Siyaset Felsefesi 2 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Siyaset Felsefesi 2 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir “Adalet Kuramı” adlı eser kime aittir?

A
John Rawls
B
Francis Fukuyama
C
John Locke
D
Thomas Hobbes
E
Crawford Macpherson
Soru 2

Özellikle çağdaş dünyada cumhuriyetçiliğin izlerini süren ve yüzyıllardır karşıt görüşler olarak konumlandıran liberalizm ile cumhuriyetçi görüşleri barıştırma çabasında olan bir kısım düşünüre göre liberalizm nedir?

A
Liberal ve tutarlı cumhuriyetçilik
B
Tutarsız cumhuriyetçilik
C
Yoksullaşmış ya da tutarsız cumhuriyetçilik
D
Geliştiriliş cumhuriyetçilik
E
Özgürlükçü ya da tutarsız cumhuriyetçilik
Soru 3

Mülkiyeti de tıpkı özgürlükler gibi doğal bir hak olarak değerlendiren yazar kimdir?

A
John Rawls
B
Francis Fukuyama
C
John Locke
D
Thomas Hobbes
E
Crawford Macpherson
Soru 4

Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden kavram gerçekçiliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivizm
B
Anti-pozitivzm
C
Epistomoloji
D
Ontoloji
E
Nominalizm
Soru 5

Siyasal açıdan liberal kuram dâhilinde ne toplum ne de devlet, tek tek bireylerden oluşmuş mekanizmalardan öte bir gerçekliğe sahip olması liberal kuramın nasıl bir karakter taşıdığı anlamına gelir?

A
Nominalist
B
Bireyci
C
Akılcı
D
Toplulukçu
E
---
Soru 6

Hürriyet Üzerine adlı eser kime aittir?

A
John Rawls
B
John Stuart Mill
C
John Locke
D
Thomas Hobbes
E
Crawford Macpherson
Soru 7

Bilinçli olarak bireyin özgürlüğünü devletin özgürlüğüne bağımlı kılan anlayışa ne denir?

A
Modernlerin özgürlüğü
B
Bireylerin özgürlüğü
C
Antiklerin özgürlüğü
D
Negatif özgürlük
E
Pozitif özgürlük
Soru 8

Seçtiğim şeyleri seçmeye beni yönelten müdahale ya da denetimin kaynağının ne olduğu sorusuna yanıt arayan özgürlük türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernlerin özgürlüğü
B
Bireylerin özgürlüğü
C
Antiklerin özgürlüğü
D
Negatif özgürlük
E
Pozitif özgürlük
Soru 9

Tarihsel açıdan bakıldığında, kuvvetler ayrılığı ilkesi, ilk uygulamaları hangi ülkede görülmektedir?

A
Roma
B
İtalya
C
Türkiye
D
Almanya
E
İngiltere
Soru 10

“Bir kişi haricinde tüm insanlık bir görüşü benimserse ve sadece bir kişi karşıt görüşe sahipse; insanlığın bu kişiyi susturmasının haklılığı, bu kişinin iktidar sahibi olduğunda tüm insanlığı susturmasından daha fazla değildir” diyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Rawls
B
John Stuart Mill
C
John Locke
D
James Mill
E
Crawford Macpherson
Soru 11

I. Siyasi adalet
II. Ekonomik adalet
III. Hukuki adalet
IV. Dağıtıcı adalet
V. Düzeltici adalet VI. Prosedürel adalet
Yukarıdakilerden kaç tanesi adaletin türlerindendir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 12

Bir toplumda para ve bu şekilde bölüştürülebilir nitelikteki şeylerin (şan, şeref, ünvan, servet ve ekonomik değeri haiz diğer şeyler) toplum üyeleri arasında, herkesin yeteneği ve toplum içerisindeki statüsüne uygun olarak dağıtılmasını öngören adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi adalet
B
Ekonomik adalet
C
Dağıtıcı adalet
D
Düzeltici adalet
E
Prosedürel adalet
Soru 13

kişilerin özel durumlarını, yeteneklerini göz önünde bulundurmadan davranmayı gerektiren adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi adalet
B
Ekonomik adalet
C
Dağıtıcı adalet
D
Düzeltici adalet
E
Prosedürel adalet
Soru 14

İki kişinin bir işleminde, bu işlemin adaletle ilgili niteliğini işlemin maddi içeriğinden çok, iki tarafın özgür iradesinin karşılıklı bağlantısıyla belirli bir noktada kesişmesiyle yapılıp yapılmadığı belirleyen adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi adalet
B
Ekonomik adalet
C
Dağıtıcı adalet
D
Düzeltici adalet
E
Prosedürel adalet
Soru 15

Prosedürel adaletin temelini atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Rawls
B
John Stuart Mill
C
John Locke
D
Thomas Hobbes
E
Crawford Macpherson
Soru 16

I. Ahlaki yargılarla adalet ilkelerinin birbirini dışlamadığı bir adalet teorisi kurmak.
II. Bireysel farklılıkların gözetilmediği faydacılığın ve klasik liberalizmin adalet anlayışlarına alternatif ve Kantçı yolu takip ederek evrensel bir adalet anlayışı geliştirmek.
III. İki kişinin bir işleminde, bu işlemin adaletle ilgili niteliğini işlemin maddi içeriğinden çok, iki tarafın özgür iradesinin karşılıklı bağlantısıyla belirli bir noktada kesişmesiyle yapılıp yapılmadığı belirler.
IV. Adil bir sistem, herkesin aynı derecede özgür olduğu ve aynı öngörülebilir kurallara tabi olduğu bir sistem kurmak.
Yukarıdakilerden hangileri A Theory of Justice (Bir Adalet Kuramı) kitabında ele alınan adalet teorisi ile ilgili amaçlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
Hepsi
Soru 17

1. Herkesin başkalarının aynı hürriyeti ile bağdaşan en geniş temel hürriyete sahip olmak konusunda eşit hakkı vardır.
2. Sosyal ve iktisadi eşitsizlikler, hem herkesin yararına olacak, hem de mevkiler (makamlar) ve görevlerin (işler) herkese açık olmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Yukarıda verilen adalet ilkeleri hangi adalet türü ile ilgilidir?

A
Hakkaniyet olarak adalet
B
Ekonomik adalet
C
Dağıtıcı adalet
D
Düzeltici adalet
E
Prosedürel adalet
Soru 18

Rawls’a göre, mutluluğu amaç edinen bir adalet anlayışı yerine aşağıdakilerden hangisi geçerli olmalıdır?

A
Modern yargılarla uyum içerisinde olan bir adalet anlayışı
B
Ahlaki yargılarla uyum içerisinde olan bir adalet anlayışı
C
Sosyal çıkarları amaç edinen bir adalet anlayışı
D
İnsanların özgürlüğünü amaç edinen bir adalet anlayışı
E
Bireyciliği amaç edinen bir adalet anlayışı
Soru 19

Herhangi bir adalet alanında baskın olan sosyal değere ilişkin adalet ölçütünün diğer adalet alanlarındaki paylaşımı etkilememesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kompleks eşitlik
B
Adaletli eşitlik
C
Sosyal eşitlik
D
Bireysel özgürlük
E
Sosyal özgürlük
Soru 20

Zira sosyal adaletin unsurlarından sosyal ve ekonomik haklardan ilk söz eden kimdir?

A
Walzer
B
John Stuart Mill
C
Sandel
D
James Mill
E
Robespierre
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x