Satış Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Satış Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Satış potansiyelinin pazar potansiyeline oranı aşağıdakilerden hangisini verir?

A
Pazar hedefini
B
Pazar potansiyelini
C
Pazar limitini
D
Pazar payını
E
Pazar satışını
Soru 2

Satış sürecinde potansiyel müşteriler tespit edildikten sonra, ikinci aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri ilişkisinin başlatılması
B
Satış mesajının iletilmesi
C
Satışın gerçekleştirilmesi
D
Ürün ve hizmetlerin tanıtılması
E
Müşterilerin analizi ve değerlendirilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işletme için iç çevre faktörlerinden biri değildir?

A
Hedefler ve kültür
B
insan kaynakları
C
Hizmet kapasitesi
D
Finansal kaynaklar
E
Sosyal ve kültürel değişimler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi satış elemanlarının başarısında etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A
Sözlü iletişim becerileri
B
itirazları reddetme becerisi
C
itirazları karşılama becerisi
D
Satış kapama becerisi
E
izleme becerileri
Soru 5

İş ve işyerine uyum çalışması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş tanımı
B
Referans alma
C
Deneme süresi
D
Oryantasyon
E
Playback tekniği
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi aday seçim sürecinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Başvuru formları
B
Sağlık kontrolleri
C
Zorunlu staj
D
Testler
E
Görüşme
Soru 7

Değişik görüşlere sahip olan konuşmacıların, görüşlerini sunması ve konunun tartışmaya açılması şeklinde tarif edilen eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satış konferansları
B
Saha eğitimleri
C
Rol oynama
D
Tartışma yöntemi
E
Panel yöntemi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi aynı yöneticiye bağlı olarak çalışan ve doğrudan yöneticiye rapor ve hesap veren ast sayısını ifade eder?

A
Yönetim kontrol alanı
B
Merkezileşme düzeyi
C
Biçimselleşme düzeyi
D
Emir-komuta zinciri
E
iş bölümü ve uzmanlaşma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi temele göre örgütsel yapılanmanın sunduğu avantajlardan biridir?

A
Müşteri temelinde uzmanlaşma
B
Hızlı karar verme
C
Ürün temelinde uzmanlaşma
D
Çabaların teksiri
E
Bölgesel uzaklaşma
Soru 10

I. ilişki yönetimi
II. iş organizasyonu ve raporlama
III. Satış yöntem ve teknikleri
Yukarıdakilerden hangileri satış eğitim programının bileşenleri arasında yer alır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yetki devrinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Ehliyet ilkesi
B
Bütünlük ilkesi
C
Kontrol ilkesi
D
Müdahale ilkesi
E
Bilgilendirme ilkesi
Soru 12

Satış örgütlerinde müşteri türüne göre uzmanlaşmış satış gücüne en fazla ihtiyaç duyulan bölümlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün temelli yapılanma
B
Müşteri temelli yapılanma
C
Coğrafi yapılanma
D
Karma yapılanma
E
işlevsel yapılanma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi iş boyutları modeline göre, bir işin çalışanı güdüleyebilmesi için gerekli olan temel boyutlardan biri değildir?

A
Geribildirim
B
Özerklik
C
Sorumluluk
D
Görevin kimliği
E
Yetenek çeşitliliği
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin unsurlarından biri değildir?

A
Popülarite ihtiyacı
B
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
C
Saygı ihtiyacı
D
Fizyolojik ihtiyaçlar
E
Güvenlik ihtiyacı
Soru 15

Çalışanların gelecekle ilgili amaçları, onların gelecekle ilgili çeşitli seçimleri ve
beklentileri bugünkü davranışlarına yön verir. ifadesi aşağıdaki teorilerden
hangisidir?

A
Amaç teorisi
B
Beklentiler teorisi
C
Teori X ve Teori Y
D
Herzberg'in iki faktör teorisi
E
Eşitlik teorisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi satış elemanını değerlendirirken kullanılan müşteri ilişkileri kriterlerinden biridir?

A
Faydaların sunulması
B
Kendine güven
C
Şikayetlerle başa çıkma
D
Parasal satış hacmi
E
Randevu sayısı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi satış becerilerinin içerdiği unsurlardan biridir?

A
Yönetim ve izleme
B
Pozisyon belirleme
C
Öz örgütleme ve planlama
D
Ücretlendirme
E
Kapama
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi satış analizi türlerinden biri değildir?

A
Rakiplere göre satışlar
B
Ürünlere göre satışlar
C
Bölgelere göre satışlar
D
Müşteri türüne göre satışlar
E
Dağıtım kanalına göre satışlar
Soru 19

I. iş zenginleştirme
II. Kendini gerçekleştirme
III. Durumsal liderlik
Yukarıdakilerden hangileri yöneticilerin güdüleme amacıyla kullanabileceği araçlar arasındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi satış yönetiminde performans değerlendirme nedenlerinden biri değildir?

A
Yasal uyum
B
Cezalar
C
Ödüllendirme
D
Planlama
E
Terfi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x