Siyaset Felsefesi 1 2015-2016 Final Sınavı

Siyaset Felsefesi 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Yasaların Ruhu” adlı yapıtında siyasal özgürlüğü ve bu özgürlüğü oluşturan yasaların anayasal güvence altında bulunması gerektiğini savunan siyaset düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Locke
B
Rousseau
C
Hobbes
D
Montesqieu
E
Bacon
Soru 2

Bodin’e göre aşağıdakilerden hangisi mutlak egemenliğin üzerinde yer alır?

A
Doğa yasaları
B
Halk seçimi
C
Askeri güç
D
Ahlak yasaları
E
Din kurumu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre bozuk yönetim biçimlerinden biri değildir?

A
Monarşi
B
Timokrasi
C
Demokrasi
D
Tiranlık
E
Oligarşi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Demokritos’un görüşleriyle bağdaşmaz?

A
Yasalar, öncelikle bireylerin birbirine zarar vermesini engellemek içindir.
B
Ancak iyi yönetilen bir devlette hukuk ve adaletten söz edilebilir.
C
Yasalar, bireylerin istedikleri gibi yaşamalarını engeller.
D
Devlet yönetiminde hukuka ve adalete aykırı iş yapılmamalıdır.
E
Bütün insan işleri arasında en önemlisi devlet işleridir, devletin yönetimidir.
Soru 5

“Siyasal canlı” anlamına gelen eski Yunanca kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bios theoretikos
B
Bios politikos
C
Zoon politikon
D
Bios praktikos
E
Zoon eleutheron
Soru 6

Ekonomik ve ırksal eşitsizliklerin doğal temelleri bulunduğunu savunan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Darwincilik
B
Toplumsal Seçilim
C
Darwinci Ayıklamacılık
D
Eşitsizlik ideolojisi
E
Ekonomik Seçilim
Soru 7

En çok dinlerde ve ahlak geleneklerinde rastlanan eşitlik tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fırsatta eşitlik
B
Varlıksal eşitlik
C
Sonuçlarda eşitlik
D
Şartlarda eşitlik
E
Haklarda eşitlik
Soru 8

Demokrasi teriminin kökenini oluşturan Eski Yunanca sözcükler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Timos - Kratos
B
Polis - Theos
C
Demos - Kratos
D
Theos - Kratos
E
Mono - Arkhos
Soru 9

“Yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı ayrı yetkilendirilmeleri ve birbirlerine müdahalede bulunmamaları durumu” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Kuwetler birliğini
B
Kuwetler ayrılığını
C
Hukuk devletini
D
Liberal demokrasiyi
E
Sosyal demokrasiyi
Soru 10

Eşitliği sağlamanın özgürlüklere tehdit oluşturduğu savıyla, eşitlik idealine eleştirel yaklaşımın temelinde yer alan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komünizm
B
Bütüncülük
C
Liberalizm
D
Sosyalizm
E
Komünoteryanizm
Soru 11

I. Karar mekanizmalarına müdahale edilemez.
II. Şehir - devletinin yönetimi için yetersizdir.
III. Yöneten - yönetilen ayrımı yoktur.
IV. Kadın, çocuk ve köleler dahil tüm halk yönetime katılır.
V. Meşruiyet sorunu yoktur.
Atina demokrasisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
I ve IV
B
II ve V
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 12

Felsefecilerin, olmayan bir şeyi varsayarak ya da olan bir şeyi yok sayarak, bu varsayımlarının olası sonuçlarını sorgulayıp belirli bir savı temellendirmeye çalışmalarına ne ad verilir?

A
Uslamlama
B
Kategorizasyon
C
Düşünce deneyi
D
Gerekçelendirme
E
Çıkarım
Soru 13

Özgürlük ve eşitliğin birbirini dışlamak yerine içerdiklerini, hatta gerektirdiklerini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kari Popper
B
Hugo Grotius
C
Jürgen Habermas
D
Robert Nozick
E
Steven Lukes
Soru 14

Liberal demokrasi aşağıdakilerden hangisini savunmaz?

A
Çoğulculuğu
B
Sivil toplumu
C
Karşılıklı hoşgörüyü
D
Bireyin özerkliğini
E
Devletçiliği
Soru 15

‘Kapalı’ toplum modelinin öncüleri olarak Platon, Hegel ve Marx’a işaret eden ve bu filozofları eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Isaiah Berlin
B
Friedrich A. Von Hayek
C
Robert Nozick
D
Kari Popper
E
Jürgen Habermas
Soru 16

Üçüncü kuşak hakları, insan haklarının evrenselliği ve eşitliği ilkesine uymaması gerekçesiyle eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Shue
B
Cranston
C
Donnelly
D
Nozick
E
WelIman
Soru 17

İnsan haklarını koruma sorumluluğunu üstlenmesi beklenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk
B
Devlet
C
Ordu
D
Emniyet
E
ÜnI versite
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardan biri değildir?

A
Düşünce açıklama hakkı
B
Özel yaşamın dokunulmazlığı
C
Yaşama hakkı
D
Çalışma hakkı
E
Haberleşme hakkı
Soru 19

Dar ve geniş anlamdaki ahlak ayrımına dayalı insan hakları temellendirmesi, aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından yapılmıştır?

A
i. Kuçuradi
B
B. Orend
C
J. Donnelly
D
M. Walzer
E
R. Rorty
Soru 20

İnsan haklarının 'evrensel olma özelliğiyle kast edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya hukuk sistemindeki konumu
B
Tüm kültür ve toplumlarda geçerli olması
C
Dünya tarihinde önemli bir yeri olması
D
Uluslararası siyasetteki yeri ve önemi
E
insanca yaşam için tek ölçüt olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x