Siyaset Felsefesi 2 2017-2018 Vize Sınavı

Siyaset Felsefesi 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Köle olmayan özgür kişi
II. Serf olmayan özgür kişi
III. Dar görüşlü
IV. Cimri
V. Oy verme hakkı olmayan kişi
Yukarıdakilerden hangileri “liber” teriminin içerdiği anlamlardandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve V
E
IV ve V
Soru 2

Toplumda ırksal, kültürel ya da dilsel farklara sahip kültürel grupların varlığına ne ad verilir?

A
Olgusal çokkültürlülük
B
Temsili demokrasi
C
Çoğulcu demokrasi
D
Normatif çokkültürlülük
E
Sınırlı sosyal devlet
Soru 3

Adil-iyi tartışmasında, toplulukçuların iyiyi öne çıkaran görüşlerinin temel dayanağını oluşturan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hobbes
B
Rawls
C
Aristoteles
D
Locke
E
Kant
Soru 4

Liberalizmin birey anlayışı ile ilgili normatif eleştirilerin temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

A
Bireyleri ontolojik açıdan yersiz-yurtsuz olarak tanımlaması
B
Özgürlüklerin korunması uğruna eşitlik idealini feda etmesi
C
Tanınma siyasetini bencil bir birey tasarımına dayandırması
D
Birey tasarımında toplumsal yaşamı ve pratikleri gözetmesi
E
Özgürlüğü yalnızca pozitif özgürlük olarak yorumlaması
Soru 5

Cumhuriyetçi gelenek ve liberal gelenek arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
Toplumsal/tarihsel kategorileri temel almada
B
“Dünya ethosunu cisimleştirme” eleştirisinde
C
“Tarihin sonu” tezinin geçerliliğinde
D
Kimlik ve etnisite kavramlarına yaklaşımda
E
Devlet ve birey özgürlüğü konusunda
Soru 6

Devletin ekonomik alana müdahalesinin engellenmesini talep eden liberal slogan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler!
B
Özgürlük doğal bir haktır!
C
Eşitlik için güçlü bir devlet!
D
Barış için güçlü bir devlet!
E
Bırakınız yönetsinler!
Soru 7

Cravvford Macpherson, klasik liberalizmin fayda odaklı birey anlayışı için aşağıdaki nitelemelerden hangisini kullanmıştır?

A
Negatif özgürlük
B
Pozitif özgürlük
C
Cumhuriyetçilik
D
Eşitlikçilik
E
Sahiplenicilik
Soru 8

Sosyal adaletin çok boyutluluğunu “Sosyal adalet ne sadece bireyin faaliyetlerine özgü, ne de sadece devletin kamusal faaliyetlerinin bir niteliğidir, o aynı zamanda toplumun kültürel kurumlan, adetleri ve gelenekleri ile ahlaki kural ve mukaddes saydığı değerler gibi kamusal olmayan veçhesi ile de ilgilidir.” sözleriyle ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ralph B. Perry
B
Friedrich A. von Hayek
C
Cravvford B. Macpherson
D
Wİlliam K. Frankena
E
Francis Fukuyama
Soru 9

Devletin ve toplumsal yaşamın sürdürülebilirliğini aşağıdakilerden hangisi tehdit eder?

A
Farklı sınıflara farklı ekonomik kuralların uygulanmaması
B
Farklı sınıflara farklı hukuk kurallarının uygulanmaması
C
Sosyal ve ekonomik adaletin gerçekleşmemesi
D
Prosedürel adaletin uygulanmaması
E
Hakkaniyet olarak adaletin uygulanmaması
Soru 10

Sosyal adalet hangi Hahnel kuralı ile birlikte düşünülmelidir?

A
Herkese çabasına ya da kişisel fedakarlığına göre verilmesini öngören Hahnel kuralıyla
B
Herkese ihtiyaç duyduklarına göre verilmesini öngören Hahnel kuralıyla
C
Herkese toplumda edindiği statüye ve sahip olduklarına göre verilmesini öngören Hahnel kuralıyla
D
Herkese sadece kendi insani sermayesinin katkı değerine göre verilmesini öngören Hahnel kuralıyla
E
Herkese kendi fiziksel ve insani sermayesinin katkı değerine göre verilmesini öngören Hahnel kuralıyla
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik adaletin temel sorusudur?

A
Ekonomik adaletin sağlanması, mutlak eşitliği bir zorunluluk haline getirir mi?
B
Ekonomik işleyişe devletin müdahalesinin meşruiyeti hangi gerekçelerle açıklanır?
C
Ekonomik işleyişe devletin müdahalesi nasıl olmalıdır?
D
Ekonomik faaliyetin getirdiği zenginlik ve sorumlulukların adil dağıtımı nasıl olmalıdır?
E
Ekonomik işleyişe devletin müdahalesi hangi gerekçelerle meşru kabul edilemez?
Soru 12

Temel kişi haklarını korumaya odaklanan klasik devlet anlayışının en cok destek bulduğu ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rawls ile yeniden yorumlanan toplumsal sözleşme düşüncesinin temel ilkeleri
B
Montesqieu ile başlayan hukuk devleti idesinin temel ilkeleri
C
Locke ile başlayan toplumsal sözleşme düşüncesinin temel ilkeleri
D
Rousseau ile başlayan toplumsal sözleşme düşüncesinin temel ilkeleri
E
Hobbes ile başlayan toplumsal sözleşme düşüncesinin temel ilkeleri
Soru 13

Sosyal ve ekonomik adaletin uygulayıcısı ve garantörü aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hukuk ve sivil toplum örgütleri
B
Bürokrasi ve devlet
C
Hukuk ve devlet
D
Yasama ve devlet
E
Devlet ve sermaye sahipleri
Soru 14

Bir ideolojinin kötü olarak değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi bir ölçüt olarak kabul edilebilir?

A
Bireylerin istençlerini genel istençle uyumlu kılmaktaki başarısızlığı
B
Sosyal ve ekonomik adaletin gelişmesine ve güçlenmesine hizmet edememesi
C
Zaman-ötesi doğrulukları ve tarihsel öngörüleri keşfetmedeki başarısızlığı
D
insan değerlerinin tümel bir bilgisini edinmeye engel oluşturması
E
insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine tehdit oluşturması
Soru 15

Doğrudan doğruya bir ideoloji olarak konumlanmamasına karşın “tehlikeli” olduğu kabul edilen ideolojik tutum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komünizm
B
Faşizm
C
Liberalizm
D
Emperyalizm
E
Anarşizm
Soru 16

20. yüzyılın ikinci yarısında artan çevre sorunlarının bir ürünü olarak da görülen, özellikle doğa-insan ilişkisi üzerinde duran devlet karşıtı düşünce hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyci anarşizm
B
Yeşil anarşizm
C
Primitivizm
D
Naturalizm
E
Sosyalizm
Soru 17

Francis Bacon insanın usunu saflaştırmak için kurtulmasını gerekli gördüğü önyargı kalıplarına ne ad vermiştir?

A
Organum
B
Scientia
C
i dol
D
Sapientia
E
Ratio
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi anarşizmin savunucularından biri değildir?

A
Stirner
B
More
C
Kropotkin
D
Godwin
E
Bakunin
Soru 19

Faşizmde aşağıdakilerden hangisine karşı kesin bir karşı çıkış yoktur?

A
Demokrasiye
B
Komünizme
C
Liberalizme
D
irrasyonalizme
E
Kapitalizme
Soru 20

İdeolojik kamplaşma aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
ideoloji ve propagandayı kuşkuyla karşılayan felsefe anlayışlarının
B
Kendi ideolojik görüşünü tek doğru olarak varsayma tutumunun
C
ideolojileri insan hakları temelinde değerlendiren çağdaş anlayışın
D
ideolojileri etik ilkeleri temel alarak değerlendiren felsefe anlayışlarının
E
ideolojik görüşleri evrensel bir akıl modeli üzerinden değerlendirme tutumunun
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x