsal müşterilerin küçük miktarlarda satın alma yapması
C
Satın alma kararında işlevsel özelliklerin ön plana çıkması
D
Satın alma karar ve eyleminin çok sayıda kişi tarafından gerçekleştirilmesi
E
Kurumsal müşterilerin, perakendeci işletmeler için önemli müşteriler grubuna girmesi
Soru 8

I. Süpermarket ve mega marketlerde görev yaparlar.
II. Yalnızca müşterilerce direkt olarak talep edilen ürünlerin satışından sorumludurlar.
III. Kolayda mallar olarak adlandırılan ürün türlerini pazarlayan perakendeciler için uygundur.
Sadece sipariş alan satış elemanları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Satışın gerçekleşmesi için müşteri tarafından aşağıdaki eylemlerden hangisinin yerine getirilmesi gerekir?

A
Satın alma kararını vermek ve ödemeyi yapmak
B
Ürüne karşı ilgi duymak
C
Mağazaya gelmek
D
Ürün hakkında satış danışmanına sorular sormak
E
Alternatifleri teke indirmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilikte çok önemli olmakla birlikte satış yönetiminin temel unsurlarından biri değildir?

A
Satış gücünün organizasyonu
B
Mağaza tasarımı
C
Satış planlaması
D
Müşteri ilişkileri yönetimi
E
Satış örgütünün yönetimi
Soru 11

Çoklu regresyonda aşağıdakilerden hangisi bağımlı değişkendir?

A
Ürün fiyatı
B
Gelir
C
Satış miktarı
D
ilişkili ürünlerin fiyatları
E
Zaman
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi verilerinin kullanıldığı satış tahmin yöntemlerinden biridir?

A
Hareketli ortalamalar
B
Delfi metodu
C
Müşteri beklentileri
D
Vektör otoregresyonu
E
Vektör hata düzeltme metodu
Soru 13

Müşteri ile satış elemanı arasındaki kişisel ilişkiler, müşterinin satın alma miktarının yüksekliği ve müşterinin satış elemanına gösterdiği ilgi gibi nedenlere dayalı olarak ortaya çıkabilecek olan etik dışı davranış tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatalı tanıtım
B
Yüksek baskılı satış uygulamaları
C
Müşteriler arasında ayrımcılık
D
Pahalı hediye ve eğlence sunmak
E
Müşteriyi zorlamak
Soru 14

I. Satış temsilcilerine teşvik sağlanması
II. Satış temsilcileri veya birimlerinin satış performanslarının değerlendirilmesi
III. Satış personelinin çabalarının kontrol edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri kotaların satış çabalarının planlanması ve kontrolüne sağladığı katkılar arasındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine özgü görüntüsüne ne ad verilir?

A
Beceri
B
Yapı
C
Huy
D
Kişilik
E
Özellik
Soru 16

Bir ürün pazarında belirli bir sürede ideal koşullar altında yapılabilecek olası tüm satışın tahminine ne ad verilir?

A
Pazar potansiyeli
B
Firma satışları
C
Satış potansiyeli
D
Pazarlama planı
E
Hedef pazar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi satış elemanlarının görevlerinden biri değildir?

A
Müşterilerden geribildirim alarak bilgi toplamak
B
Müşteriyi bilgilendirmek
C
Müşteriye sunulacak ürünün tedarikini sağlamak
D
Halkla ilişkiler etkinliğine katkı sağlamak
E
Müşteriyi aramak ve bulmak
Soru 18

Sahip oldukları hacimler itibariyle, aşağıdakilerden hangisi sıralı ve doğru olarak verilmiştir?

A
Pazar potansiyeli - Satış potansiyeli -Endüstri satışları - Firma satışları
B
Firma satışları - Satış potansiyeli - Endüstri satışları - Pazar potansiyeli
C
Endüstri satışları - Pazar potansiyeli - Firma satışları - Satış potansiyeli
D
Pazar potansiyeli - Endüstri satışları - Satış potansiyeli - Firma satışları
E
Satış potansiyeli - Endüstri satışları - Firma satışları - Pazar potansiyeli
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi satış elemanının ürün ile ilgili bilgiye sahip olmasının satış sürecine sağlayacağı faydalardan biri değildir?

A
Satış elemanının satış isteğinin ve arzusunun artması
B
Satış elemanları için yeni iş fırsatlarının doğması
C
Satış elemanının özgüven ve cesaretinin artması
D
Müşteri itirazlarının daha kolay yanıtlanması
E
Müşterinin güveninin artması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi amaçlarına göre sınıflandırılmış takım türlerinden biri değildir?

A
Bölgesel takımlar
B
Sorun çözücü takımlar
C
Özerk çalışma takımları
D
Çapraz fonksiyonlu takımlar
E
Sanal takımlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x