Şehircilik 2015-2016 Final Sınavı

Şehircilik 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslamiyet’in Türkler tarafından kabulünden önce şehir sözü karşılığında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Semer
B
Taş
C
Diyar
D
Kuş
E
Balık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangileri kent niteliği taşıdığı bilinen en eski yerleşmelerdir?

A
Afrodisias-Sart
B
Bodrum-Aspendos
C
Larnaka-Thebes
D
Uruk-Eridu
E
Cadiz-Varanasi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi barınma koşullarını belirleyen konut niteliklerinden biri değildir?

A
Kullanıcı özellikleri
B
Teknik özellikleri
C
Yerleşim yeri
D
Sağlamlık durumu
E
Oda sayısı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi klasik kentleşme nedenlerinden biridir?

A
Yabancı işçiler
B
Serbest bölge uygulamaları
C
Toplu taşımacılık alanındaki ilerlemeler
D
Göç etme eğilimi
E
Ekonomik işbirliği toplulukları
Soru 5

Meksika'da yer alan gecekondu yerleşim yerlerine ne ad verilir?

A
Favela
B
Jakale
C
Macambo
D
Bustee
E
Rancho
Soru 6

“Metropolitan district (alan)” ifadesinin ilk olarak kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
ispanya
C
Fransa
D
Belçika
E
İtalya
Soru 7

Yoksulluk yuvaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumun yoksul ve dar gelirli sınıflarını barındırır.
B
Gelişmiş ülkelerin büyük kentlerinin merkezlerinde görülür.
C
Nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerleşim yerleridir.
D
Yoksulluk yuvalarında yaşayan halk kırsal kökenlidir.
E
Yoksulluk yuvalarında yaşayanlar; etnik ayrım, şiddet ve yabancılaşmayı yoğun yaşayan kimselerdir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi merkez köylerin seçiminde kullanılan kıstaslardan biri değildir?

A
Nüfus büyüklüğü
B
Ekonomik ve tarımsal gelişme gücü
C
Köyler arası ve ilçe merkezleriyle ulaşım olanakları
D
Kooperatif örgütlenmesi
E
Parselasyon
Soru 9

I. Niğde
II. Samsun
III. Antalya
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'deki büyükşehirler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 10

Türkiye'deki ilk toprak reformu girişimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arsa Ofisi Yasası
B
imar Yasası
C
Çiftçiyi Topraklandırma Yasası
D
Boğaziçi Kanunu
E
Belediye Kanunu
Soru 11

Hükümetlerin kanuni ve idari işlemlerle belirli bir bölgeyi gelişime açık hale getirmesi aşağıdaki hangi büyükşehir alanının gelişmesini etkileyen faktörü açıklar?

A
Ekonomik
B
Demografik
C
Hukuki
D
Coğrafi
E
Ulaşım kolaylığı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi County'lerin iç teşkilat yapılarının temel unsurlarından biri değildir?

A
Seçilmiş idari görevliler
B
Parishler
C
County meclisleri
D
Meclis ihtisas komisyonları
E
Atanmış görevliler
Soru 13

Türkiye'de arsa düzenlemesini onaylama ve yürürlüğe koyma ile ilgili yetkiler, belediye ve mücavir alanlar dışında aşağıdaki hangi kuruma verilmiştir?

A
Bölge idare Mahkemesi
B
Kaymakamlık
C
ilçe belediyesi
D
Valilik
E
Belediye encümeni
Soru 14

Büyükşehir planlamasının ilk evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araçları kullanma evresi
B
Bilgi toplama evresi
C
Planın formüle edilmesi evresi
D
Amaç belirleme evresi
E
Planın uygulanması evresi
Soru 15

Büyükşehir belediye meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Büyükşehir belediyesinin tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
B
Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkamdir.
C
Büyükşehir belediyesinin karar organıdır.
D
Büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.
E
5216 sayılı kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.
Soru 16

Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlere ne ad verilir?

A
Tabiat varlıkları
B
Kültür varlıkları
C
Sitler
D
Anıtlar
E
Ören yerleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yeşil sertifika sistemlerinden biri değildir?

A
CASBEE
B
BREEAM
C
DGNB
D
LEED
E
KPOFOR
Soru 18

Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A
Biyoloji
B
Ekoloji
C
Biyoklimatoloji
D
Epistomoloji
E
Morfoloji
Soru 19

Türkiye'nin, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedeflediği protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bern
B
Kyoto
C
Ankara
D
Antalya
E
Montreal
Soru 20

Kademeli ve Fonksiyonel Şehirleşme ilkesinin benimsendiği Beş Yıllık Kalkınma Planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
B
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
C
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
D
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
E
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x