Sömürgecilik Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Sömürgecilik Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mozambik’te 1949 yılında Eduardo Mondlane tarafından “Nucleodos Estudandes Secundarios de Mocambique” ismiyle kurulan örgüt aşağıdaki devletlerden hangisinin sömürgeciliğine karşı mücadele başlatmıştır?

A
Rusya
B
Portekiz
C
İtalya
D
Çin
E
Almanya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda Batı Hindistan Şirketi’nin temel hedeflerinden biridir?

A
İspanyol ve Portekizli rekabetçilere karşı HollandalI tüccarların menfaatlerini korumak
B
Sumatra limanlarında gümrüksüz ticaret yapmak
C
Surat, Masulipatam gibi şehirlerde önemli ticaret merkezleri kurmak
D
Bengal, Arakan, Burma (Myanmar) ve Siyam’da (Tayland) iş yerleri açarak Bengal ve Tayland körfezlerinden yapılan dış ticarette söz sahibi olmak
E
Ternate Sultaniığı’na son vermek
Soru 3

Fransa XVI. yüzyılda köle ticaretini nerede başlatmıştır?

A
Tonkin
B
Madagaskar
C
Gorée Adası
D
Todeo Adası
E
Gine
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Kraliçe’si Victoria (1837-1901) döneminin özelliklerinden biridir?

A
Başta Akdeniz havzası ve civarı olmak üzere milletlerarası bütün olaylara İngiltere’nin doğrudan müdahale etmeye başlaması
B
Fransa ile Yüz Yıl Savaşları’nın başlaması
C
Puvatya Savaşı’nın gerçekleşmesi
D
İngiltere’de Magna Charta Libertatum ile kralın yetkilerinin ilk kez kısıtlanması
E
Rapallo Antlaşmasının imzalanması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’daki İngiliz hâkimiyetine karşı Müslümanların ayaklanmasının esas nedenlerinden biri değildir?

A
Misyonerlerin rencide edici faaliyetleri
B
Eğitim sistemine yapılan müdahaleler
C
Deniz ve okyanuslarda serbest dolaşım izni verilmesi
D
Hukukî mevzuatın karmaşık bir hal alması
E
Gittikçe kötüleşen ekonomik durum
Soru 6

Yerli kültür ve hayat tarzının eğitim sisteminde uygulanan değişiklikle sömürgeci devletin kültürüyle değiştirilmesi amacına yönelik yapılan çalışmalar için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nasyonalizm
B
Macaulayizm
C
Liberalizm
D
Totalitarizm
E
Panslâvizm
Soru 7

1882 yılında Mısır’ı işgal eden dev let, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Portekiz
B
ispanya
C
Rusya
D
İngiltere
E
Avusturya
Soru 8

İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zamanla İngiliz sömürgeciliğinin Asya’daki temsilcisi haline gelmiştir.
B
İngiltere hükümetinin şirkete sağladığı geniş kapsamlı imtiyazlar 1949 yılına kadar sürmüştür.
C
ilk seferini Doğu Hint Adaları'na (Malezya-Endonezya) düzenlemiştir.
D
Portekiz donanmasını Hürmüz Boğazı’nda mağlup ederek (1622) Basra Körfezi bölgesinin ve Hindistan yolunun denetimini ele geçirmiştir.
E
Uzak Doğu ve Hindistan baharat ticaretinden pay almak üzere İngiliz tüccarları tarafından krallık beratıyla kurulmuştur.
Soru 9

Almanya’nın sömürgecilik faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Almanya sömürgelerinde misyoner dernekleri yoğun olarak teşvik etti.
B
Almanya, Çin ve Pasifikte sömürgeler elde etti.
C
Afrika’da Alman sömürge faaliyetlerini yürütmek üzere Alman Güney-Batı Afrika Şirketi kuruldu.
D
Almanya sömürgelerindeki insanlara adil ve hoşgörülü davranmıştı.
E
Almanya’nın sömürgelerinde doğrudan veya dolaylı olarak icra ettiği idare şekli sömürgeden sömürgeye bazı farklılıklar gösterebiliyordu.
Soru 10

Afrika kıtasının iç kesimlerinin keşfini 1842 yılında gerçekleştiren İskoçyalı misyoner aşağıdakilerden hangisidir?

A
Carlo Pieccia
B
Henri Morton
C
Robert de Nobili
D
Pierra Viezza
E
David Livingstone
Soru 11

Çin’in Avrupa sömürgecilerine tanıdığı imtiyazları Japonya’ya da vermesine neden olan 1895 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tokyo Antlaşması
B
Pekin Antlaşması
C
Qingdao Antlaşması
D
Shimonoseki Antlaşması
E
Sedan Antlaşması
Soru 12

30 Mayıs 1919 tarihinde yapılan Orts Milner Antlaşmasıyla Almanya’nın Doğu Afrika’daki Tanzanya denilen Rwanda, Burundi ve Tanzanyika topraklarını paylaşan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Portekiz ve Japonya
B
ispanya ve Portekiz
C
Rusya ve Avusturya
D
ispanya ve Çin
E
İngiltere ve Belçika
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kongo Senedi’nin (26 Şubat 1885) sonuçlarından biri değildir?

A
Herhangi bir toprağı işgal edecek devletin bu durumdan diğer devletleri de haberdar etmesi
B
Afrika’da esir ticaretinin yasaklanması
C
Kıyıda tesis kuran ülkelerin fiilî olarak işgal edilmeyen iç kesimlerdeki topraklar üzerinde de hak iddiasında bulunabilmesi
D
Kongo ve Nijer nehirleri üzerinde seyrüsefer (trafik) serbest bırakılması
E
Uluslararası Kongo Derneği’nin bağımsız Kongo Devleti olmasının kararlaştırılması
Soru 14

Viyana Kongresi’nde (1815) birleştirilerek Niederland Devleti’ni oluşturan iki ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Belçika ve Hollanda
B
Avusturya ve ispanya
C
İtalya ve İsveç
D
Belçika ve Rusya
E
Fransa ve Hollanda
Soru 15

Soğuk Savaş’ın ilk dönemlerinde komünizme karşı ön plana çıkan Amerikan politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Schuman Bildirgesi
B
Balfour Deklarasyonu
C
Atlantik Bildirisi
D
Molotov Planı
E
Truman Doktrini
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin sömürgelerdeki idaresinin zorlaşmasının nedenlerinden biri değildir?

A
İngiliz halkında savaş karşıtlığının had safhaya ulaşması
B
Yerel Ayaklanmaların yaşanması
C
Amerikan rekabetiyle karşı karşıya kalınması
D
Kuzey Deniz'inde zengin petrol kaynakları bulunması
E
Bolşevik propagandasının yapılması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1956 Süveyş Krizi’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Fransa'nın prestijinin azalması
B
İngiltere'nin prestijinin azalması
C
Amerika’nın dünya politikasındaki etkisinin artması
D
Sömürgelerdeki özgürlükçü hareketlerin artması
E
Mısır lideri Nâsır'ın iktidardan düşmesi
Soru 18

1931’de Çin’e saldırarak Uzak Doğu’da imparatorluk düşüncesini yeniden alevlendiren hangisidir? devlet aşağıdakilerden

A
Avusturya
B
Japonya
C
Fransa
D
Hindistan
E
Rusya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan emperyalizminin uzak bir bölgedeki ilk uygulama alanıdır?

A
Filipinler
B
Japonya
C
Nijerya
D
Tunus
E
Fas
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı sonrasında yapılan Paris Anlaşması'nın sonuçlarından biridir?

A
Cezayir’in ispanya’nın kontrolüne girmesi
B
Tunus'un ispanya’nın kontrolüne girmesi
C
Küba'nın Amerikan kontrolüne girmesi
D
Amerika’nın “iyi Komşu Politikasf’nın son bulması
E
Amerika’nın Senegal’in idaresini ispanya’ya bırakması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x