Sembolik Mantık 2018-2019 Vize Sınavı

Sembolik Mantık 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi düzgün bir tümcedir?

A
“Kedi” dört harflidir.
B
At sözcüğü ateş sözcüğünden kısadır.
C
Alfabemizin ilk sessiz harfi B harfidir.
D
“Dünya” bir gezegendir.
E
Sözlükte araba sözcüğü araç sözcüğünden önce gelir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sembolleştirmeye başvurulmasının nedenlerinden biridir?

A
Sembolleştirilmiş ifadelerin daha kolay anlaşılır olması
B
Sembolleştirilmemiş ifadelerin anlamının bulanık olması
C
Sembolleştirmenin söylemek istediğimizi daha kısa ifade etmemizi sağlaması
D
Tüm sembolik ifadelerin doğru olması
E
Her tümcenin kolayca sembolleştirilebilir olması
Soru 3

Aşağıdaki önermelerden hangisi bir çelişki önermesidir?

A
~p V ( p Λ ~p)
B
(p V p) Λ ~p
C
(p Λ ~q) → (p V q)
D
(~p V q) → (p Λ q)
E
(~p V ~q) → p
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir heptengitmeli çıkarımdır?

A
Fatma’nın bugün hiç İngilizce konuşmadı. O halde, Fatma Almanca bilmemektedir.
B
Fatma bugün hiç İngilizce konuşmadı. O halde, Fatma İngilizce’yi unutmuş.
C
Fatma bugün İngilizce konuştu. Bugün Perşembe. O halde, Fatma her Perşembe İngilizce konuşur.
D
Fatma bütün gün İngilizce konuştu. O halde, Fatma İngilizce bilmemektedir.
E
Fatma çok iyi Türkçe konuşmaktadır. O halde Fatma Türkçe bilmektedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tümdengelimli mantığa göre geçerli bir çıkarımdır?

A
Şimdiye kadar gördüğüm tüm kuğular beyazdır. O halde, tüm kuğular siyahtır.
B
Sokrates bir insandır. O halde, bazı şeyler insandır.
C
Bazı kuğular beyazdır. O halde, bazı kuğular siyahtır.
D
Bazı kuğular suda yaşar. O halde, bazı canlılar karada yaşar.
E
Sokrates akıllıdır. O halde, Sokrates Platon’un öğrencisidir.
Soru 6


Yukarıdaki doğruluk tablosunda x yerine aşağıdaki önermelerden hangisi yazılmalıdır?

A
(p V ~p)
B
(p Λ ~p)
C
(~p V ~p)
D
(p Λ p)
E
(~p Λ ~p)
Soru 7

Aşağıdaki önermelerin hangisinde “ve” sözcüğü tümel-evetleme eklemi anlamında kullanılmamıştır?

A
2 ve 3 tek sayılardır.
B
2 ve 3 çift sayıdır.
C
2 ve 4 sayılarının ortalaması 3’tür.
D
2 sayısı 6 sayısını böler ve 2 sayısı 8 sayısını böler.
E
2 sayısı çift sayı değildir ve 2 sayısı tek sayı değildir.
Soru 8

Aşağıdaki önermelerden hangisi (p V ~q) önermesi tarafından içerilmez?

A
(~p → ~p)
B
(p → q)
C
(p → p)
D
(~p → ~q)
E
(q → p)
Soru 9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı bulanıktır?

A
Sayı
B
Uzun
C
Oksijen
D
Küme
E
Geometri
Soru 10

(p Λ q) önermesi aşağıdaki önermelerden hangisine mantıksal olarak eşdeğerdir?

A
(p V q)
B
(q → p)
C
(p → q)
D
(q V q)
E
(q Λ p)
Soru 11

1 ~((q → (p Λ r)) V X)
2 Y (1)
3 ~(p Λ r) (1)
Yukarıdaki çözümleyici çizelgede X ve Y yerine aşağıdaki önermelerden hangileri gelmelidir?

A
~ (p Λ r), ~ (p → ~(p Λ r))
B
(p Λ r), ~ (p → ~(p Λ r))
C
~ (p Λ r), (p → ~(p Λ r))
D
(p Λ r), ~ (q → (p Λ r))
E
~~ (p Λ r), ~ (p → ~(p Λ r))
Soru 12


Yukarıdaki ilk satırlarla başlayan çözümleyici çizelgede X yerine aşağıdaki önermelerden hangisi yazılabilir?

A
~(~(p → ~q) → ~(p → ~q))
B
(~(p → ~q) → ~(p → ~q))
C
(~(p → ~q) → (p → ~q))
D
((p → ~q) → ~(p → ~q))
E
((p → ~q) → (p → ~q))
Soru 13

p: Ay Dünya’nın etrafında döner.
q: Ay kendi ekseni etrafında döner,
r: Ay Dolunay’dır.
s: Ay Yarımay’dır.
Yukarıdaki sembolleştirme anahtarına göre, “Ay hem Dünya’nın hem de kendi etrafında döner. O halde Ay ya Dolunay ya da Yarımay’dır” çıkarımının sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
(p V q) ∵ (r → s)
B
(p Λ q) ∵ p → (r V s)
C
(p Λ q) ∵ (r Λ s)
D
(p Λ q) ∵ (r V s)
E
(p V q) ∵ (r V s)
Soru 14

Çözümleyici çizelge yöntemine göre, A ve B önermeleri hangi durumda birlikte tutarlıdır?

A
Çizelgenin tepe noktasına A ve B önermeleri alt alta yazılarak oluşturulan çözümleyici çizelgede en az bir açık dal kalırsa
B
Çizelgenin tepe noktasına A ve B önermeleri alt alta yazılarak oluşturulan çözümleyici çizelgede kapalı dal varsa
C
Çizelgenin tepe noktasına ~A ve ~B önermeleri alt alta yazılarak oluşturulan çözümleyici çizelgede en az bir tamamlanmış açık dal varsa
D
Çizelgenin tepe noktasına ~A ve B önermeleri alt alta yazılarak oluşturulan çözümleyici çizelgede tamamlanmış açık dal varsa
E
Çizelgenin tepe noktasına A ve ~B önermeleri alt alta yazılarak oluşturulan çözümleyici çizelgede tamamlanmış açık dal varsa
Soru 15

m ~(~(p Λ r) V ~q)
m+1 x (m)
m+2 y (m)
Yukarıda bir parçası verilen çözümleyici çizelgede x ve y’nin yerine sırasıyla aşağıdaki önerme çiftlerinden hangisi yazılmalıdır?

A
(p Λ r), ~q
B
~(p Λ r), ~~q
C
(~p Λ ~r), ~~q
D
~~(p Λ r), ~~q
E
~(p Λ r), ~q
Soru 16

p: Karanlıktır.
q: Soğuktur
r: Gecedir.
s: Kış mevsimidir.
Yukarıdaki anahtara göre, “Karanlık ve soğuk ise, ya gece ya kış mevsimidir.” önermesinin sembolik önermeler mantığındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
(p V q) → (r Λ s)
B
(p V q) → (r V s)
C
(p Λ q) → (r V s)
D
(p Λ q) → (r Λ s)
E
(p Λ q) V (r Λ s)
Soru 17

p: Yaz mevsimidir.
q: Gündüzdür,
r: Hava sıcaktır.
Yukarıdaki anahtara göre, “Yaz mevsimi ve gündüz olduğunda, hava sıcaktır.” önermesinin sembolik önermeler mantığındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
((p → q) → r)
B
((p → q) Λ r)
C
((p Λ q) → r)
D
((p Λ q) Λ r)
E
(p → (q Λ r))
Soru 18

p: Dik ikizkenar üçgenler vardır.
q: Bazı üçgenler dik üçgendir,
r: Bazı üçgenler ikizkenar üçgendir.
Yukarıda verilen sembolleştirme anahtarına göre, “Dik ikizkenar üçgenler olmasının yeterli bir koşulu, bazı üçgenlerin dik üçgen, bazı üçgenlerin ikizkenar üçgen olmasıdır.” önermesinin sembolik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
(q Λ r) V r
B
(p Λ q) → r
C
(p V q) → r
D
p → (q Λ r)
E
(q Λ r) → p
Soru 19

Bir ~A önermesinin çözümleyici çizelgesinde açık kalan dal olması durumunda aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A
~A önermesinin çizelgesinde kapalı bir dal da vardır.
B
~A önermesi totolojidir.
C
A önermesi totolojidir.
D
A önermesinin çizelgesinde de açık bir dal vardır.
E
A önermesinin yaniışlayıcı yorumu vardır.
Soru 20

p: Ali mantık dersini alacak.
q: Ali matematik dersini alacak.
r: Mantık dersi eğlencelidir.
s: Matematik dersi eğlencelidir.
Yukarıdaki sembolleştirme anahtarına göre, “Hem mantık hem matematik dersi eğlenceli ise, Ali ya mantık ya da matematik dersini alacak.” önermesinin sembolik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
(r Λ s) V (p V q)
B
(r Λ s) Λ (p V q)
C
(r V s) → (p V q)
D
(r Λ s) → (p V q)
E
(r Λ s) → (p Λ q)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (11 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,36. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x