Siyaset Felsefesi 1 2016-2017 Vize Sınavı

Siyaset Felsefesi 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rönesans döneminde hukuku 'doğal hukuk' ve 'pozitif hukuk' terimleriyle ayırarak iki tür hukuk belirleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Machiavelli
B
Bodin
C
Grotius
D
Hobbes
E
Augustinus
Soru 2

“Toplumun bütününün belirli bir amaca yönelik olarak bilinçli etkinlikte bulunma gücü” olarak ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzlaşım
B
Bireysel istenç
C
Güç istenci
D
Toplum Sözleşmesi
E
Genel istenç
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in savunduğu görüşlerden biri değildir?

A
Doğru bilgi insan için ulaşılabilir bir şey değildir.
B
Erdemin nesnel bir tanımı yapılabilir.
C
Yasalar doğruluğu gözetmelidir.
D
En iyi siyasal düzen bilgelerin başta bulunduğu düzendir.
E
Adaletin nesnel bir tanımı yapılabilir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu'ye göre özgürlüğü ortadan kaldırır?

A
Yasama, yürütme ve yargının ayrılmaması
B
Yasama, yürütme ve yargının ayrılması
C
Doğa durumundaki güvensizlik
D
Toplum durumundaki eşitsizlik
E
Herkesin herkese karşı savaşı
Soru 5

“Yasaların Ruhu” adlı yapıtında siyasal özgürlüğü ve bu özgürlüğü oluşturan yasaların anayasal güvence altında bulunması gerektiğini savunan siyaset düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Locke
B
Rousseau
C
Hobbes
D
Montesqieu
E
Bacon
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre bozuk yönetim biçimlerinden biri değildir?

A
Monarşi
B
Demokrasi
C
Timokrasi
D
Tiranlık
E
Oligarşi
Soru 7

- Demokrasi en iyi yönetim biçimlerinden biridir. Demokraside yoksulluk çekmek, efendilerin hizmetinde sözümona “mutlu” olmaktan cok daha iyidir, tıpkı özgürlüğün kölelikten daha iyi olması gibi.
Yukarıda demokrasi ile ilgili görüşleri verilen Presokratik düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates
B
Demokritos
C
Parmenides
D
Platon
E
Aristoteles
Soru 8

Herhangi bir şeyin ontolojik temeli araştırılıyorsa, o şeye ilişkin aşağıdakilerden hangisinin sorulduğu söylenebilir?

A
Nerede ve ne zaman oluştuğu
B
Ne için varolduğu
C
Nasıl ortaya çıktığı
D
Ne olmadığı
E
Ne olduğu
Soru 9

Cumhuriyeti, “devletin egemen bir güç tarafından doğru olarak yönetilmesi” biçiminde tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Macchiavelli
B
Bodin
C
Hobbes
D
Grotius
E
More
Soru 10

“Zoon politikon” ile Aristoteles aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olamaz?

A
insanın siyaset yapan bir varlık olduğunu
B
insanın toplumsal bir varlık olduğunu
C
insanın devlet kuran bir varlık olduğunu
D
Toplumun, bireylerin haklarını sözleşme ile devrettikleri bir bütün olduğunu
E
Toplumun, belli bir amaç için bir araya gelmiş insanlar bütünü olduğunu
Soru 11

Siyaset felsefesinin insan felsefesiyle ilişkisini aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde ifade eder?

A
Siyaset insanları yönetme sanatının öğrenilmesidir, bu yüzden de insanları tanımak gerekir.
B
Siyaset felsefesi insanı içinde yaşadığı kültüre göre tanımlar.
C
Siyaset felsefesi siyaseti insanların bir uğraşısı olarak görür.
D
Siyaset felsefesi devletin varlığının temelini insan varlığının yapısında bulur.
E
insanın dini inançlarının ve ideolojilerinin siyasete etkisi büyüktür.
Soru 12

Doğa durumunu herkesin herkese karşı savaşı olarak betimleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Locke
B
Machiavelli
C
Hobbes
D
Rousseau
E
Aristoteles
Soru 13

Güce dayalı ulusal devlet idealini savunarak ilk laik devlet anlayışını kuramlaştıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grotius
B
Bacon
C
Bodin
D
Machiavelli
E
Augustinus
Soru 14

Felsefenin diğer alanları gibi siyaset felsefesinin de eski Yunan uygarlığı tarafından geliştirilmiş olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski Yunan uygarlığını şehir-devletlerin oluşturması
B
Eski Yunan uygarlığının deniz ticareti sayesinde diğer uygarlıklarla yakın ilişkileri
C
Eski Yunanlıların siyasete yatkın olması
D
Eski Yunan uygarlığının sürekli siyasi çalkantılar içinde olması
E
Eski Yunanlıların toplum ve devlete ilişkin ussal açıklamalar getirme çalışmaları
Soru 15

“Doğa durumu” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Devletin varlığını temellendirme amaçlı bir varsayımdır.
B
insanın doğasına ilişkin bilimsel bir araştırmadır.
C
Devletin kuruluşundan sonraki insanlık durumunu anlatır.
D
insanın doğadaki yaşam serüveninin tarihsel bir betimidir.
E
Devletin ortaya çıkış sürecini tarihsel belgelerle kanıtlar.
Soru 16

Platon'a göre devleti dış düşmanlara karşı korumak ve yasaların toplum içinde uygulanmasını sağlamak hangi toplum sınıfının kendine özgü işidir?

A
Köleler
B
Filozoflar
C
Üreticiler
D
Yöneticiler
E
Koruyucular
Soru 17

“Siyasal canlı” anlamına gelen eski Yunanca kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bios theoretikos
B
Bios politikos
C
Zoon politikon
D
Bios praktikos
E
Zoon eleutheron
Soru 18

Presokratik dönemde toplumdaki güçsüzlerin kendilerini korumak için yasaları, adalet, ahlak gibi kural ve değerleri oluşturduklarını ifade eden sofist düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates
B
Kallikles
C
Aristoteles
D
Thrasymakhos
E
Kritias
Soru 19

Platon’un ideal devlet tasarımından bir tanrı devleti kuramı çıkaran Ortaçağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anselmus
B
Abelardus
C
Augustinus
D
Aziz Paulus
E
Plotinos
Soru 20

Eskiçağda sofistler, siyasal kurumlar için physei - thesei ayırımı ile aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemişlerdir?

A
Devletin yapma, yasaların ise doğal olduğunu
B
Devlet ve toplumsal kurumların doğal olduğunu
C
Yasa koyanın yasayı doğa yasasına uygun koyduğunu
D
Doğal olanın yapma olandan önce geldiğini
E
Devlet ve toplumsal kurumların yapma olduğunu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x