Siyaset Felsefesi 1 2018-2019 Vize Sınavı

Siyaset Felsefesi 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Montesqieu’nün özgürlük anlayışı ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması özgürlüğü sağlar.
B
Siyasal özgürlük için, iktidar yönetim gücünü kötüye kullanmamalıdır.
C
Özgürlük için yargı da, yasama ve yürütmeden kesinlikle ayrılmalıdır.
D
Ancak yasaların izin verdiği sınır ve ölçülerde özgürlüğe sahip olabiliriz.
E
Özgürlük, istediğini istediği zaman yapmak biçiminde anlaşılmamalıdır.
Soru 2

I. Doğal hukuk zamana ve yere göre değişir.
II. Pozitif hukuku tarih içerisinde insanın kendisi koymuştur.
III. Pozitif hukuk doğal hukuktan öncelikli ve üstündür.
Hugo Grotius’a göre yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3

İnsanın mülkiyet hakkını emeğe dayandıran filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Locke
B
Marx
C
Rousseau
D
Hobbes
E
Montesgieu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre bozuk yönetim biçimlerinden biri değildir?

A
Oligarşi
B
Tiranlık
C
Timokrasi
D
Monarşi
E
Demokrasi
Soru 5

Platon’un, Ortaçağ’da aşağıdaki düşünürlerden en çok hangisi için bir esin kaynağı oluşturduğu ileri sürülebilir?

A
Boethius
B
Thomas Aquinas
C
Abelardus
D
Roscelinus
E
Augustinus
Soru 6

“Siyaset felsefesi tüm kavram ve sorunlarını__________. bakımından eleştirel olarak ele alır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ekonominin yasaları
B
toplum ve tarihin yasaları
C
amaca uygun olmaklık
D
inanca uygunluk
E
ereksellik
Soru 7

Platon'un topluma ilişkin yaptığı sınıf ayırımı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Efendiler - Burjuvalar- işçiler
B
Erdemliler - Üreticiler - Sofistler
C
Yöneticiler - Koruyucular - Üreticiler
D
Filozoflar - Sofistler - Zanaatkarlar
E
Yöneticiler - Yönetilenler - Ulema
Soru 8

I. Siyaset sorunları
II. Siyasi partiler
III. Siyasal kurumlar
IV. insanın siyasi etkinlikleri
Yukarıdakilerden hangileri siyaset felsefesinin araştırma alanları arasında yer almaz?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II, III ve IV
Soru 9

Arkhe sorunu siyaset felsefesi bağlamında aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A
Temel bulma sorununu
B
Ana madde sorusunu
C
Egemenlik hakkı sorununu
D
Yönetimin meşruiyeti sorununu
E
En ideal yönetim biçimi sorusunu
Soru 10

Eskiçağ'ın felsefe okulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ahlak yasalarının önem ve değerine özel bir vurgu yapmışlardır.
B
Mutluluğu doğaya ve yasaya uygun yaşamakta görmüşlerdir.
C
Hakka ve ödevlere gösterilen özeni biricik koşul olarak görmüşlerdir.
D
Mutluluk için doğaya uygunluk zorunlu, yasaya uygunluk olumsaldır.
E
Hukuk ve devlet arasındaki ilişkiyi ahlak üzerinden temellendirmişlerdir.
Soru 11

Düşünür Devlet Anlayışı
I. Hobbes Özgürlükçü
II. Locke Mutlakçı
III Rousseau Eşitlikçi
Toplum Sözleşmesi kuramcıları ve savundukları devlet anlayışları ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Doğa durumunu herkesin herkese karşı savaşı olarak betimleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hobbes
B
Locke
C
Rousseau
D
Aristoteles
E
Machiavelli
Soru 13

Cumhuriyet’i, devletin egemen bir güç tarafından doğru olarak yönetilmesi biçiminde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thomas Hobbes
B
Hugo Grotius
C
Tommaso Campanella
D
Niccolo Macchiavelli
E
Jean Bodin
Soru 14

I. Doğru bilgi insan için ulaşılabilir bir şey değildir.
II. Hak ve adalet güçlünün işine gelendir.
III. Erdemin nesnel bir tanımı yapılabilir.
IV. Adaletin nesnel bir tanımı yapılabilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Sofistler tarafından savunulan görüşlere karşıttır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 15

Güce dayalı ulusal devlet idealini savunarak ilk laik devlet anlayışını kuramlaştıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristo
B
Machiavelli
C
Ibn Haldun
D
Bodin
E
Augustinus
Soru 16

I. Felsefe tarihinde ilk kez doğal olan-yapma olan ayrımını yapmışlardır.
II. Evrensel bir insan doğası olduğu düşüncesini savunmuşlardır.
III. insan doğasına uygun toplumsal düzen arayışına karşı çıkmışlardır.
IV. Devlet ve toplumu doğal bir varolan olarak belirlemişlerdir.
Sofistler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 17

________ genel olarak bir toplumdaki belirli grupların ya da bireylerin öznel istencinin genel istençle birliğine ilişkin olanaklılığı soruşturur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Siyaset Tarihi
B
Siyaset Bilimi
C
Siyaset Sosyolojisi
D
Siyaset Felsefesi
E
Siyasal Antropoloji
Soru 18

“Zoon politikon” ile Aristoteles aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olamaz?

A
insanın devlet kuran bir varlık olduğunu
B
insanın siyaset yapan bir varlık olduğunu
C
Toplumun, bireylerin haklarını sözleşme ile devrettikleri bir bütün olduğunu
D
Toplumun, belli bir amaç için bir araya gelmiş insanlar bütünü olduğunu
E
insanın toplumsal bir varlık olduğunu
Soru 19

Siyaset Felsefesi, konusu bakımından aşağıdakilerden hangilerinin bir bileşimidir?

A
Etik ve epistemolojinin
B
Toplum ve devlet felsefelerinin
C
Ontoloji ve epistemolojinin
D
Etik ve siyaset biliminin
E
Antropoloji ve ontolojinin
Soru 20

I. Eski Yunanca'da şehir-devlet anlamında kullanılır.
II. Şehir-devlet içindeki yurttaşlar topluluğunu da kapsar.
III. Eski Yunan siyaset yaşamı şehir-devletler içinde gelişmiştir.
Polis kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x