Şirketler Muhasebesi 2017-2018 Vize Sınavı

Şirketler Muhasebesi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Komandite ortak A, sermaye taahhüdünü, hazine bonosu ile yerine getirmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 2

Komandit şirket sözleşmesine aşağıdaki konulardan hangisinin yazılma zorunluluğu yoktur?

A
Şirketin komandit olduğu
B
Komandite ortakların imza sirküleri
C
Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı
D
Şirketin ticaret unvanı ve merkezi
E
Şirketin faaliyet konusu
Soru 3

Kendisi iktisadi faaliyette bulunmayan, kontrol etmek amacıyla başka şirketlerin hisse senetlerine sahip olan hukuken bağımsız şirketler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Holding şirket
B
Konsorsiyum şirket
C
Halka açık anonim şirket
D
Anonim şirket
E
Ortak girişim şirket
Soru 4

Adi komandit şirket aşağıdaki işletme gruplarından hangisinde yer almaktadır?

A
Holding grup şirketleri
B
Ortaklık
C
Şahıs şirketleri
D
Grup şirketleri
E
Sermaye şirketleri
Soru 5

Dönem Kârı 180.000 TL, Kanunen Kabul edilmeyen Gideri 20.000 TL, İndirim ve İstisnası 10.000 TL olan bir limited şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi kaç TL'dir?

A
38.000
B
35.400
C
33.000
D
30.600
E
27.000
Soru 6

Komandit şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sorumluluğu sınırlı olanlara komandite denir.
B
Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komanditer denir.
C
Komanditer ortak tüzel kişi olamaz.
D
Şirket komanditeler tarafından temsil edilir.
E
Komandite ortak tüzel kişi olabilir.
Soru 7

Limited şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sermaye payları hisse senetleri ile temsil edilir.
B
Ortakların tümü şirketi temsil etme hak ve yetkisine sahiptirler.
C
Ortak sayısı en az elli olmalıdır.
D
Halka açılabilirler.
E
Tahvil çıkartabilirler.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin faaliyet alanlarından biridir?

A
Finansal kiralama
B
Factoring
C
Turizm
D
Bankacılık
E
Sigortacılık
Soru 9

Kollektif şirketlerin kuruluşu ve kuruluşundan hemen sonra şirketle ilgili aşağıdaki kuruluşlardan hangisine bildirimde bulunmak zorunlu değildir?

A
Belediye
B
Bankalar
C
Vergi Dairesi
D
Sosyal Güvenlik Kurumu
E
Noter
Soru 10

__________________ ___________________
590 DÖNEM NET KARI HS. 20.0000
331 ORTAKLARA BORÇLAR HS. 20.0000
__________________ ___________________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Sermaye artırımına
B
Ortaklara zarar dağıtımına
C
Şirkete yeni ortak alınmasına
D
Ortaklara kâr dağıtımına
E
Ortaklara borç verilmesine
Soru 11

Limited şirketlerin ortaklar genel kurulu kararınca ayırdıkları yedeklere ne ad verilir?

A
Yasal yedekler
B
Sermaye yedekleri
C
Olağanüstü yedekler
D
Olağan yedekler
E
Statü yedekleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket ana sözleşmesine isteğe bağlı konulacak hükümler arasında yer almaz?

A
Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemeler
B
Esas sermayenin itibari tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibari değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları
C
Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, onalım, geri alım ve alım hakları tanınması
D
Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri
E
Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi komandit şirkete sermaye olarak konamaz?

A
Komanditer ortağın kişisel emeği ve ticari itibarı
B
Ortakların ticari işletmeleri
C
Komandite ve komanditer ortağın kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait payları
D
Komandite ortağın fikri mülkiyet hakları
E
Komandite ortağın taşınır ve her türlü taşınmazları
Soru 14

__________________ ___________________
102 BANKALAR HS. 100.000
131 ORTAKLARDAN ALACAKLARA HS. 100.000
__________________ ___________________
Komandit şirketin bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Ortaklardan borç alınmasına
B
Ortaklara zarar ödemesine
C
Ortaklara kâr payı tahakkukuna
D
Ortakların sermaye taahhüdünde bulunmasına
E
Zarar paylarının ortaklar tarafından ödenmesine
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirkette kâr dağıtım yollarından biri değildir?

A
Kâr en eski ortağa prim verildikten sonra dağıtılabilir.
B
Kâr ortakların sermaye paylarıyla orantılı dağıtılabilir.
C
Kâr yönetici ortağa prim ayrıldıktan sonra dağıtılabilir.
D
Ortakların sermaye payına faiz ayrıldıktan sonra dağıtılabilir.
E
Kâr ortaklar arasında eşit dağıtılabilir.
Soru 16


Bir kollektif şirketin ortakları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir

A
14.400-26.600
B
20.000-20.000
C
24.000- 16.000
D
25.600- 14.400
E
26.000- 14.000
Soru 17

Komandit şirketlerde zararın ortaklara dağıtılmasına ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi büyüklüklerine göre işletmeler arasında yer almaz?

A
Orta işletmeler
B
Karma işletmeler
C
Mikro işletmeler
D
Küçük işletmeler
E
Büyük işletmeler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde dış tasfiye işlemlerinden biri değildir?

A
Tasfiyeye başlama bilançosu düzenlenir.
B
Alacaklar tahsil edilir.
C
Şirketin henüz bitmemiş işleri tamamlanır.
D
Tasfiye giderleri ödenir.
E
Şirket hisse senedi çıkarır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketi özelliklerinden biri değildir?

A
Sermayesinin paylara bölünmüş olması
B
Oy hakkının, ortağın şirketteki sermaye payı ile orantılı olması
C
Yönetim ve temsil yetkilerinin şirketin belirli organlarına ait olması
D
Ticaret ünvanlarında ortakların adının geçmesinin gerekli olması
E
Pay sahipliğinin devrinin kolay olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x