Siyaset Felsefesi 2 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Siyaset Felsefesi 2 2017-2018 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Belirli bir grup ya da organizasyonun ilgilerini haklı bulan ve destekleyen ortak fikir ve inanışlar” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdeoloji
B
Marksizm
C
Sosyalizm
D
Komünizm
E
Anarşizm
Soru 2

“Organon” adlı eser kime aittir?

A
Bacon
B
Aristoteles
C
Adrien Helvétius
D
Dietrich Holbach
E
Tracy
Soru 3

İnsanların düşünce biçimlerinin kaynağı olarak çıkarları görmüş, çıkarların insanların toplum içindeki konumlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ileri kim sürmüştür?

A
Bacon
B
Aristoteles
C
Adrien Helvétius
D
Dietrich Holbach
E
Tracy
Soru 4

I. İnsan, doğayı bilecek ve ona egemen olacak olanaklara ve güce sahiptir.
II. Kişisel özgürlükleri ve temel hakları güvence altına almak gerekir.
III. Doğaya egemen olmak için onu tüm gizemleriyle ve olduğu gibi bilmek/tanımak gerekir.
IV. İdollerden arındırmak gerekir.
Yukarıdakilerden hangileri Bacon’ın idoller öğretisinin dayandığı temel ön kabulleri arasında yer alır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
Hepsi
Soru 5

Özel mülkiyet kaldırılmalı, toplumun ürettiği gelir adaletli bir biçimde yeniden dağıtılmalı ve üretim araçları tamamen devlete devredilmesi gerektiğini savunan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faşizm
B
Marksizm
C
Sosyalizm
D
Komünizm
E
Anarşizm
Soru 6

I. Tarihi toplumların sosyoekonomik yapıları, yani maddi ilişkiler ağı belirler.
II. Maddi ilişkiler ağının en temel iki unsuru, üretim güçleri- yani makineler, teknolojik altyapı, insan becerileri vb. ve üretim ilişkileri- yani üretenle tüketenler arasındaki toplumsal ilişkilerdir.
III. Özel mülkiyet ortadan kaldırılmadıkça, sınıflı toplumlar son bulmaz, başka bir ifadeyle, sınıflar ekonomik temellidir ve özel mülkiyetin adaletsiz dağılımına bağlı olarak doğar.
IV. Tarihte, sınıf çatışmalarının devrimle toplum yapısının değişmesine neden olduğu aşamalar belirleyicidir.
Yukarıdakilerden hangileri Marx ve Engels’in materyalist, ilerlemeci ve belirlenimci (determinist) bir tarih ve toplum anlayışı oluştururken dayandıkları temel ilke ve varsayımlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
Hepsi
Soru 7

Temel amacı sınıfsız topluma ulaşmak, yani komünist aşamaya geçmek olan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faşizm
B
Marksizm
C
Sosyalizm
D
Komünizm
E
Anarşizm
Soru 8

Devleti, özgürlükleri kısıtlayan, insanlar için gereksiz masraflar çıkaran, tüm bunlar yetmezmiş gibi yalnızca belli insanların ya da ekonomik sınıfların çıkarlarını koruyup kollayan, diğer insanları da hem sömüren hem de özgürlüklerini zor kullanıcı araçlarıyla kısıtlayan, özü itibarıyla kötü bir kurum olarak yorumlayan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faşizm
B
Marksizm
C
Sosyalizm
D
Komünizm
E
Anarşizm
Soru 9

I. Toplumsal yaşamın bütünü, devletin iktidarı elinde tutanın dünya görüşüne göre, yani lider ilkesine göre örgütlenir ve belirlenir.
II. Toplumda eşitsizlikleri avantaja çevirerek toplumsal eşitliği sağlaması.
III. Komünizme, liberalizme, demokrasiye, hatta bazen kapitalizme bile kesin bir karşı çıkış söz konusudur.
IV. Toplum sorunlarının çözümünde akıl ve bilim yerine, duyguya, nefrete, söylencelere (mitlere) dayanma eğilimi gösterir ve usdışıcı (irrationalist) bir felsefe anlayışından beslenilir.
Yukarıdakilerden hangileri Faşist ideolojinin temel nitelikleri arasında yer alır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
Hepsi
Soru 10

Doğa-insan ilişkisi üzerinde duran bir anarşist düşünce hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyci anarşizm
B
Yeşil anarşizm
C
Emperyalizm
D
Diyalektik materyalizm
E
Usçuluk
Soru 11

Modern devleti kendisinden önceki sosyal örgütlenmelerden ayırt eden en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hükümetler, memurlar ya da bireyler arasındaki her türden ilişkinin çözümlenebilmesi
B
Gözlemlenebilir düzeyde ele alınabileceğine
C
Merkezileşmiş ve kapsayıcı bir iktidar yapısına sahip oluşu
D
Devletin belirli bir toprak parçası üzerinde tek egemen oluşu
E
Birçok ailenin ve onlarla birlikte malik oldukları şeylerin egemen kudret tarafından hukuka uygun olarak adaletle yönetilmesi
Soru 12

“Kamusallığın Yapısal Dönüşümü” adlı eser kime aittir?

A
Jürgen Habermas
B
Niccolò Machiavelli
C
Adrien Helvétius
D
Dietrich Holbach
E
Jean Bodin
Soru 13

“Kötülüğün filozofu” olarak anılan yazar kimdir?

A
Jürgen Habermas
B
Niccolò Machiavelli
C
Adrien Helvétius
D
Dietrich Holbach
E
Jean Bodin
Soru 14

Siyasal düzen konusunda yalnızca iki seçenek sunan (ya mutlak egemenlik ya anarşi) yazar kimdir?

A
Jürgen Habermas
B
Niccolò Machiavelli
C
Adrien Helvétius
D
Dietrich Holbach
E
Jean Bodin
Soru 15

Fransa Kralı XIV. Louis’in 1655’teki parlamentoda yaptığı konuşmadaki hangi sözü mutlak monarşi ile ilgilidir?

A
Devlet bireyleri düşünür.
B
Egemenlik milletindir.
C
Devlet paylaşılamaz.
D
Devlet Ben’im.
E
Devlet halkındır.
Soru 16

Otorite ve iktidar arasında, egemenliğin hangi yollardan kazanılmış olduğuna dayalı olarak nasıl bir fark vardır?

A
İktidar, yönetme gücünü gösterirken; “yönetme hakkının yönetilenlerce tanınması ve kabul edilmesi” ise “otorite”dir.
B
Otorite, yönetme gücünü gösterirken; “yönetme hakkının yönetilenlerce tanınması ve kabul edilmesi” ise “iktidar”dır.
C
İktidar, egemenliği elinde bulundurmayı gösterirken, otorite egemenliği kazanma anlamındadır.
D
Otorite, egemenliği elinde bulundurmayı gösterirken, iktidar egemenliği kazanma anlamındadır.
E
Aralarında fark yoktur.
Soru 17

“Güçlü olan, gücünü bir hak haline, boyun eğmeyi ise bir görev haline getirmedikçe, asla sürekli efendi olarak kalacak kadar güçlü değildir” diyen yazar kimdir?

A
Jürgen Habermas
B
Niccolò Machiavelli
C
Jean Jacques Rousseau
D
Dietrich Holbach
E
Jean Bodin
Soru 18

Liberal kuramcılar açısından tek gerçeklik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet
B
Birey
C
Toplum
D
Egemenlik
E
Özgürlük
Soru 19

I. Rıza
II. Meşruluk
III. Otorite
IV. Tanınmışlık
Yukarıdakilerden hangileri siyasal iktidarın niteliklerinden biridir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
Hepsi
Soru 20

Ahlak bakımından doğru eylem ya da siyasetin toplumun üyelerine en büyük mutluluğu getiren eylem ya da siyaset olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faydacılık
B
Akılcılık
C
Emperyalizm
D
Usçuluk
E
Diyalektik materyalizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x