Siyaset Felsefesi 1 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Siyaset Felsefesi 1 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplum sözleşmesi kuramlarında anlatılmak isteneni aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

A
Devletin bir varoluş nedeninin olmadığı.
B
Devletin insanların bir araya gelmesiyle kurulmuş doğal bir varlık olduğu.
C
Devletin insanların sözleşmesiyle kurulmuş bir kurum olduğu.
D
Yasaların halkın sözleşmesiyle yapılması gerektiği.
E
Toplum sözleşmesinin doğa durumunun nedeni olduğu.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Rousseau’nun “genel istenç” anlayışını en iyi ifade eder?

A
Genel istenç halkın çoğunluğunun kararı demektir.
B
Genel istenç bireylerin özel istençlerinin üzerinde değildir.
C
Genel istenç iktidar tarafından temsil edilen devlettir.
D
Genel istenç bütün insanlığın istencidir.
E
Genel istenç gücünü sözleşmeden alan toplumun tam istencidir.
Soru 3

“Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip ‘bu bana aittir’ diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan, uygar toplumun kurucusu oldu” diyen Rousseau bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir?

A
Toprak sahibi olmanın iyi bir şey olduğunu
B
Özel mülkiyetin insanın doğasından gelen bir hak olduğunu
C
Bir yere el koymanın insanın en doğal hakkı olduğunu
D
Özel mülkiyetin ortaya çıkmasının doğal eşitliği ortadan kaldırdığını
E
Eşitliğin ve özgürlüğün ortaya çıktığını.
Soru 4

Locke’a göre uygar toplumu oluşturmak üzere insanların biraraya gelmelerinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Mülkiyetin korunması.
B
Can ve mal güvenliğinin korunması.
C
Doğa durumunda verilmiş bir yargıyı destekleyip uygulayabilecek bir makamın olmaması
D
Doğanın nimetlerinden daha fazla yararlanmak istemeleri.
E
Doğa durumunda doğa yasalarını uygulayacak tarafsız bir yargıcın bulunmaması.
Soru 5

Hobbes’a göre doğası gereği herkes kendi iyiliğini ister ve bu yüzden doğa durumunda yaşamak isteyen herkes kendi kendisiyle çelişiyor demektir. Bu çelişkinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Doğa durumunda yaşayanların doğaları gereği kötü olması.
B
İnsanın iyiliğinin ancak doğa durumunda olabileceği.
C
Doğa durumunda insanın can ve mal güvenliğinin olmaması.
D
Doğanın aynı zamanda insana kötülük de yapabilmesi.
E
Doğa durumunda yaşayanların mutlu olması.
Soru 6

İnsanın bütün eylemlerini zorunlu nedenlere dayandırarak devletin varlığının zorunluluğunu, bu zorunlu eylemlerden türetmeye çalışan Hobbes’un düşüncesini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

A
Devlet varolduğu için insanın varlığını temellendirme.
B
Devletin temelinde doğal hukukun zorunluluğu görme.
C
İnsanların zorunlulukla eylemde bulunan varlıklar olduğunu ortaya koym
D
Devletin doğal olarak varolan bir kurum olduğunu kanıtlam
E
Devletin varlığını mekanik ilkelerle açıklama.
Soru 7

Sınırsız bir egemen gücün olamayacağını, egemen gücün sınırlarının tanrısal olan doğa yasası tarafından çizildiğini savunan Jean Bodin aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemiştir?

A
Yasaların sınırları olmalıdır.
B
Egemenlik koşulsuz ve mutlak olmalıdır.
C
Doğa yasaları konulmuş yasaların üzerindedir.
D
Tanrısal olan doğa yasaları yere ve zamana göre değişmez.
E
Konulmuş olan yasaların üzerinde hiçbir otorite yoktur.
Soru 8

Aşağıdaki filozoflardan hangisi din, ahlak ve hukukun temelinin devlet olduğunu savunmuştur?

A
Machiavelli
B
Aristoteles
C
Hugo Grotius
D
Campanella
E
Jean Bodin
Soru 9

Rönesansta yazılmış olan ütopyalarda anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başka ülkeler keşfetmenin önemi.
B
Olamayan yerlerde nasıl bir toplum düzeni olabileceği.
C
İdeal toplum düzeninin monarşi olduğu.
D
İdeal ve adil bir toplum düzeninin koşulları.
E
Demokrasinin önemi.
Soru 10

Rönesans düşünürleri içinde ilk laik devlet kuramının kurucusu olarak bilinen, hükümdarın gücünün mutlak olmasını ve siyasal iktidarın gücünün üzerinde dinsel ya da dünyevi herhangi bir gücün olmaması gerektiğini savunan, güce dayalı ulusal devlet kuramının kurucusu olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Augustinus
B
Hugo Grotius
C
Machiavelli
D
John Locke
E
Thomas More
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin ortadan kalkması durumunda toplumun yüzleşmesi beklenen tehlikelerden biridir?

A
Bireysel özgürlüklerin yok olması
B
Ahlaki seçim olanaklarının yok olması
C
Sorumluluk ve eylemin sonucuyla yüzleşme olanağının ortadan kalkması
D
Toplumun tümünün iyiliğini gözeten bir diktatörün yönetime gelmesi
E
Hepsi
Soru 12

Habermas’a göre, cumhuriyetçi görüşü savunanlar, demokratik süreci aşağıdakilerden hangisine dayanarak açıklamaktadırlar?

A
Liberalizm
B
Pozitif özgürlük
C
Negatif özgürlük
D
Toplulukçuluk
E
Tarihsicilik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, iktidarın dağıtılması gereken toplum katmanlarından biri değildir?

A
Sivil toplum örgütleri
B
Meslek ve eğitim kurumları
C
Din adamları
D
Bakanlar kurulu
E
İşçi sınıfı
Soru 14

Berlin’e göre, bireyin eylemlerinde diğer kişi ya da gruplar tarafından engellenmemesini aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

A
Negatif özgürlük
B
Seçim özgürlüğü
C
Özerklik
D
Pozitif özgürlük
E
Mutlak özgürlük
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin olumlu özelliklerinden biri değildir?

A
Farklı inançlara sahip bireylerin barış içinde yaşamasına olanak tanır.
B
Toplumdaki tüm bireylerin görüşlerine eşit ölçüde değer verir.
C
Farklılıklara saygıyı yasal zemine taşır.
D
İnsana bireysel erdemlerini fark etme ve bu erdemlerini toplumda geliştirme olanağı tanır.
E
İnsan haklarını temel alır.
Soru 16

Herkesin görüşüne aynı ölçüde değer vermek, aşağıdaki sakıncalardan hangisini doğurur?

A
Toplumun bağımsızlığının yabancı güçlerin eline geçmesi
B
Toplumda özgürlüklerin tamamen kısıtlanması
C
Toplumun geleceği için alınacak sağlıklı ve doğru kararların sekteye uğraması
D
Toplumda cahil ile bilgilinin aynı statüde görülmesi
E
Çoğunluk diktatörlüğünün oluşması
Soru 17

12 Eylül 2010 tarihli anayasa değişiklikleri referandumu, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir örnek oluşturur?

A
Katılımcı demokrasi
B
Liberal demokrasi
C
Doğrudan demokrasi
D
Plebisiter demokrasi
E
Hiçbiri
Soru 18

Demokrasi, bireyin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin gelişmesi için uygun bir zemin hazırlamaz?

A
Otoritelere bağlanma
B
Bağımsızlık
C
Özgüven
D
Eleştirellik
E
Tartışma kültürünü benimseme
Soru 19

Ülke yönetiminin, halkın tümünün katılımı ile değil de yurttaşların daha bilgili, daha iyi yetişmiş ve siyaset alanında deneyimli kişilerce temsil edildiği bir vekiller topluluğunca yürütülmesine ne ad verilir?

A
Plebisiter demokrasi
B
Doğrudan demokrasi
C
Temsilî demokrasi
D
Katılımcı demokrasi
E
Hiçbiri
Soru 20

Eski Yunan’daki demokrasi uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Demokratik yönetimler, M.Ö. ve yüzyıllarda ortaya çıkmıştır.
B
Atina demokrasisi, doğrudan demokrasinin bir örneğidir.
C
Doğrudan ve sürekli bir biçimde karar mekanizmalarının içinde aktif olarak yer almayı öngörür.
D
Meşruiyet gibi bir sorun yaşanmamıştır.
E
Kadınlar ve çocuklar da yönetimde etkin olarak söz sahibi olmuşlardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x