Siyaset Felsefesi 1 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Siyaset Felsefesi 1 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Siyaset Felsefesi tarihinde ütopyalarla ne anlatılmak istenmektedir?

A
Hiç var olmamış bir toplum ve devlet düzeni
B
İdeal ve adil devlet düzeni
C
Gelecekte kurulacak bir toplum ve devlet düzeni
D
Bilimsel ve teknolojik olarak gelişmiş bir devlet
E
Mülkiyet eşitliğine dayalı bir toplum düzeni
Soru 2

Düşünce tarihinde siyaset felsefesi niçin Eski Yunan kültürüyle başlatılır?

A
İlk devleti Eski Yunan uygarlığı kurduğu için
B
Eski Yunan uygarlığı tarihte en çok devlet kuran uygarlık olduğu için
C
Siyaset olgularını ilk kez Eski Yunan düşüncesi betimlediği için
D
Devlete ilişkin ilk ussal açıklama Eski Yunan düşünürleri tarafından verildiği için.
E
Toplum sözleşmesi tasarımından ilk kez Eski Yunan filozofları söz ettiği için.
Soru 3

Mülkiyet hakkını doğaya ve eşitliğe aykırı gören filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Locke
B
Thomas Hobbes
C
Francis Bacon
D
Adam Smith
E
Jean Jacques Rousseau
Soru 4

Siyaset felsefelerinde “devletin kökeni doğa durumu varsayımından hareketle açıklanır” tümcesinde geçen “köken” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmez?

A
Devletin varlık temeli
B
Devletin kronolojik kökeni
C
Devletin var oluş amacı
D
Devletin neden var olduğu
E
Devletin ilk ilkesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplum sözleşmesinden doğan sonuçlardan biri değildir?

A
Doğa durumundan çıkılarak yurttaşlık durumuna geçilmesi
B
Devletin kuruluş ilkesinin belirlenmesi
C
Herkesin herkese karşı savaşının devam etmesi
D
Bütün bireylerin üzerinde tam anlaşmaya vardığı hukuk kurallarının belirlenmesi
E
Öznel çıkarın yerini genel istence bırakması
Soru 6

Doğa durumunu “herkesin herkese karşı savaşı” olarak betimleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Aristoteles
C
Thomas Hobbes
D
Jean Jacques Rousseau
E
John Locke
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi etik-siyaset ilişkisinin temelini gösteren bir ifade değildir?

A
Her iki alan da insanın pratik etkinliğinin araştırılması üzerinden hareket eder.
B
Etik siyaset araştırması için temel ilkeler sağlar.
C
Etik de siyaset gibi devletin kökeni sorununa eğilir.
D
Etik de siyaset felsefesi de ontolojik temellerini insanın varlık yapısında bulurlar.
E
Siyaset felsefesinin kimi temel kavramları aslında etik kavramlardır.
Soru 8

Toplumsal adaleti, toplumu oluşturan her sınıfın kendi üzerine düşeni yapmasıyla ilgili gören filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Macchiavelli
C
Thomas Hobbes
D
Hugo Grotius
E
John Locke
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin araştırdığı konulardan biridir?

A
Yönetim biçimlerini belirlemek
B
Tarihte ilk devletin nasıl ortaya çıktığını araştırmak
C
Devletin varlık nedenini temellendirmek
D
Siyaset olgularını ve süreçlerini betimlemek
E
Toplumun belirli bölümlerini neyin mutlu edeceğini belirlemek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin “toplum” kavramıyla ilişkisini ifade etmektedir?

A
Siyaset felsefesi toplumu mutlu etmeye çalışır.
B
Siyaset felsefesi toplumun siyasete olan eğilimini betimler.
C
Siyaset felsefesi toplumda bölümlemeler yapmayı amaçlar.
D
Siyaset felsefesi kendi başına toplumu ele alır.
E
Siyaset felsefesi toplumsal ilişkileri betimler.
Soru 11

Sofistlere göre insanın oluşturduğu düzen doğal durumdakine aykırılık oluşturur. Devlet denilen bu düzen egemen olanlara yarar. Oysa doğa insanları eşit yaratmıştır. Ancak toplumsal düzen, insanları yöneten ve yönetilen, özgür ve köle olarak ayırmıştır. Dolayısıyla insan doğasına uygun düzen arayışları boşuna bir çabadan öteye geçemez.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin toplumsal düzen anlayışlarını en iyi yansıtmaktadır?

A
İnsan, doğasına uygun bir toplumsal düzen oluşturmalıdır.
B
Devlet insanın doğası gereği toplumsal canlı olmasından dolayı doğal bir kurumdur.
C
Bütün toplumlar devlet kurmak yoluyla bir toplumsal düzene geçerler.
D
Devlet insanların güvenliğini ve insanlarası çatışmayı engellemek için kurulur.
E
İnsan doğasına uygun ideal bir toplumsal düzen yoktur.
Soru 12

Aristoteles’e göre, insanda erdemli olmak için doğal bir yatkınlık vardır, ama bu yatkınlığın geliştirilmesi gerekir. İnsan bir toplumsal varlık olduğundan erdem de ancak bir toplum içinde, bir devlet düzeninde gerçekleştirilebilir. Farklı yönetim biçimlerinin olması bu amacı değiştirmez. Her yönetim biçimi bu amaca uygun olduğu sürece doğru bir yönetim biçimidir. Aristoteles’e göre devletin en temel amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
Bireylerin zenginleşmesini sağlamak.
B
Erdemli olmayan bireyleri toplum düzeninden soyutlamak.
C
Bireylerin ahlakça olgunlaşmasını sağlamak.
D
Yönetim biçimlerinin değişmesine göre devletin amacını da değiştirmek.
E
Zora, güce dayanarak insanların ahlakını bozan davranışları yasaklamak.
Soru 13

Platon’a göre aşağıdakilerden hangisi gelir üstünlüğüne dayanan yönetim biçimidir?

A
Monarşi
B
Timokrasi
C
Demokrasi
D
Oligarşi
E
Aristokrasi
Soru 14

Aristoteles’e göre hedefi ortak iyilik olan bir grup insanın yönetiminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiranlık
B
Oligarşi
C
Timokrasi
D
Demokrasi
E
Aristokrasi
Soru 15

“Bu düzen görünüşte düzenlerin en güzelidir. Türlü renklere boyanmış bir kaftan gibi, değişik insanları bir araya toplayan bu devlet de göze hoş gelebilir. Alaca bulaca şeylerden hoşlanan çocuklarla kadınlar gibi, birçok kimseler de en güzel devlet budur diyebilirler __________ Ama bu devlette bir düzen arayıp bulursan, ne mutlu sana... Çünkü, özgürlük olduğu için bütün düzenler vardır orada,...” Platon yukarıdaki parçada aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisini tasvir etmektedir?

A
Aristokrasi
B
Timokrasi
C
Oligarşi
D
Demokrasi
E
Monarşi
Soru 16

Toplumsal adaleti toplumu oluşturan şeyi her sınıfın kendi üzerine düşeni yapmasıyla ilgili gören filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokritos
B
Kritias
C
Platon
D
Aristoteles
E
Augustinus
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre en uygulanabilir ve en iyi olan yönetim biçimidir?

A
Politeia
B
Monarşi
C
Oligarşi
D
Demokrasi
E
Tiranlık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre devletin amaçlarından biri olamaz?

A
Yurttaşları eğitmek.
B
İnsanların erdem ve ahlak bakımından gelişmelerini sağlamak.
C
Toplumun bütününün yararını gözeterek toplumu yönetmek.
D
Yurttaşların devletin yönetimine katılmalarını sağlamak.
E
Yönetimde herkese eşit siyasal haklar vermek.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre toplumda ve devlette olması gereken erdemlerden biri değildir?

A
Ölçülülük
B
Eşitlik
C
Bilgelik
D
Cesaret
E
Adalet
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre bozuk yönetim biçimlerinden biri değildir?

A
Demokrasi
B
Monarşi
C
Oligarşi
D
Tiranlık
E
Timokrasi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x