Şirketler Muhasebesi 2015-2016 Vize Sınavı

Şirketler Muhasebesi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Komandit şirketlerin sermaye taahhütlerini bir işletme ortaya koyarak yerine getirdiklerini gösteren bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?

A
Banka Kredileri Hesabı
B
Birikmiş Amortismanlar Hesabı
C
Borç Senetleri Hesabı
D
Ödenmemiş Sermaye Hesabı
E
İndirilecek KDV Hesabı
Soru 2

Komanditer ortak, komandit şirketteki sermaye taahhüdünü, nakit, taşıt, bina ve arazi olarak yerine getirmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacalandırılır?

A
Kasa
B
Taşıtlar
C
Ödenmemiş sermaye
D
Binalar
E
Arazi ve Arsalar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Ortaklardan birinin iflası veya ölümünün şirketi sona erdirmemesi
B
Her türlü iktisadi amaç ve konu için kurulabilmesi
C
Pay sahipliğinin devrinin kolay olması
D
Her ortağın yönetim, temsil ve denetim hakkının olması
E
Şirketin kurumlar vergisi mükellefi olması
Soru 4


Bu yardımcı defter kaydı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ortak A sermayesini 50.000 TL azaltmıştır.
B
Ortak A’nın şirkete 50.000 TL sermaye taahhüt borcu vardır.
C
Ortak A’nın şirketten 50.000 TL alacağı vardır.
D
Ortak A’nın sermaye payı 50.000 TL dir.
E
Kayıt bir kollektif şirkete aittir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi adi şirketlerin unsurlarından biri değildir?

A
Sözleşme unsuru
B
Şahıs unsuru
C
Katılma payları unsuru
D
Ortak çaba unsuru
E
Kâr sağlama unsuru
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketidir?

A
Kooperatif
B
Komandit şirket
C
Anonim şirket
D
Adi şirket
E
Kollektif şirket
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirket ile komandit şirket arasındaki benzerliklerden biri değildir?

A
Her iki şirket türü de aynı kuruluş süreçlerine tabidirler.
B
Her iki şirket türü de tüzel kişi olarak kurumlar vergisine tabidirler.
C
Her iki şirkette ortakların payına düşen kâr veya zararı kendi yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ilgili vergi dairesine bildirir.
D
Her iki şirket türü de en az iki ortak tarafından bir ticaret işletmesini işletmek amacıyla kurulurlar.
E
Her iki şirket türü de şahıs şirketleri içinde yer alır.
Soru 8

Komandit şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Komandit şirketlerde ortaklar komandite ve komanditer olarak ikiye ayrılır.
B
Her ortağın bir oy hakkı vardır.
C
Şirket komandite ortaklar tarafından yönetilir ve temsil edilirler.
D
Şirket alacaklarına karşı sorumluluğu sınırsız olan ortağa komandite ortak denir.
E
Tüzel kişilikler komandite ortak olabilir.
Soru 9

Kollektif şirketlerde aşağıdaki kâr dağıtım yollarından hangisi kullanılmaz?

A
Yönetici ortağa prim ayrıldıktan sonra dağıtım
B
Ortakların sermaye payları ile orantılı dağıtım
C
Ortaklar arasında eşit dağıtım
D
Ortakların sermaye payına faiz ayrıldıktan sonra dağıtım
E
Sermaye piyasası kurallarına göre dağıtım
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerde sermaye artırma yöntemlerinden biri değildir?

A
Yeni hisse senedi çıkarılması
B
Ortakların sermaye paylarının artırılması
C
Kârların ortakların sermayelerine eklenmesi
D
Şirkete yeni ortak alınması
E
Başka bir şirketle birleşilmesi
Soru 11

İki veya daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını, müşterek bir amaca ulaşmak üzere bir sözleşme ile birleştirdikleri ve ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
B
Kollektif şirket
C
Komandit şirket
D
Kooperatif
E
Adi şirket
Soru 12


Kollektif şirketlerle ilgili bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Ortaklara borç ödenmesine
B
Sermaye artırılmasına
C
Sermaye azaltılmasına
D
Ortaklarlardan borcun nakit tahsiline
E
Ortakların sermaye taahhüdüne
Soru 13

Kollektif şirket kuruluşu sırasında, ortakların sermaye taahhüdünde bulunmalarına ait yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A
Ödenmemiş Sermaye Hesabı
B
Sermaye Hesabı
C
Ortaklardan Alacaklar Hesabı
D
Bankalar Hesabı
E
Ödenmiş Sermaye Hesabı
Soru 14

Bir limited şirket sermayesini 100.000 TL’den 75.000 TL’ye indirdiğinde yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A
121 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
B
331 Ortaklara Borçlar Hesabı
C
501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı
D
500 Sermaye Hesabı
E
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Soru 15

TTK’ya göre, limited şirketlerde şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı hükümdür?

A
Esas sermayenin itibari tutarı, esas sermaye paylarının sayısı
B
Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer
C
Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli
D
Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu
E
Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 'üretilen mal cinslerine göre işletmeler' sınıflamasına girer?

A
Uluslararası işletmeler
B
Tüketim malı üreten işletmeler
C
Kamu işletmeleri
D
Orta işletmeler
E
Özel işletmeler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan şirketlerden biri değildir?

A
Komandit şirket
B
Anonim şirket
C
Adi şirket
D
Kollektif şirket
E
Limited şirket
Soru 18


Bu bilgilere göre bir limited şirketin net kurumlar vergisi borcu kaç TL' dir?

A
17.000
B
18.000
C
21.000
D
21.500
E
22.000
Soru 19


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Şirket sermayesinin yedeklere aktarılmasına
B
Şirket yedekleri kullanılarak zararın tasfiyesine
C
Kâr dağıtımına
D
Şirket yedekleri kullanılarak sermaye artırımına
E
Kârın yedeklere aktarılmasına
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket ile anonim şirket arasındaki farklılıklardan biri değildir?

A
Limited şirketlerde ortak sayısı elli ile sınırlandırılmıştır ve bu nedenle halka açılamazlar.
B
Limited şirketlerin faaliyet alanları anonim şirkete nazaran kısıtlanmıştır.
C
Anonim şirketlerde sermaye payı hisse senedi ile temsil edilirken limited şirketlerde hisse senedi olmadığından ortaklık payı vardır.
D
Limited şirketler uzun vadeli borçlanmak amacıyla tahvil çıkaramazlar.
E
Limited şirketlerde ortaklık paylarının devri anonim şirketlere göre daha kolaydır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x