Sömürgecilik Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Sömürgecilik Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Portekiz Sömürge İmparatorluğu’nun dağılma sürecini hızlandırıp, Gine, Angola, Mozambik gibi ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarına yol açan 1973 yılındaki önemli dönüm noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüzün Devrimi
B
Ekim Devrimi
C
Kara Devrim
D
Şanlı Devrim
E
Karanfil Devrimi
Soru 2

İspanyolların Orta ve Güney Amerika’yı istila etmelerinin yolunu açan 1494'te imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
InterCaetera
B
Borgia
C
Palos
D
Tordesillas
E
Haiti
Soru 3

Kılıç, zırh, at ve ateşli silahların getirdiği teknik üstünlükle 1521’de Aztek Devleti’ni İspanya adına işgal eden denizci kimdir?

A
Luqas
B
Larache
C
Hernando Cortes
D
Vespuçi
E
Vasco Nunez de Balboa
Soru 4

Kristof Kolomb, aşağıdaki ülkelerden hangisinin desteğiyle çıktığı (1485) yolculuk sonunda Amerika’ya ulaşmıştır?

A
İngiltere
B
İtalya
C
Fransa
D
ispanya
E
Rusya
Soru 5

1474’te İsabella’nın Kastilya kraliçesi olması ve 1479’da Aragon kralı olarak tahta çıkan Ferdinand ile evlenmesinin sonucuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kastilya ve Aragon aynı yönetim altında birleşmiş ancak tek bir devlet olma yanlısı olmamışlardır.
B
ispanya tarihi için bir dönüm noktası niteliğindedir.
C
İspanyol Krallığı'nın siyasi birliğine büyük zarar vermiştir.
D
Hanedanları birleştirmiştir.
E
isabella ve Ferdinand müşterek paydaları olan kültür, miras ve din bağlamında ortak bir siyaset takip etmişlerdir.
Soru 6

Afrika’nın güney ucunda yer alan Kaapstad (Cape Town) şehrinde genellikle çiftçilikle uğraşan gruplardan oluşan ilk HollandalI yerleşimcilere ne ad verilmiştir?

A
Batavyalılar
B
VVallonlar
C
Pedriler
D
Hotantolu yerlileri
E
Boerler
Soru 7

Hollanda'nın Yeni Hollanda kolonisini İngilizlere bıraktığı 1667 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recife Teslim Antlaşması
B
Lahey Barış Antlaşması
C
Amiens Antlaşması
D
Breda Antlaşması
E
Paris Antlaşması
Soru 8

1901 yılında Hollanda'nın yeni sömürge politikası olarak ilan edilen Ahlâki Politika siyasetinin temel hedefî aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sömürgelerde yaşayan halkın refahını artırmak ve onların sağlık ve eğitim imkanlarını geliştirmek
B
Misyonerlik faaliyetlerini sona erdirmek
C
Sömürge bölgelerinin yöneticilerini cezalandırmak
D
Sömürge toplumların ticaret hukukunu şekillendirmek
E
Endonezya toplumunun ahlâk yapısını orta vadede değiştirmek
Soru 9

1607 yılında Ternate sultanı İspanyolları bölgeden uzaklaştırması karşılığında aşağıdaki devletlerden hangisinin yardımını ve koruyuculuğunu kabul etmiştir?

A
Hollanda
B
Almanya
C
Osmanlı
D
Fransa
E
İngiltere
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1918 yılında, Volksraad adını taşıyan Halk Meclislerinin kurulduğu Hollanda sömürgesidir?

A
Malezya
B
Endonezya
C
Cava
D
Malakka
E
Srilanka
Soru 11

Afrika’da sömürge altındaki bölgelerin bağımsızlıklarını alma sürecinde sınırlar nasıl belirlenmiştir?

A
Etnik kimliklere ayrılarak
B
Sömürgenin geçmişteki tarihi sınırları esas alınarak
C
Dil birliği sağlanarak
D
Sömürgeci devletin ihtiyaçları ve menfaatleri göz önüne alınarak
E
Dinî inanışlar dikkate alınarak
Soru 12

Fransa ile İngiltere arasında imzalanan 1763 tarihli Paris Antlaşması’nın Fransa açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa’nın Kanada’yı, Antiller’i, Hindistan’daki sömürgelerini ve Senegal’i İngiltere’ye bırakırken karşılığında Guadelup ve Martinique’i alması
B
Kardinal Richelieu’nun devlet yönetiminde söz sahibi olmaya başlaması
C
VI. Phillip'in tahttan indirilmesi
D
Orta Amerika’da Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Honduras, Kosta Rika ve Meksika’nın Chiapas eyaletinin Fransa’ya ait olduğunun kabul edilmesi
E
Fransa’da I. Cumhuriyet döneminin son bulması
Soru 13

Fransa,
I. Dünya Savaşı günlerinde Afrika sömürgelerinden 700 bin askeri aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi ile çarpıştırmak üzere getirmiştir?

A
İngiltere
B
İtalya
C
Almanya
D
Hollanda
E
ispanya
Soru 14

İlk defa bütün Fransız sömürgelerinde köleliğin tamamen yasaklanması hangi yılda gerçekleşmiştir?

A
1848
B
1880
C
1889
D
1903
E
1907
Soru 15

Fransa’nın 20 bin kilometreyi bulan uzaklıktaki sömürgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mayotte
B
Guadelup
C
Cibuti
D
Yeni Kaledonya
E
Reunion
Soru 16

Yerli kültür ve hayat tarzının eğitim sisteminde uygulanan değişiklikle sömürgeci devletin kültürüyle değiştirilmesi amacına yönelik yapılan çalışmalar için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberalizm
B
Nasyonalizm
C
Totalitarizm
D
Panslâvizm
E
Macaulayizm
Soru 17

İngiltere tarafından sahip olduğu stratejik öneme binaen Osmanlı Devleti'nden “kira” adı altında 1878 yılında ele geçirilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Socatra Adası
B
Kıbrıs Adası
C
Perejil Adası
D
Mozambik Adası
E
Kamran Adası
Soru 18

Hindistan toprakları üzerinde 1526 yılından itibaren güçlü bir şekilde hüküm süren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harezmşahlar Devleti
B
Gazneli Devleti
C
Babürlüler Devleti
D
Anadolu Selçuklu Devleti
E
Büyük Selçuklu Devleti
Soru 19

İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ilk seferini 1601'de nereye düzenlemiştir?

A
Afrika
B
Doğu Hint Adaları
C
Kızıldeniz
D
Japonya
E
Basra Körfezi
Soru 20

İngiltere, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma siyaseti çerçevesinde bizzat hangi savaşa dâhil olmuştur?

A
I. Dünya Savaşı
B
Napolyon Savaşları
C
Yediyıl Savaşları
D
Otuz Yıl Savaşları
E
Kırım Savaşı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x