Şirketler Muhasebesi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Şirketler Muhasebesi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dış tasfiye işlemleri arasında yer almaz?

A
Duran varlık yatırımlarının yapılması
B
Tasfiyeye başlama bilançosunun düzenlenmesi
C
Şirketin henüz bitmemiş işlerinin tamamlanması
D
Alacakların tahsil edilmesi
E
Malların paraya çevrilmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerde sermaye artırma yöntemlerinden biri değildir?

A
Yedeklerin sermayeye eklenmesi
B
Şirkete yeni ortak alınması
C
Şirketin devrolunması
D
Geçmiş yıl kârlarının sermayeye eklenmesi
E
Başka bir şirketle birleşilmesi
Soru 3

Komadit şirketlerde sınırsız sorumlu ortaklara ne ad verilir?

A
Komanditer ortak
B
imtiyazlı ortak
C
Kurucu ortak
D
Komandite ortak
E
Esas ortak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tarım dışı amaçlı kooperatifler arasında yer alır?

A
Tüketim kooperatifleri
B
Sulama kooperatifleri
C
Su ürünleri kooperatifleri
D
Tarım kredi kooperatifleri
E
Tarım hizmet kooperatifleri
Soru 5

Üretim ve satış türü faaliyetlerde bulunmayan, belli bir faaliyet alanı olan şirketlere iştirak eden, ve genellikle böyle şirketlerin büyük ortağı durumunda olan anonim şirketlere ne ad verilir?

A
Tröst
B
Holding
C
Konsorsiyum
D
Kartel
E
Konsern
Soru 6

Limited şirketler aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yapabilir?

A
Ticari mal satışı
B
Bankacılık
C
Factoring
D
Varlık yönetimi
E
Finansal kiralama
Soru 7

Anonim şirketlerde kâr dağıtımında ayrılması gereken I. Tertip Yasal Yedek Akçe nasıl hesaplanır?

A
Dönem kârının yüzde onu
B
Net kârın yüzde beşi
C
Ödenmiş sermayenin yüzde beşi
D
Net kârın yüzde onu
E
Dönem kârının yüzde beşi
Soru 8

Bir şirketin gerçek değeri ile bilançoda görülen değeri arasındaki pozitif farka ne ad verilir?

A
Zarar
B
Marka
C
Şerefiye
D
Kâr
E
Patent
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde sermaye azaltım nedenlerinden biridir?

A
İşletmenin yanlış yatırım politikaları nedeniyle sermayenin yetersiz kalması
B
Paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle sermayenin yetersiz hale gelmesi
C
Şirket kuruluşunda şirket faaliyetleri için gerekli sermayenin noksan hesaplanması
D
Şirketin iş hacminin genişletilmesine karar verilmesi
E
Zararın ortaklar tarafından karşılanamaması
Soru 10

Kooperatiflerde bütün ortakları temsil eden en yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetim kurulu
B
Yönetim kurulu
C
Genel kurul
D
Müdürler kurulu
E
Düzenleme kurulu
Soru 11

Ortakların, kamu otoritesinin ya da mahkemenin aldığı bir kararla şirket faaliyetlerinin sona erdirilmesine ne ad verilir?

A
Dağılma
B
Dağıtılma
C
İnfisah
D
İflas
E
Konkordato
Soru 12

Bir mobilya üretim işletmesinin; kendisine sunta, ahşap vb. tedariki sağlayan bir işletmeyi devralması durumunda hangi tür birleşme yapılmış olur?

A
Karma birleşme
B
Yatay birleşme
C
Çapraz birleşme
D
Dikey birleşme
E
Coğrafi birleşme
Soru 13

Şirketleri tabi oldukları kanunlara göre sınıflandırmak mümkündür.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer alan kanunlardan biri değildir?

A
Kooperatifler Kanunu
B
Türk Ticaret Kanunu
C
Özel Kanunlar
D
Borçlar Kanunu
E
Medeni Kanun
Soru 14

Anonim şirket esas sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Şirketin faaliyet konusu
B
Şirketin hesap dönemi
C
Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre
D
Personele ait detaylı bilgilerin yer aldığı dosya
E
Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı
Soru 15

________ ________
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 20.000
500 SERMAYE HS. 20.000
________ ________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Kâr dağıtımına
B
Sermaye taahhüdüne
C
Zararın sermayeden düşülmesine
D
Bir ortağın şirketten ayrılmasına
E
Sermaye azaltımına
Soru 16

Bankalar 15.000
Ticari Mallar 30.000
Binalar 100.000
Taşıtlar 50.000
(-)Birikmiş Amortismanlar (20.000)
A işletmesi, yukarıda varlıklarının defter değerlerinin bulunduğu B işletmesini 200.000 TL ödeyerek devralmıştır.
Bu bigilere göre, A işletmesinin ödediği şerefiye tutarı kaç TL’dir?

A
5.000
B
10.000
C
15.000
D
20.000
E
25.000
Soru 17

Tasfiye işlemleri sırasında duran varlıkların satılması ya da alacakların nakde dönüştürülmesi sırasında oluşan kayıplar hangi hesaba kaydedilir?

A
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına
B
659 Diğer Gider ve Zararlar Hesabına
C
692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabına
D
591 Dönem Net Zararrı Hesabına
E
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabına
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi komandit şirketlerde sermaye artırma yöntemlerinden biri değildir?

A
Ortakların sermaye paylarını nakden artırmaları
B
Şirketten ortak ayrılması
C
Ortakların kâr paylarını sermayeye eklemeleri
D
Şirkete yeni ortak alınması
E
Başka bir şirketle birleşme
Soru 19

Tasfiye kararının ilan edilmesinden sonra alacaklıların şirkete başvurması için geçerli süre ne kadardır?

A
1 ay
B
3 ay
C
6 ay
D
1 yıl
E
2 yıl
Soru 20

Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan, aile şirketi veya halka açık şirket olarak yapılandırılabilen şirketlere ne ad verilir?

A
Kollektif şirket
B
Komandit şirket
C
Anonim şirket
D
Limited şirket
E
Adi şirket
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x