Şehircilik 2016-2017 Vize Sınavı

Şehircilik 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şehirlerin gelişmesi hangi olayla birlikte hız kazanmıştır?

A
2. Dünya Savaşı
B
Fransız Devrimi
C
Amerika Kıtası'nın Keşfi
D
Sanayi Devrimi
E
Deniz Ticaretinin Gelişmesi
Soru 2

2030 yılında dünya nüfusunun ortalama 8.5 milyar kişiye ulaşacağı varsayımından yola çıkılarak dünya kent nüfusunun yüzde (%) kaçının şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir?

A
25,9
B
50,2
C
60,8
D
75,1
E
93
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin kırsal veya şehirsel karakterlerinin belirlenmesinde kullanılan unsurlardan biridir?

A
Sınıflama
B
Felsefe
C
Fiziksel yapı
D
Teknoloji
E
Ekonomi
Soru 4

İngiltere'de 'Yeni Kentler Yasası'nm çıkarılması aşağıdaki klasik şehirleşme nedenlerinden hangisiyle açıklanır?

A
Tarım tekniklerinin ilerlemesi
B
Ulaşım tekniklerinin ilerlemesi
C
Çalışma olanakları
D
Hukuki ve siyasi nedenler
E
Coğrafi nedenler
Soru 5

Şehirlerdeki iş sahalarının çeşitliliği ve sağladığı olanaklar aşağıdaki klasik kentleşme nedenlerinden hangisine örnektir?

A
Göç etme eğilimi
B
Coğrafi nedenler
C
Tarım tekniklerinin ilerlemesi
D
Ulaşım tekniklerinin ilerlemesi
E
Çalışma olanakları
Soru 6

Şehirleşme olgusu Milattan Önce hangi ülke sınırları içinde 'dini ve tekil güç' etrafında şekillenmiştir?

A
Fransa
B
İran
C
Mısır
D
İngiltere
E
Cezayir
Soru 7

Kaçıncı 'Beş Yıllık Kalkınma Planında' şehirleşme ekonomi için itici bir güç, sosyal değişme için ise hızlandırıcı bir unsur olarak ele alınmıştır?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş şehirleşmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Serbest bölge uygulaması
B
Yabancı işçiler
C
Ekonomik işbirliği toplulukları
D
Göç etme eğilimi
E
Toplu taşımacılık alanındaki ilerlemeler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kevin Lynch'in “iyi şehir yapısı” için belirlediği beş teoriden biri değildir?

A
Gözlem (bir yerin gözlemci tarafından deneyimlenmesi)
B
Hissiyat (mekân veya kimlik hissi)
C
Uyma (bir yerin adapte olabilme yeteneği)
D
Erişim (insanlara, aktivitelere, kaynaklara, mekânlara, bilgiye)
E
Canlılık (sağlıklı bir çevre)
Soru 10

Roma döneminde imparatorların 'polis' sistemini teşvik etmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulaşım yollarını genişletmek
B
Göç eğilimini önlemek
C
Doğal afetleri önlemek
D
Çalışma olanaklarını artırmak
E
idareyi kolaylaştırmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir konut tipi değildir?

A
Apartman
B
Yazlık evler
C
Tek aile evi
D
ikiz evler
E
Sıra evler
Soru 12

Konut standartları; konutun fiziki yapısı, hanehalkının sayısı ve sosyo-ekonomik durumu olarak tanımlandığında, aşağıdakilerden hangisi konut standartlarına bağlı olarak belirlenen politikalardan biridir?

A
Ekonomik konut politikası
B
Çevresel konut politikası
C
Küresel konut politikası
D
Sosyal konut politikası
E
Ergonomik konut politikası
Soru 13

3194 sayılı İmar Kanununa göre, bir yerleşim biriminin son nüfus sayımındaki güncel nüfusunun 10.000'i aşması durumunda burada hangi planının yapılması zorunlu hale gelmektedir?

A
Nazım Planı
B
imar Planı
C
Bölge Planı
D
Çevre Düzeni Planı
E
Ölçek Planı
Soru 14

Eski çağlarda örgütlü yaşam aşağıdaki olaylardan hangisiyle gelişmiştir?

A
Hayvanların evcilleştirilmesiyle
B
Tarımsal üretime geçişle
C
Ateşin bulunmasıyla
D
Yazının bulunmasıyla
E
Değerli madenlerin işlenmeye başlamasıyla
Soru 15

Türkiye'de gerçek anlamda ilk kent planlaması ne zaman yapılmıştır?

A
1810-1813 yılları arası
B
1820-1823 yılları arası
C
1836-1839 yılları arası
D
1856-1859 yılları arası
E
1866-1869 yılları arası
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi TS9111 standardından yaralanılarak hazırlanan kurallardan biridir ?

A
Mevcut konutların girişleri engelllilerin erişimine uygun hâle getirilmelidir.
B
Kaldırımın başladığı ve bittiği yerlerde tekerlekli sandalyenin rahatlıkla inip çıkabileceği rampalar sağlanmalıdır.
C
Görme engellilerin güvenli erişimini sağlamak üzere kaldırımda, hissedilebilir yönlendiriciler, kontrast ve fosforlu renk düzenlemeleri yapılmalıdır.
D
Yangın donanımlı konutlar üretilmelidir.
E
Konutlar depreme dayanıklı olarak yapılmalıdır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi konutun sosyal bir proje olarak gelişiminde önemli bir tasarım olarak kabul edilir?

A
Paris merkez toplu konut binası
B
Malta konut kompleksi
C
İstanbul toplu konut kompleks binaları
D
Londra konut kompleksi
E
Marselyas toplu konut kompleks binası
Soru 18

Aşağıdaki yetkili makamlardan hangisinin fiziksel planlama kararlarını onama yetkisi yoktur?

A
Kaymakamlık
B
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C
Valilik
D
Büyükşehir Belediyesi
E
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi konut politikalarını belirlerken dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biridir?

A
Konutun büyüklüğü ile maliyeti arasındaki ilişki verileri
B
Ülkenin ihracat verileri
C
Konut satış verileri
D
Konut kullanım analiz verileri
E
Ülkenin ithalat verileri
Soru 20

Kente göçle birlikte başlayan nüfus dinamiğinin kentin belirli bir kesiminde kararlılık kazanmasına kadar süregelen aşamaya ne ad verilir?

A
Kentleşme
B
Kent Planlaması
C
Kentlileşme
D
Organizasyon
E
Şehircilik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x