Şirketler Muhasebesi 2015-2016 Final Sınavı

Şirketler Muhasebesi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şirket birleşmesinde “A” Limited şirketi değiştirme birimi 0,40 ve devrolan B Limited şirketinin nominal sermayesi 40.000 TL’dir.
Bu bilgilere göre “A” Limited şirketinin artırması gereken sermaye tutarı kaç TL' dir?

A
15.000
B
16.000
C
18.000
D
20.000
E
22.000
Soru 2


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Kurumlar Verginin peşin ödenen vergiden düşülmesine
B
Kurumlar Vergisinin kârdan düşülmesine
C
Kurumlar Vergisi karşılığının ödenmesine
D
Kurumlar Vergisinin ödenmesine
E
Kurumlar Vergisi karşılığının tahakkukuna
Soru 3


Bir şirketin tasfiyesi sırasında yapılan bu kayıt, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Bankadan faiz alınmasına
B
Bankadan kredi hesabı açılmasına
C
Bankaya olan borcun faiziyle birlikte ödenmesine
D
Bankalara olan borcun uzatılmasına
E
Bankadan yeni kredi talebinde bulunulmasına
Soru 4

Kollektif şirket kuruluşunda ortaklar, aşağıdakilerden hangisini sermaye olarak koyamaz?

A
Menkul değerleri
B
Kıymetli belgeleri
C
Gayrimenkulleri
D
Ticari olmayan işletmeleri
E
Menkul ve gayrimenkullerin kullanma haklarını
Soru 5

Aynı veya birbirini tamamlayıcı mal ve hizmetler üreten ve ürünlerini aynı coğrafi pazarlara sunan şirketlerin birleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay birleşme
B
Dikey birleşme
C
Karma birleşme
D
Coğrafi birleşme
E
Çapraz birleşme
Soru 6

Sermaye şirketleri aşağıdakilerden hangisi ile birleşemezler?

A
Devralan işletme olmaları şartıyla, kollektif şirketlerle
B
Anonim şirketlerle
C
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle
D
Adi şirketlerle
E
Limited şirketlerle
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin özelliklerinden biri değildir?

A
Sermayesinin sabit olması
B
Tüzel kişiliğe sahip olması
C
Belirli ekonomik çıkarları karşılamak amacıyla kurulması
D
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulması
E
Bir ortağın en az 1 pay en fazla 5.000 pay sahibi olabilmesi
Soru 8

150.000 TL dönem kârı ve 100.000 TL ödenmiş sermayesi olan bir limited şirketin ayırması geren I. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı kaç TL'dir?

A
2.500
B
5.000
C
7.500
D
10.000
E
15.000
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinde tasfiye nedenlerinden biri değildir?

A
Şirket ortaklarından birinin ölümü
B
Komanditer ortağın şirketten ayrılması
C
Şirket ortaklarından birinin iflas etmiş olması
D
Şirketin dağılmasına mahkemece karar verilmiş olması
E
Ortak sayısının ikinin altına inmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin birleşme nedenleri arasında yer almaz?

A
Sosyal güvenlik primi avantajlarından faydalanmak
B
Sinerji etkisi yaratmak
C
Faaliyet ve ürün çeşitlendirmesi yapmak
D
Daha çok fon sağlamak
E
Kaliteli personele veya teknolojiye sahip olmak
Soru 11

Aşağıdaki hesaplardan hangisi anonim şirketin ana sözleşmesi gereğince ayırdığı yedekleri muhasebeleştirdiği hesaptır?

A
Yasal yedekler
B
Diğer kâr yedekleri
C
Statü yedekleri
D
Olağanüstü yedekler
E
Özel fonlar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kooperatif denetçilerinde aranan şartlardan biri değildir?

A
Türk ceza kanununun rüşvet, görevi suistimal, sahtekârlık suçlarından mahkûm olmamak
B
En az lise mezunu olmak
C
Yönetim kurulu üyesi olmamak veya kooperatifin bir memuru olmamak
D
Türk vatandaşı olmak
E
Türk ceza kanununun zimmet, ihtilas, irtikâp suçlarından mahkûm olmamak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi adi şirket özelliklerinden biridir?

A
Şirketin yönetiminin sermaye payı en yüksek ortağa ait olması
B
Sözleşmenin notere onaylatılmasının zorunlu olması
C
Kuruluşunun belirli bir şekle tabi tutulması
D
Sözlü veya yazılı sözleşme ile kurulamaması
E
Kararların ortakların oy birliği ile alınması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları defterlerden biri değildir?

A
işletme Hesabı Defteri
B
Defteri Kebir
C
Envanter ve Bilanço Defteri
D
Yevmiye Defteri
E
Yönetim Kurulu Karar Defteri
Soru 15

Anonim şirket esas sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir?

A
Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre
B
Şirketin faaliyet konusu
C
Denetim kurulunun toplantıya nasıl çağrılacağı, oy hakları
D
Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı
E
Şirketin hesap dönemi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “tarım dışı amaçlı kooperatifler” sınıflamasına girmektedir?

A
Tarım hizmet kooperatifleri
B
Sulama kooperatifleri
C
Tarım pazarlama kooperatifleri
D
Kredi kooperatifleri
E
Su ürünleri kooperatifleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun yapacağı işler arasında yer almaz?

A
Tasfiye işlemleri bittikten sonra, tutulan muhasebe defterlerini Ticaret Siciline teslim etmek
B
Şirketin tutması gereken defterleri tutmak
C
Tasfiye sonu bilançosuna göre her bir ortağın şirketten alacağını hesaplamak ve nakit olarak ödemek
D
“Tasfiyeye Başlama Bilançosu”nu çıkarmak
E
Eğer şirketin paraya çevrilen mevcutları ve alacakları şirketin borçlarını ödemeye yetmezse kalan kısım için ortaklara başvurmak
Soru 18

“A” AŞ' nin tasfiye dönemi sonunda 50.000 TL tasfiye kârı oluşmuştur. Kâr üzerinden 12.000 TL Kurumlar Vergisi hesaplanmış ve vergi dairesine yatırılmıştır.
Bu bilgilere göre “A” AŞ'nin Kurumlar Vergisinin ödenmesine ait yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A
102 Bankalar Hesabı 12.000 borçlandırılır.
B
381 Gider Tahakkukları Hesabı 12.000 borçlandırılır.
C
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 12.000 alacalandırılır.
D
590 Dönem Net Kârı Hesabı 12.000 alacalandırılır.
E
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 12.000 borçlandırılır.
Soru 19

Komandit şirkette sorumluluğu şirkete koyduğu sermaye ile sınırlı olan ortaklara ne ad verilir?

A
Komandite
B
Gerçek kişi
C
Tüzel kişi
D
Komanditer
E
Adi ortak
Soru 20

Sermaye artırımına giden anonim şirketlerin hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde bir bedelle satmaları durumunda; ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A
Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
B
Hisse Senedi ihraç Primleri
C
Menkul Kıymet Satış Kârları
D
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
E
Özel Fonlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x