Sömürgecilik Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Sömürgecilik Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kuzey Amerika’daki Hollanda kolonisinin kesin olarak İngilizlerin hakimiyetine geçmesini sağlayan 1667 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hudson Anlaşması
B
Ojeda Anlaşması
C
Anda Anlaşması
D
Delaware Anlaşması
E
Breda Anlaşması
Soru 2

Birleşik Doğu Hindistan Şirketi (Hollanda Doğu Hindistan Şirketi) hangi yılda kurulmuştur?

A
1533
B
1602
C
1655
D
1680
E
1700
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth döneminin özelliklerinden biridir?

A
Deniz aşırı sefer ve keşifler ile İngiltere’nin gücünün ve ticaret hacminin artması
B
İngiltere’nin Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve Fransa’yla birlikte Rusya’ya karşı savaşması
C
İngiltere sömürge imparatorluğunun dağılma sürecine girmesi
D
Rapallo Antlaşması’nın imzalanması
E
Puvatya Savaşı’nın gerçekleşmesi
Soru 4

Afrika’da sömürge altındaki bölgelerin bağımsızlıklarını alma sürecinde sınırlar nasıl belirlenmiştir?

A
Sömürgeci devletin ihtiyaçları ve menfaatleri göz önüne alınarak
B
Sömürgenin geçmişteki tarihi sınırları esas alınarak
C
Etnik kimliklere ayrılarak
D
Dinî inanışlar dikkate alınarak
E
Dil birliği sağlanarak
Soru 5

1703 yılında Portekiz ile 'Methuen Antlaşması'nı imzalayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
ispanya
B
İtalya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Rusya
Soru 6

1853-1856 Kırım Savaşı’nda Avrupanın üç devletinin (Osmanlı-İngiltere-Fransa) birlik halinde Rusya’yı iktisaden yıpratamamasının en önemli sebebi olan ve Sibirya’dan çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kömür
B
Altın
C
Gümüş
D
Petrol
E
Bronz
Soru 7

Kazan’ın işgalinden ancak 150 yıl sonra Ruslar tarafından Müslümanlara verilen hak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din değiştirme hakkı
B
Madenlerde çalışma izni
C
Yönetimde yer alma hakkı
D
Büyük şehirlerde ticaret yapma hakkı
E
Toprak sahibi olma hakkı
Soru 8

Kazan'ı işgal ettikten sonra şehirde yaşamak isteyen Tatarlara Ortodoksluğa geçme mecburiyeti getiren Rus Çarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Petro
B
I. Nikola
C
III. Vasili
D
IV. İvan
E
II. Vasili
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Kazan Türklerini Ruslaştırma politikasının başlıca önderlerinden biridir?

A
Âlimcan Barudî
B
Musa Cârullah Bigiyev
C
Josef Gottwaldt
D
Ebunnasr Kursavî
E
Nikolay İlminskiy
Soru 10

Uluğ Muhammed Han hangi yılda Kazan Hanlığı'nı kurmuştur?

A
1230
B
1437
C
1540
D
1620
E
1680
Soru 11

Prens Otto von Bismarck'ın, Alman ulusal birliğinin kurulması amacıyla 1 Şubat 1864 tarihinde savaş ilan ettiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danimarka
B
Yunanistan
C
İtalya
D
Japonya
E
İngiltere
Soru 12

Afrika kıtasının iç kesimlerinin keşfine yönelik AvrupalI gezginler tarafından yapılan seyahatlerden özellikle Kongo’nun araştırılması konusuyla yakından ilgilenen Belçika kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Joscelin
B
Baudouin
C
II. Giorgi
D
III. Lodovik
E
II. Leopold
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kongo Senedi’nin (26 Şubat 1885) sonuçlarından biri değildir?

A
Uluslararası Kongo Derneği’nin bağımsız Kongo Devleti olmasının kararlaştırılması
B
Herhangi bir toprağı işgal edecek devletin bu durumdan diğer devletleri de haberdar etmesi
C
Kıyıda tesis kuran ülkelerin fiilî olarak işgal edilmeyen iç kesimlerdeki topraklar üzerinde hak iddiasında bulunabilmesi
D
Kongo ve Nijer nehirleri üzerinde seyrüsefer (trafik) serbest bırakılması
E
Afrika’da esir ticaretinin yasaklanması
Soru 14

Çin’in Avrupa sömürgecilerine tanıdığı imtiyazları Japonya’ya da vermesine neden olan 1895 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pekin Antlaşması
B
Qingdao Antlaşması
C
Shimonoseki Antlaşması
D
Tokyo Antlaşması
E
Sedan Antlaşması
Soru 15

I. Dünya Savaşı’ndan Almanya’nın yenilmesi üzerine Güney Batı Afrika’da bulunan Alman sömürgelerinden “Namibya” aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından ilhak edilmiştir?

A
Bulgaristan
B
Japonya
C
Çin
D
İngiltere
E
İtalya
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Wilson prensipleriyle çatışacak niteliklerden biri değildir?

A
Otoriter Yönetimler
B
Silahsızlanma
C
Emperyalizm
D
Ekonomik milliyetçilik
E
Aristokratik yönetim anlayışı
Soru 17

Bretton Woods Anlaşması’nın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Briand-Kellog Paktı’nı kurmak
B
Amerikan dolarının dünya üzerindeki hâkim pozisyonunu sonlandırmak
C
Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir Meselesini çözümlemek
D
Bozkurt-Louts Olayı’nı sonlandırmak
E
Amerika’nın hedeflediği ekonomik kontrol mekanizmasını dünyada hâkim kılmak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin sömürgelerdeki idaresinin zorlaşmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Nantes Fermanı’nın yayınlaması
B
Bolşevik propagandasının yapılması
C
Yerel Ayaklanmaların yaşanması
D
Amerikan rekabetiyle karşı karşıya kalınması
E
İngiliz halkında savaş karşıtlığının had safhaya ulaşması
Soru 19

1941 yılında Pearl Harbor’a intihar saldırıları düzenleyen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
İngiltere
C
İtalya
D
Japonya
E
Rusya
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi '1898 İspanyol-Amerikan Savaşı' sonrasında yapılan Paris Anlaşması'nın sonuçlarından biridir?

A
Küba’nın ispanya’nın kontrolüne girmesi
B
Amerika’nın “iyi Komşu Politikası”nın son bulması
C
ispanya’nın Guam, Porto Riko ve Filipinleri Amerika’ya bırakması
D
Amerika’nın Senegal’in idaresini ispanya’ya bırakması
E
Cezayir’in ispanya’nın kontrolüne girmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x