Şehircilik 2016-2017 Final Sınavı

Şehircilik 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk imar kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebniye Kanunu
B
Pençik Kanunu
C
Mecelle Kanunu
D
Usul Kanunu
E
İhtira Beratı Kanunu
Soru 2

1933 yılında Atina'da yapılan Uluslararası Modern Mimari Kongresi'nin kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
TEAM
B
CIAM
C
BREEAM
D
LEED
E
DEMOS
Soru 3

Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke nüfusunun yüzde (%) kaçı şehir ve kasabalarda yaşamaktadır?

A
25
B
50
C
66
D
75
E
93
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi konut politikasında gözetilen başlıca önceliklerden biridir?

A
Bilimsel kurumların politikalarına uygunluk
B
Kalkınma hedeflerine uygunluk
C
Barınma politikalarına uygunluk
D
Kültür bakanlığı politikalarına uygunluk
E
Birleşmiş milletler politikalarına uygunluk
Soru 5

“Meskenlerde kullanıma sunulan doğalgaz tesisatı” büyükşehir alanının gelişmesini etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Hukuki
B
Demografik
C
Ekonomik
D
Kamu hizmetleri
E
Coğrafi
Soru 6

Türkiye'de 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı yasaya göre nüfus açısından büyükşehir olma koşulu nedir?

A
Nüfusun en az 500.000 olması
B
Nüfusun en az 600.000 olması
C
Nüfusun en az 750.000 olması
D
Nüfusun en az 1.000.000 olması
E
Nüfusun en az 2.000.000 olması
Soru 7

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde gecekondulaşmanın daha yüksek olması beklenir?

A
İngiltere
B
Almanya
C
Brezilya
D
İtalya
E
Fransa
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasasının sosyal amaçlarından biri değildir?

A
Anayasal olarak toprak dağılımındaki dengesizliği gidermek
B
Anayasa'nın öngördüğü düzeyde çalışanların gelir dağılımındaki dengesizliği gidermek
C
Çalışanlara Anayasa'nın öngördüğü hakları özgürce kullanma olanağı yaratmak
D
Anayasal çerçevede mülk güvenliğini sağlamak
E
Çalışmak isteyenlere Anayasa'nın öngördüğü istihdam olanağı yaratmak
Soru 9

Türkiye’de kentsel dönüşüm sürecinde kamu adına devreye giren ve bu alandaki kamu müdahalelerini gerçekleştiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orman ve Su işleri Bakanlığı
B
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C
Başbakanlık Özelleştirme idaresi
D
Rekabet Kurumu
E
Başbakanlık Toplu Konut idaresi
Soru 10

ABD’de 1910 yılı genel nüfus sayımında 'metropolitan district' olma koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkez kent nüfusunun 50000 olması ve çevrelenen alan ile birlikte 150 kişi/mil2 yoğunluk içermesi
B
Merkez kent nüfusunun 50000 olması ve çevrelenen alan ile birlikte 250 kişi/mil2 yoğunluk içermesi
C
Merkez kent nüfusunun 75000 olması ve çevrelenen alan ile birlikte 150 kişi/mil2 yoğunluk içermesi
D
Merkez kent nüfusunun 75000 olması ve çevrelenen alan ile birlikte 250 kişi/mil2 yoğunluk içermesi
E
Merkez kent nüfusunun 100000 olması ve çevrelenen alan ile birlikte 250 kişi/mil2 yoğunluk içermesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ilk 'büyükşehir' tanımlaması getirilen illerden biridir?

A
Van
B
Zonguldak
C
Bursa
D
İzmir
E
Trabzon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi gecekondu mahallelerinin ortak özelliklerinden biridir?

A
Teknik inşaat koşullarına uygun olması
B
Arsa sahibinden izin alınarak yapılması
C
Yapımının uzun süreye yayılması
D
Ruhsatlı olması
E
Yasalara aykırı olması
Soru 13

Bir kentin su ihtiyacını karşılamak için mevcut nehirlerin yatağını ve yönünü değiştirmek, aşağıdakilerden hangisine zarar verir?

A
Teknolojik dengeye
B
Ekolojik dengeye
C
Kültürel dengeye
D
Ekonomik dengeye
E
Sosyal dengeye
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yapı inşaa etmeye elverişli parseller oluşturulurken dikkat edilmesi gereken durumlardan biri değildir?

A
Arazinin kullanma şekli
B
Yapı yüksekliği ve derinliği
C
inşaata yaklaşma sınırı
D
Arazinin sahiplik durumu
E
imar adasının boyutu
Soru 15

Büyükşehir belediye başkanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz.
B
Büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
C
Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.
D
Profesyonel spor kulüplerinin de başkanlığını yapabilir.
E
Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir.
Soru 16

Fiziksel ve toplumsal özellikleri olan bir dış ortama ne ad verilir?

A
Siyaset
B
Küreselleşme
C
Çevre
D
Endüstrileşme
E
Politika
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir planlamasının bilgi toplama evresinde toplanan fiziki bilgilerden biridir?

A
Büyükşehirdeki meslek grupları
B
Büyükşehirin coğrafi durumu
C
Büyükşehirdeki konut sayısı
D
Büyükşehirdeki çalışma şartları
E
Büyükşehirdeki demografik yapı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yavaş şehirlerin koşullarından biri değildir ?

A
Petrol esaslı ürünlerin kullanımının artırılması
B
Toprak kullanımının geliştirilmesi
C
Doğal olan, genetiği ile oynanmamış yiyecek maddelerinin üretilmesi
D
Kentin kaynaklarının eksiksiz ve yaygın olarak kullanılması
E
Yer aldığı bölgenin ve kentsel düzenin niteliklerini korumak, geliştirmek için çevresel politikalar belirlenmesi
Soru 19

Toplum, çevreye karşı olumlu bir yaklaşım oluşturmak ve çevre bilincini yerleştirmek için ne tür hedefleri doğru belirlemelidir?

A
Toplumsal hedefleri
B
Turizmi geliştirme hedeflerini
C
Endüstrileşme hedeflerini
D
Sanayileşme hedeflerini
E
Sürdürülebilir hedefleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ana Gelişme Programlarımın büyükşehirlere sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A
Genel eğilimlerini tespit etmek
B
Kaynaklarını tespit etmek
C
Gelişmesine yön vermek
D
Yerel taleplerini tespit etmek
E
Göç vererek küçülmesini sağlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x