Siyaset Felsefesi 2 2015-2016 Vize Sınavı

Siyaset Felsefesi 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Köle ya da serf olmayan özgür insanları ifade etmek için kullanılan Latince terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Urbs
B
Civis
C
Liber
D
Rex
E
Civitas
Soru 2

Nominalizm aşağıdakilerden hangisini savunur?

A
Doğru bilginin tek kaynağının tümeller olduğunu
B
Tümel kavramların tek tek şeylerden bağımsız gerçeklikleri olduğunu
C
Tümel kavramların tek tek şeylerle birlikte varolduğunu
D
Tümel kavramların soyut ama şeylerden önce varlıklar olduğunu
E
Tümel kavramların nesnelere verilen adlardan öte bir şey olmadığını
Soru 3

Locke’a “liberalizmin babası” denmesini sağlayan temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otorite ve hoşgörü üzerine savları
B
Eğitim ile ilgili çıkarımları
C
Doğal haklar öğretisi
D
Doğa durumu varsayımı
E
Toplum sözleşmesi kavramı
Soru 4

Viroli’nin liberalizmi değerlendirmek için kullandığı niteleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoksul ama tutarlı cumhuriyetçilik
B
Yoksullaşmış ya da tutarsız cumhuriyetçilik
C
Saldırgan ama özgürlükçü milliyetçilik
D
Tutarsız ve yoksullaşmış özgürlükçülük
E
Tutarsız ve yoksullaşmış eşitlikçilik
Soru 5

John Ravvls’un liberalizmi temel eleştiri nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farklılıkları gereğinden fazla vurgulaması
B
Adalet kavrayışındaki eksiklikleri
C
Bireyi tüm toplumun temelinde görmesi
D
Devleti ekonomiye engel olarak görmesi
E
Yönetimde tekel oluşturma isteği
Soru 6

Liberalizmin en geniş anlamıyla devleti sınırlandırmadaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristokrasinin kurulması
B
Monarşilerin yıkılması
C
Burjuvanın ekonomik ayrıcalıklarının tanınması
D
Aristokrasinin ortadan kaldırılması
E
Bireysel hak ve özgürlüklerin korunması
Soru 7

Mac Intyre’a göre hem Marksizmin hem de liberalizmin ahlak alanındaki başarısızlıklarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük ve eşitliği keskin sınırlarla ayırmaları
B
Dünya ethosunu cisimleştirmeleri
C
Bireysel özgürlükler uğruna toplumsal bütünlüğü feda etmeleri
D
Toplumsal eşitliği zorla getirmeleri
E
Toplumlar arasında ayrımcılık yapmaları
Soru 8

Belirli halk gruplarının sosyo-ekonomik durumlarının ıslahı yoluyla sosyal düzenin sağlanması amacını güden ve bu amacı gerçekleştirmek üzere toplumsal yaşantıya çeşitli kamusal tedbirlerle müdahale eden, bu müdahaleleri de hukuksal düzenlemelerle temellendiren demokratik devlet tipine ne ad verilir?

A
Sosyalist hukuk devleti
B
Liberal hukuk devleti
C
Sosyal demokrasi devleti
D
Sosyal hukuk devleti
E
Kapitalist polis devleti
Soru 9

John Ravvls’un, “Taraflar geçici olarak kendilerini ayırtedecek cinsel, dinsel, etnik, toplumsal kimliklerini bilmezlikten gelmelidir” sözleriyle açıkladığı kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilinmezlik Perdesi
B
Hakkaniyet olarak adalet
C
ilk Durum
D
Hakkaniyete uygun eşitlik
E
Doğal piyango
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi liberallerin Ravvls’a yönelttikleri eleştirilerden biridir?

A
Evrensel bir adalet fikrini mümkün görmesi
B
Özgürlüğü birinci ilke olarak belirlemesi
C
Bireysel özgürlük ilkesi yerine eşitliği yüceltmesi
D
Koşulsuz eşitsizliği benimsemesi
E
Soyut bir düşünce yapısı oluşturması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Michael Walzer’in “kompleks eşitlik” anlayışına uygun düşmektedir?

A
Bir öğretmenin aynı sınıfta okuyan kendi çocuğuna, sınavda daha yüksek not vermesi
B
Bir banka Genel Müdürünün aynı bankadaki eşini, iş yoğunluğu az olan bir şubeye tayin etmesi
C
Bir hâkimin kendi yakınına, işlediği suçun cezasına göre daha az bir ceza vermesi
D
Bir milletvekili ile bir çiftçinin çocuklarının işledikleri bir trafik suçundan aynı cezayı alması
E
Bir şirket sahibinin işe alımlarda kendi yakınını kayırması
Soru 12

Tüm insanların üzerinde fikir birliği oluşturacağı bir adalet tanımının olanaksız olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
ioanna Kuçuradi
B
Hans Kelsen
C
Alasdair Mac Intyre
D
John Rawls
E
Friedrich August von Hayek
Soru 13

Aristoteles hangi eserinde dağıtıcı ve denkleştirici adalet ayrımından söz etmiştir?

A
Metafizik
B
Organon
C
Nikomakhos’a Etik
D
Gökyüzü Üzerine
E
Poetika
Soru 14

Bacon, hangi düşünüre göndermede bulunarak “Novum Organum” adlı eserini yazmıştır?

A
Sokrates
B
Aristoteles
C
Platon
D
Plotinos
E
Porphyrios
Soru 15

İdeoloji kavramını ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etienne de la Boetie
B
Dietrich Holbach
C
Adrien Helvetius
D
Francis Bacon
E
Antoine Destutt de Tracy
Soru 16

Holbach’a göre, egemen sınıfın iktidarını ve gücünü pekiştirmek üzere başvurduğu tedbirler, insanlar üzerinde hangi etkiye neden olur?

A
Ulus bilincine
B
Toplumsal birliğe ve bütünlüğe
C
Mutlakiyetçi yönetime
D
Yanılgı denen salgın hastalığa
E
Çoğunluk diktatörlüğüne
Soru 17

İdeoloji kavramının ilk anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşüncenin bilimi
B
Gerçekten kopma
C
Yalanın bilimi
D
Yanlış bilinç
E
Gerçeklikten uzaklaşma
Soru 18

Marx ve Engels’in tarih felsefelerini oluştururken biçimsel olarak yararlandıkları düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vico
B
Herder
C
Schelling
D
Kant
E
Hegel
Soru 19

Helvetius’a göre insanların düşünme biçimlerinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan sevgisi
B
içgüdü
C
Yurt sevgisi
D
Dayanışma
E
Çıkar
Soru 20

Bacon, insanın duyum ve algıdaki yetersizliklerini ve bu yetersizliklerden kaynaklanan bireylerdeki önyargıları ifade ederken, hangi idole göndermede bulunmuştur?

A
Mağara
B
Kilise
C
Soy
D
Tiyatro
E
Kent
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x