Siyaset Felsefesi 1 2016-2017 Final Sınavı

Siyaset Felsefesi 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eskiçağda din, ahlak ve adalet gibi kavramların yönetenlerin ve güçlünün çıkarına hizmet ettiğini savunan düşünürler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kritias ile Thrasymakhos
B
Sokrates ile Platon
C
Parmenides ile Zenon
D
Pythagoras ile Protagoras
E
Leukippos ile Demokritos
Soru 2

Locke devlet görüşünde doğa durumunu nasıl tasarlamıştır?

A
Herkesin herkese karşı savaşı olarak
B
Özgürlük ve eşitlik durumu olarak
C
Bir savaş ve kaos durumu olarak
D
Doğal hukukun geçerli olmadığı bir durum olarak
E
işlenen suçların cezalandırılmadığı bir durum olarak
Soru 3

ilk laik devlet kuramını hazırlamış düşünür ve yapıtı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Bodin - Devlet Üzerine Altı Kitap
B
Hobbes - Leviathan
C
Grotius - Savaş ve Barış Hukuku Üzerine
D
Macchiavelli - Hükümdar
E
Rousseau - Toplum Sözleşmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorunlarından biri değildir?

A
Toplumsal özgürlüğü sağlama
B
Devletin kökeni
C
Egemenliğin dağılımı
D
Mülkiyetin hakça dağılımı
E
Öznel istenci belirleme
Soru 5

Yunanlıların her alanda olduğu gibi siyaset alanında da ussal açıklamalar getirme konusunda öncü olduklarını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heidegger
B
Russell
C
Cassirer
D
Husserl
E
Rawls
Soru 6

Dar ve geniş anlamdaki ahlak ayrımına dayalı insan hakları temellendirmesi aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından yapılmıştır?

A
i. Kuçuradi
B
R. Rorty
C
B. Orend
D
M. VValzer
E
J. Donnelly
Soru 7

Özgürlük ve eşitliğin felsefî bir tartışmanın konusu olması aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

A
Fransız Devrimi
B
Endüstri Devrimi
C
Aydınlanma Çağı
D
Habsburg Barışı
E
Paris Komünü
Soru 8

İnsan haklarının, tüm kültür ve toplumlarda geçerli olması düşüncesi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilir?

A
Evrenselliği
B
Tarihselliği
C
Göreliliği
D
Geçiciliği
E
Saygınlığı
Soru 9

Özgürlük ve eşitliğin bağdaşmaz idealler olmadıklarını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Michael Sandel
B
Friedrich A. Von Hayek
C
Isaiah Berlin
D
Alasdair Mac Intyre
E
BryanTurner
Soru 10

Filozoflar, toplum sözleşmesi ve doğa durumu tasarımlarıyla, aşağıdakilerden hangisinin varlığını temellendirmeyi amaçlamıştır?

A
Hukukun
B
Toplumun
C
Bireyin
D
Halkın
E
Devletin
Soru 11

M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda Atina'da aşağıdaki demokrasi türlerinden hangisinin uygulaması görülmüştür?

A
Liberal demokrasi
B
Plebisiter demokrasi
C
Doğrudan demokrasi
D
Temsilî demokrasi
E
Katılımcı demokrasi
Soru 12

Demokrasiyle yönetilen toplumlarda yasaların öngördüğü yaş ve akıl sağlığı ölçütlerine uyan ve oy kullanma hakkı tanınan kişilere ne ad verilir?

A
Birey
B
Seçmen
C
Vekil
D
Halk
E
Vatandaş
Soru 13

Liberal demokrasi aşağıdakilerden hangisini savunmaz?

A
Serbest piyasa ekonomisini
B
Devletin mutlak otoritesini
C
Bireyin özerkliğini
D
Karşılıklı hoşgörüyü
E
Sivil toplumu
Soru 14

John Locke'a göre devletin en temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görevi kötüye kullanan memurlarını görevden almak
B
Yasaları her vatandaşa aynı sertlikle uygulamak
C
Vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak
D
Vatandaşlarının bu dünyadaki mutluluğunu sağlamak
E
Vatandaşlarına iyi bir din eğitimi sağlamak
Soru 15

İnsan haklarının değerlendirilmesi aşağıdaki disiplinlerden hangisinin kapsamına daha az uygundur?

A
Tıp
B
Hukuk
C
Etik
D
Felsefe
E
Siyaset
Soru 16

Cranston ve Nozick gibi liberal düşünürlerin 'birinci kuşak' haklarla kast ettiği haklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim hakkı
B
Kültürel haklar
C
Sosyal ve ekonomik haklar
D
Sivil ve politik haklar
E
Varlığını sürdürme hakkı
Soru 17

Eşitliğe karşı ileri sürülen savların temel eksenini kuran düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplulukçuluk
B
Özgürlükçülük
C
Liberalizm
D
Bütüncülük
E
Sosyalizm
Soru 18

Demokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halk yönetime doğrudan ya da dolaylı olarak katılır.
B
Yöneticiler halka karşı sorumludur.
C
Halkın hak ve özgürlüklerinin genişlemesi esastır.
D
Yöneticileri halk seçer.
E
Tüm yetkiler devredilemez biçimde tek elde toplanır.
Soru 19

İnsan hakları normlarını etik davranışa rehber kılan yaklaşımın dayandığı en temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etik eylemde bulunmak, insan onuruna zarar vermemeyi gerektirir.
B
Etik eylemde bulunmak, her koşulda özgürlükleri savunmayı gerektirir.
C
Etik eylemde bulunmak, insanı diğer doğa canlılarıyla aynı görmeyi gerektirir.
D
Etik eylemde bulunmak, insanı doğaüstü bir varlık gibi görmeyi gerektirir.
E
Etik eylemde bulunmak, insan haklarının neler olduğunu bilmeyi gerektirir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi plebisiter demokrasi uygulamalarına bir örnektir?

A
Seçim anketleri
B
Referandum
C
Milletvekili seçimleri
D
Yerel seçimler
E
Kamuoyu yoklaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x