Sembolik Mantık 2018-2019 Final Sınavı

Sembolik Mantık 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir çelişki önermesidir?

A
(p V p)
B
(p V ~p)
C
~(p V ~p)
D
(~p V ~p)
E
~ (p V p)
Soru 2

Aşağıdaki önermelerden hangisi bir totolojidir?

A
~p → ~(p Λ q)
B
(p V q) → (p Λ q)
C
(p V q) → ~p
D
(p V q) → q
E
~p → (p Λ q)
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tümdengelimli mantığa göre geçerli bir çıkarımdır?

A
Kedi canlıdır. O halde, kedi hareket edebilir.
B
Bazı canlılar felsefecidir. O halde, bazı insanlar felsefecidir.
C
Sokrates bir felsefecidir. O halde, Sokrates bir felsefecidir.
D
Kuğu yer kaplar. O halde, tüm kuğular siyahtır.
E
Bazı şehirler kalabalıktır. O halde, şehir yaşamı zordur.
Soru 4


Yukarıdaki çözümleyici çizelgeye göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A
A önermesi çelişki önermesidir.
B
A önermesi totoloji önermesidir.
C
A önermesinin yanlışlayıcı yorumlaması yoktur.
D
~A önermesi çelişki önermesidir.
E
~A önermesinin doğrulayıcı yorumlaması yoktur.
Soru 5

p: Sartre varoluşçu bir düşünürdür.
q: Camus varoluşçu bir düşünürdür.
r: Sartre bir edebiyatçıdır.
s: Camus bir edebiyatçıdır.
t: Bütün varoluşçu düşünürler edebiyatın felsefeden ayrılamayacağını savunmaktadır.
Yukarıdaki çeviri anahtarına göre, “Bütün varoluşçu düşünürler edebiyatın felsefeden ayrılamayacağını savunmaktadır. O halde, hem Sartre hem Camus varoluşçu bir düşünür ise, hem Sartre hem Camus bir edebiyatçıdır.” çıkarımının sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
(p V q) ∵ t V (r → s)
B
t ∵ (p Λ q) → (r Λ s)
C
t ∵ (p Λ q) → (r V s)
D
t ∵ (p Λ q) V (r Λ s)
E
(p V q) ∵ t → (r Λ s)
Soru 6

Aşağıdaki tümcelerden hangisi bir önermedir?

A
Keşke o film buradaki sinemada oynasa.
B
Sakın terliyken soğuk su içme.
C
Bana dedin ha!
D
1 en küçük tek doğal sayıdır.
E
Yarın yağmur yağacak mı?
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi niceleme mantığında bir basit (atomik) formüldür?

A
Ǝx Fx
B
~Ǝy (Gy Λ Hz)
C
Ǝy (Gy Λ Hz)
D
Gx
E
~HB
Soru 8

“Hiçbir F G değildir.” önerme biçiminin sembolik karşılığı olan önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A
~∀x (Fx → Gx)
B
∀x (Fx → ~Gx)
C
~∀x (Fx → ~Gx)
D
∀x (~Fx → ~Gx)
E
∀x ~ (Fx → ~Gx)
Soru 9


Verilen tamamlanmış çizelgeye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A
A önermesi S = {a,b}, F = {a}, G = {a,b} modelinde doğrudur.
B
A önermesi S = {a,b}, F = {a,b}, G = {a,b} modelinde doğrudur.
C
A önermesi S = {a,b}, F = {b}, G = { } modelinde doğrudur.
D
A önermesinin doğrulayıcı yorumlaması yoktur.
E
A önermesinin yaniışlayıcı yorumlaması yoktur.
Soru 10

Ǝx (Gx ↔ ~Fx) önermesinin {a, b}
kümesindeki açılımı aşağıdakilerden
hangisidir?

A
Ga V Gb) ↔ ~(Fa V Fb)
B
(Ga ↔ ~Fa) Λ (Gb ↔ ~Fb)
C
(Ga V ~Fa) ↔ (Gb V ~Fb)
D
(Ga Λ ~Fa) ↔ (Gb Λ ~Fb)
E
(Ga ↔ ~Fa) V (Gb ↔ ~Fb)
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ∀x(~FA V (GB ↔ Hx)) önermesinin denetlenebileceği bir modeldir?

A
SM = {a,b}, FM = {a}, GM = {b}, HM = {c}, AM = {a,b,c}
B
SM = {a,b}, FM = {a}, GM = {b}, AM = a
C
SM = {a,b}, FM = {a}, GM = {b}, HM = {c}, AM = a
D
SM = {a,b,c}, FM = {}, GM = {b}, HM = {c}, AM = a, BM = b
E
SM = {a,b,c}, FM = {a}, GM = {b}, HM = {c}, AM = {a,b}, BM = b
Soru 12

3x (Fx -> 3y~Gy) önermesi aşağıdaki modellerden hangisinde yanlıştır?

A
SM = {a, b}, F M = {},GM = {b}
B
SM = {a, b}, FM = {a}, GM = {b}
C
SM = {a, b}, FM = {b}, GM = {a}
D
SM = {a, b}, FM = {}, GM = {a}
E
SM = {a, b}, FM = {a,b}, GM = {a,b}
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “Her cisim yer kaplar.” önermesi ile aynı yargıyı dile getirir?

A
Her yer kaplayan cisimdir.
B
En az bir cisim yer kaplar.
C
Çoğu cisim yer kaplar.
D
Bazı cisimler yer kaplar.
E
Tüm cisimler yer kaplar.
Soru 14

∀x Fx ve ∀y (HA Λ Fy) önermelerinin birlikte tutarlı olduğunu göstermek için oluşturulacak çözümleyici çizelgenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
1 ∀x Fx 2 ∀y (Ha Λ Fy)
B
1 ~∀x Fx 2 ~∀y (Ha Λ Fy)
C
1 ~∀x Fx 2 ∀y (Ha Λ Fy)
D
1 ∀x Fx 2 ~∀y (Ha Λ Fy)
E
1 Ǝx Fx 2 Ǝy (HA Λ Fy)
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi niceleme mantığının formüllerinden biri değildir?

A
Ǝx ~(~Fx → ~Fx)
B
Ǝx (~Fx → ~Fx)
C
~Ǝx (~Fx → ~Fx)
D
Ǝx ~(Fx → ~Fx)
E
Ǝx ~(~Fx)
Soru 16

Bir modelin evreni ya da taşıyıcı kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önerme değişkenler kümesi
B
Boş küme
C
Modelin üzerine kurulduğu küme
D
Önerme eklemleri kümesi
E
Niceleyiciler kümesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “En az bir canlı omurgalıdır.” önermesi ile aynı yargıyı dile getirir?

A
Bazı omurgalılar canlı değildir.
B
Bazı canlılar omurgalıdır.
C
En az bir canlı omurgasızdır.
D
En az bir canlı omurgalı değildir.
E
Her omurgalı canlı değildir.
Soru 18

A: Dünya
F: a bir gezegendir.
G: a yuvarlaktır.
Verilen sembolleştirme anahtarına göre, “Dünya yuvarlak bir gezegendir. O halde bazı gezegenler yuvarlaktır.” çıkarımının sembolik dildeki karşılığı olan çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A
GA Λ FA ∵ Ǝx (Fx → Gx)
B
GA Λ FA ∵ Ǝx (Fx V Gx)
C
GA Λ FA ∵ Ǝx (Fx Λ Gx)
D
GA → FA ∵ Ǝx (Fx → Gx)
E
GA → FA ∵ Ǝx (Fx Λ Gx)
Soru 19

SM = {a, b}, FM = {a}, GM = {a,b}, AM = a modeli verilmiş olsun, Ǝx (Fx V (GA → ∀yFy)) önermesinin bu modelde doğruluk değerini denetlemek için oluşturulacak çözümleyici çizelgenin 1 numaralı kök noktasına yazılması gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
(Fb V (GA → ∀yFy))
B
Ǝx (Fx V (Ga → ∀yFy))
C
(Fx V (Ga → ∀yFy))
D
Ǝx (Fx V (GA → ∀yFy))
E
(Fa V (GA → ∀yFy))
Soru 20

A: Descartes
F: a bir felsefecidir.
G: a bir matematikçidir.
H: a bir düşünürdür.
J: bir insandır.
Yukarıdaki sembolleştirme anahtarına göre, Descartes bir felsefeci ve bir matematikçidir. O halde, Descartes bir düşünür değilse, hiçbir insan düşünür değildir. çıkarımının niceleme mantığında sembolleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
FA V GA ∵ ~HA → Ǝx (Jx Λ ~Hx)
B
FA V GA ∵ ~HA → ~∀x (Jx Λ ~Hx)
C
FA Λ GA ∵ ~HA → Ǝx (Jx → ~Hx)
D
FA Λ GA ∵ ~HA → ∀x (Jx → ~Hx)
E
FA V GA ∵ ~HA → ∀x (Jx → ~Hx)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x