Sömürgecilik Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Sömürgecilik Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Brezilya’da yerliler, göçmenler ve kölelerin karışımı ile oluşan melez ırka ne ad verilir?

A
indian
B
Caltitus
C
Caboclo
D
Kara ırk
E
Sarı ırk
Soru 2

1517 yılında büyük bir donanma ile Kızıldeniz’e giren Portekizlilere karşı sınırlı imkânlarla mücadele ederek Portekizlileri Cidde Limam’ndan ayırılmak mecburiyetinde bırakan kişi kimdir?

A
Gazi Haşan Paşa
B
Selman Reis
C
Karamürsel Alp
D
Güneri Bey
E
Çaka Bey
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda Doğu Hindistan Şirketi’nin 1781 yılından itibaren devlet gözetimine tabi tutulmasının nedenleri arasında yer almaz?

A
Şirket görevlilerinin kendi hesaplarına ticaret yapmaya başlamış olması
B
Şirketin hükümet kaynaklarından fazla miktarda ödünç para almak zorunda kalması
C
Şirketin giderek daha fazla borç yükü altına girmesi
D
Şirketin doğrudan yönetimi altında bulundurduğu yerlerin idaresinin maliyetinin azalması
E
Şirketin Avrupa’ya ithal ettiği malların fiyatlarının düşmesi
Soru 4

1927 yılında Endonezya’nın tam bağımsızlığını amaçlayan Endonezya Milliyetçi Partisi aşağıdaki kişilerden hangisinin başkanlığında kurulmuştur?

A
Muhammed Ahmed
B
Ahmed Sukarno
C
Muhammed Ali Cinnah
D
Jawaharlal Nehru
E
Mahatma Gandi
Soru 5

Avrupa ülkeleri içinde XV. ve XVI. yüzyılda Hindistan ve Cava’ya kadar giderek sömürgecilik faaliyetlerine başlayan ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Çin
C
Portekiz
D
Rusya
E
Japonya
Soru 6

İngiltere Yedi Yıl Savaşları’nda hangi ülkeye karşı büyük bir zafer kazanmıştır?

A
Çin
B
Almanya
C
Rusya
D
Avusturya
E
Fransa
Soru 7

Kazan şehri işgal edildikten sonra zorla Hristiyanlaştırılan Tatarlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmişlerdir?

A
Sibirya Tatarları
B
Nogay Tatarları
C
Udmurt Tatarları
D
Kreşin Tatarları
E
Çeremiş Tatarları
Soru 8

Kazan Hanlığı’nı 1437 yılında kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nogay Han
B
Kasım Han
C
Uluğ Muhammed Han
D
Hokand Han
E
Özbek Han
Soru 9

Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Avrupa’nın üç önemli devletinin (Osmanlı-İngiltere-Fransa) birlik halinde Rusya’yı iktisaden yıpratamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harezm’de kaliteli demir madeninin keşfedilmesi
B
İsveç’in ekonomik yardımda bulunması
C
Buhara Hanı Hacı Muhammed Han’dan gelen destek
D
Sibirya’dan çıkarılan altın
E
Avusturya'nın ekonomik yardımda bulunması
Soru 10

Avrupa Hunlarından itibaren Türklerin yurdu olarak bilinen Kazan Hanlığı'nı 2 Ekim 1552 tarihinde işgal eden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Venedik
B
Ceneviz
C
ispanya
D
Hollanda
E
Moskova Knezliği
Soru 11

I. Petro’nun Müslümanlara Kazan ve Astırhan gibi büyük şehirlerde ticaret yapma izni vermesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin Müslümanlara geniş hak ve özgürlükler vermesi gerekliliğine inanması
B
Müslümanlar üzerinden Kafkasya, Kazak bozkırları ve Türkistan coğrafyasına açılmak istemesi
C
Kazanlıların Hristiyanlaştırılmasını kolaylaştırmak istemesi
D
Yardımcısının Tatar olmasından dolayı onun etkisinde kalması
E
Katolik Kilisesi'nin etkisinde kalması
Soru 12

Avrupa’da ulus devletlerin doğuşuna zemin hazırlayan 1648 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Westphalia Antlaşması
B
Versailles Antlaşması
C
Neuilly Antlaşması
D
Trianon Antlaşması
E
Saint Germain Antlaşması
Soru 13

Afrika kıtasının iç kesimlerinin keşfine yönelik AvrupalI gezginler tarafından yapılan seyahatlerden özellikle Kongo’nun araştırılması konusuyla yakından ilgilenen Belçika kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Leopold
B
II. Giorgi
C
Baudouin
D
Joscelin
E
III. Lodovik
Soru 14

Almanya’ya karşı Pasifik’te üstünlük sağlamak için Ağustos 1914’te I. Dünya Savaşı’na giren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Avusturya
C
Hollanda
D
Bulgaristan
E
Japonya
Soru 15

Paris Kongresi’nde (1856) İtalyan ulusal birliğinin temini meselesini Avrupa siyasetinin gündemine sokan kişi kimdir?

A
Şarl Alberto
B
Kont Cavour
C
II. François
D
II. Ludwig
E
II. Wilhelm
Soru 16

II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya üzerinde ekonomik açıdan stratejik öneme sahip bölgelerin kontrolünü ele geçirmek için “Büyük Bölge” projesini planlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
İtalya
C
ispanya
D
Japonya
E
Çin
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Wilson prensipleriyle çatışacak nitelikte değildir?

A
Emperyalizm
B
Şeffaflık
C
Otoriter Yönetimler
D
Ekonomik milliyetçilik
E
Aristokratik yönetim anlayışı
Soru 18

1917’de I. Dünya Savaşı’ndan ayrılan ve gizli antlaşmaları ifşa eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Yunanistan
C
Avusturya
D
İtalya
E
Rusya
Soru 19

ABD merkezli sömürgeci politikaların ve yayılmacılığın ilk uygulanmaya konulduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Libya
B
Kenya
C
Latin Amerika
D
Nijerya
E
Çin
Soru 20

İngiltere’nin Hindistan, Burma ve Sri Lanka gibi uzak sömürgelerden çekilmesinin en önemli nedeni nedir?

A
Ağır ekonomik maliyetler
B
Fransa’yla rekabet
C
Bolşeviklerin aleyhte propagandaları
D
İngiliz işçi Parti’sinin ülke içindeki durumu
E
Kamuoyundaki savaş karşıtlığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x